Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanDie lustelicke Mey is nu inden tijt, / Met zijnen [...] die Mey moet wech na t'Somers  
Een nieu Liedeken De lustelijke mei is nu in de tijd
AALb1589 (1589), p23 [nr. 20]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu laet ons allegaer danckbaer zijn, / Ons Heer [...] [geen wijsaanduiding]  
Een gracy Liet Nu laat ons allegaar
AmoureuzeL1613 ([1613+]), 2p42 [nr. 134]
.4A.3b.4A.3b.4C,4C.3d.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen lustelijcken Mey is nu inden tijt / Met sinen [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nyeu liedeken De lustelijke mei is nu in de tijd
AntwLb1544 (1544), f15v [nr. 27]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLichter als de lichte windt / Zijn des Herders woorden Galathea geestigh dier  
Beets, J. | Daphne Baise-moi ma Jeanneton
Beets Dichtkunst1668 (1668-1669), p87 [nr. 19]
4A 3b 4A 3b 4C 4C 3d 3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe mocht doch yemant zijn verblijt, / Die sijn [...] Nu laet ons alle danckbaer zijn, ons Heer, [...]  
Boxtel, H.A. van Nu laat ons allegaar
Boxtel LAR1597 (1597), f24v [nr. 18]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie dat so dol als onbedacht / Zijn lusten wil na-jagen [geen wijsaanduiding]  
Bredero, G.A. | AENDACHTIGH GESANGH De lustelijke mei is nu in de tijd
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p623 [nr. 180]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie dat zoo dol als onbedacht / Zijn lusten wil [...] [geen wijsaanduiding]  
Bredero, G.A. | CHOOREN De lustelijke mei is nu in de tijd
Bredero SR1619 (1619), p85 [nr. 7]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen soete mey brenckt sijnen tijt / alsoe men [...] Liefde Ist Fondaement  
De lustelijke mei is nu in de tijd
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f19r [nr. 17]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.3d
txtHoe mach doch Iemant hem voerblijden / die sin [...] laet ons allegaer danckbaer sin  
Nu laat ons allegaar
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f87r [nr. 74]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.3d
txtOch menschen wilt ontwaken al int ghemeyn / Rijst [...] Den lustelijcken mey Christus playsant  
Ries, Hans de] | Dat xij. vermaenliet De lustelijke mei is nu in de tijd
De Ries LSV1582 (1582), f20v [nr. 12]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen lusteliken mey Cristus playsant / Vol alder [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
De lustelijke mei is nu in de tijd
DEPB1539 (1539), f83r [nr. 143]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Sotte-Wereld, die bespot / Alle goede saken Galathea geestig dier  
Steendam, J.J. | DEMOCRYT, [...] Baise-moi ma Jeanneton
Steendam DistelvinkHS1650 (1650), p166 [nr. 46]
4A 3b 4A 3b 4C 4C 3d 3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMag de kerkelijke wet,, / 't Vollik wel belasten Galatea geestig dier   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | XXXIV. Dosis. DE [...] Baise-moi ma Jeanneton
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p111 [nr. 36]
4A 3b 4A 3b 4C 4C 3d 3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIs des boosheyds eige stoel / Niet wel vast gebakken Op de Kerkgebo'en [Dosis 34]   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | LXXXIV. Dosis. [...] Baise-moi ma Jeanneton
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p261 [nr. 86]
4A 3b 4A 3b 4C 4C 3d 3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen lustichsten tijdt is in den Mey, / Van't [...] Van den lustelijcken Mey  
Tot breder overtuyghinge des verschils, [...] De lustelijke mei is nu in de tijd
Ruisenberg Flora1615 (1615), p9 [nr. 1]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen Keyser Constantijn den Groot / Die Christus, [...] Gelijck eertijds een oud PoĆ«et  
Stalpart v. d. Wiele, J. | CONSTANTINUS, XXI. Maij
Stalpart GJF1635 (1635), p498 [nr. 197]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu laet ons allen singhen danck, / Ons Heer, ons [...] Op vrolijkcke maeltijden (?)  
Een gemeyn dancksegginghe na den eten Nu laat ons allegaar
GLusthof1634 (1634), p20 [nr. 9]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Der Eng'len Evangelisch sangh, / Quam van Gods [...] Van de Lustelijcke Mey  
Het twaelfste Liedt. Melaetsheydt der Zielen. Kan [...] De lustelijke mei is nu in de tijd
GeestBloem1637 (1637), p83 [nr. 12]
.4A.3b.4A.3b 4C 4C.3d.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAl wat onder de Mane krielt, / Met minne schijnt [...] Den lustelijcken Mey Christi playsant  
Het twintighste Liedt, Is een Bruylofts-Ghedicht De lustelijke mei is nu in de tijd
GeestBloem1637 (1637), p124 [nr. 20]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGodt heeft gheen grooter gaef belooft / Den [...] De lustelijcken Mey, &c  
Het een-en-veertighste Liedt, Vande gemeynschap [...] De lustelijke mei is nu in de tijd
GeestBloem1637 (1637), p247 [nr. 41]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls ick denck aen u o Jeught / Soo moet ick u smeecken Galathea gheestigh Dier  
Het hondert en vier-en-twintighste Liedt, Aen de [...] Baise-moi ma Jeanneton
GeestBloem1637 (1637), p733 [nr. 124]
4A 3b 4A 3b 4C 4C 3d 3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAlle ghy Christenen bekent, / Wilt Godt loven [...] Den lustelicken Mey is nu inden tijt  
Niervaert, Cornelis van | 152. Noch een [...] De lustelijke mei is nu in de tijd
Geuzenlb1924 (1924-1925), 2p35 [nr. 140]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSoete Nimph, hoe komt het by Bayse moy ma Janneton  
Krul, J. Baise-moi ma Jeanneton
Krul MS1634 (1634), p41 [nr. 17]
4A 3b 4A 3b 4C 4C 3d 3dSoete Nymph, hoe komt het by, / Dat ik moet verlaten Bayse moy ma, &c.  
Krul, J. Baise-moi ma Jeanneton
Krul PW1644a (1644), 3p52 [nr. 150]
4A 3b 4A 3b 4C 4C 3d 3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Myn Rosemond beloofde my, / Te lieven en te minnen Klaghende drijft Phillis tvee  
Pels (de Jonge), E. / Al met der tijt / Al met de tijd Baise-moi ma Jeanneton
Pels LofCupido1626 (1626), p59 [nr. 12]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenRosemontje schoone mensch / Soete lieve Beckje Galathea geestigh dier, &c.  
Brull, Anto. De] / Je brulle en Dieu [naamspreuk] Baise-moi ma Jeanneton
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p198 [nr. 89]
4A 3b 4A 3b 4C 4C 3d 3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Looft Godt den Heer ghy Helden trou / En wilt hem [...] Van Daniel  
247. Victory Liedeken, op de veroveringe van het [...] Baise-moi ma Jeanneton ?
Geuzenlb1924 (1924-1925), 2p305 [nr. 233]
.4A.3b.4A.3b 4C 4C.3d.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSingt met een devoty versch / Singt, het sal u baten Moeder Gods komt ons te baet   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | B. JOANNA VAN [...] Baise-moi ma Jeanneton
Stalpart GJF1635 (1635), p176 [nr. 60]
4A 3b 4A 3b 4C 4C 3d 3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenCletum ende Marcellijn / Vyeren wy op huyden Galatea aerdigh dier  
Stalpart v. d. Wiele, J. | SS. CLETUS en [...] Baise-moi ma Jeanneton
Stalpart GJF1635 (1635), p407 [nr. 159]
4A 3b 4A 3b 4C 4C 3d 3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPrijst te samen Rhijn en Maes! / Goods vriend [...] Bayse moy ma Janneton  
Stalpart v. d. Wiele, J. | SINTE WALTERUS, [...] Baise-moi ma Jeanneton
Stalpart GJF1635 (1635), p542 [nr. 217]
4A 3b 4A 3b 4C 4C 3d 3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte