Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanDie lustelicke Mey is nu inden tijt, / Met zijnen [...] die Mey moet wech na t'Somers  
Een nieu Liedeken De lustelijke mei is nu in de tijd
AALb1589 (1589), p23 [nr. 20]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu laet ons allegaer danckbaer zijn, / Ons Heer [...] [geen wijsaanduiding]  
Een gracy Liet Nu laat ons allegaar
AmoureuzeL1613 ([1613+]), 2p42 [nr. 134]
.4A.3b.4A.3b.4C,4C.3d.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen lustelijcken Mey is nu inden tijt / Met sinen [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nyeu liedeken De lustelijke mei is nu in de tijd
AntwLb1544 (1544), f15v [nr. 27]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLichter als de lichte windt / Zijn des Herders woorden Galathea geestigh dier  
Beets, J. | Daphne Baise-moi ma Jeanneton
Beets Dichtkunst1668 (1668-1669), p87 [nr. 19]
4A 3b 4A 3b 4C 4C 3d 3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe mocht doch yemant zijn verblijt, / Die sijn [...] Nu laet ons alle danckbaer zijn, ons Heer, [...]  
Boxtel, H.A. van Nu laat ons allegaar
Boxtel LAR1597 (1597), f24v [nr. 18]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie dat so dol als onbedacht / Zijn lusten wil na-jagen [geen wijsaanduiding]  
Bredero, G.A. | AENDACHTIGH GESANGH De lustelijke mei is nu in de tijd
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p623 [nr. 180]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie dat zoo dol als onbedacht / Zijn lusten wil [...] [geen wijsaanduiding]  
Bredero, G.A. | CHOOREN De lustelijke mei is nu in de tijd
Bredero SR1619 (1619), p85 [nr. 7]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen soete mey brenckt sijnen tijt / alsoe men [...] Liefde Ist Fondaement  
De lustelijke mei is nu in de tijd
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f19r [nr. 17]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.3d
txtHoe mach doch Iemant hem voerblijden / die sin [...] laet ons allegaer danckbaer sin  
Nu laat ons allegaar
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f87r [nr. 74]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.3d
txtOch menschen wilt ontwaken al int ghemeyn / Rijst [...] Den lustelijcken mey Christus playsant  
Ries, Hans de] | Dat xij. vermaenliet De lustelijke mei is nu in de tijd
De Ries LSV1582 (1582), f20v [nr. 12]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen lusteliken mey Cristus playsant / Vol alder [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
De lustelijke mei is nu in de tijd
DEPB1539 (1539), f83r [nr. 143]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Sotte-Wereld, die bespot / Alle goede saken Galathea geestig dier  
Steendam, J.J. | DEMOCRYT, [...] Baise-moi ma Jeanneton
Steendam DistelvinkHS1650 (1650), p166 [nr. 46]
4A 3b 4A 3b 4C 4C 3d 3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMag de kerkelijke wet,, / 't Vollik wel belasten Galatea geestig dier   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | XXXIV. Dosis. DE [...] Baise-moi ma Jeanneton
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p111 [nr. 36]
4A 3b 4A 3b 4C 4C 3d 3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIs des boosheyds eige stoel / Niet wel vast gebakken Op de Kerkgebo'en [Dosis 34]   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | LXXXIV. Dosis. [...] Baise-moi ma Jeanneton
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p261 [nr. 86]
4A 3b 4A 3b 4C 4C 3d 3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen lustichsten tijdt is in den Mey Van den lustelijcken Mey  
Tot breder overtuyghinge des verschils .. De lustelijke mei is nu in de tijd
Ruisenberg Flora1615 (1615), p9 [nr. 1]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen Keyser Constantijn den Groot / Die Christus, [...] Gelijck eertijds een oud PoĆ«et  
Stalpart v. d. Wiele, J. | CONSTANTINUS, XXI. Maij
Stalpart GJF1635 (1635), p498 [nr. 197]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu laet ons allen singhen danck, / Ons Heer, ons [...] Op vrolijkcke maeltijden (?)  
Een gemeyn dancksegginghe na den eten Nu laat ons allegaar
GLusthof1634 (1634), p20 [nr. 9]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Soete Nimph, hoe komt het by Bayse moy ma Janneton  
Krul, J. Baise-moi ma Jeanneton
Krul MS1634 (1634), p41 [nr. 17]
4A 3b 4A 3b 4C 4C 3d 3dDer Eng'len Evangelisch sangh, / Quam van Gods [...] Van de Lustelijcke Mey  
Het twaelfste Liedt. Melaetsheydt der Zielen. Kan [...] De lustelijke mei is nu in de tijd
GeestBloem1637 (1637), p83 [nr. 12]
.4A.3b.4A.3b 4C 4C.3d.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAl wat onder de Mane krielt, / Met minne schijnt [...] Den lustelijcken Mey Christi playsant  
Het twintighste Liedt, Is een Bruylofts-Ghedicht De lustelijke mei is nu in de tijd
GeestBloem1637 (1637), p124 [nr. 20]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGodt heeft gheen grooter gaef belooft / Den [...] De lustelijcken Mey, &c  
Het een-en-veertighste Liedt, Vande gemeynschap [...] De lustelijke mei is nu in de tijd
GeestBloem1637 (1637), p247 [nr. 41]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls ick denck aen u o Jeught / Soo moet ick u smeecken Galathea gheestigh Dier  
Het hondert en vier-en-twintighste Liedt, Aen de [...] Baise-moi ma Jeanneton
GeestBloem1637 (1637), p733 [nr. 124]
4A 3b 4A 3b 4C 4C 3d 3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAlle ghy Christenen bekent, / Wilt Godt loven [...] Den lustelicken Mey is nu inden tijt  
Niervaert, Cornelis van | 152. Noch een [...] De lustelijke mei is nu in de tijd
Geuzenlb1924 (1924-1925), 2p35 [nr. 140]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSoete Nymph, hoe komt het by, / Dat ik moet verlaten Bayse moy ma, &c.  
Krul, J. Baise-moi ma Jeanneton
Krul PW1644a (1644), 3p52 [nr. 150]
4A 3b 4A 3b 4C 4C 3d 3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Myn Rosemond beloofde my, / Te lieven en te minnen Klaghende drijft Phillis tvee  
Pels (de Jonge), E. / Al met der tijt / Al met de tijd Baise-moi ma Jeanneton
Pels LofCupido1626 (1626), p59 [nr. 12]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenRosemontje schoone mensch / Soete lieve Beckje Galathea geestigh dier, &c.  
Brull, Anto. De] / Je brulle en Dieu [naamspreuk] Baise-moi ma Jeanneton
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p198 [nr. 89]
4A 3b 4A 3b 4C 4C 3d 3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Adieu mijn troost mijn toeverlaet / Godt hoed' u [...] Die lustelijcke Mey  
De lustelijke mei is nu in de tijd
NiALb1591 (1591), p127 [nr. 138]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLooft Godt den Heer ghy Helden trou / En wilt hem [...] Van Daniel  
247. Victory Liedeken, op de veroveringe van het [...] Baise-moi ma Jeanneton ?
Geuzenlb1924 (1924-1925), 2p305 [nr. 233]
.4A.3b.4A.3b 4C 4C.3d.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSingt met een devoty versch / Singt, het sal u baten Moeder Gods komt ons te baet   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | B. JOANNA VAN [...] Baise-moi ma Jeanneton
Stalpart GJF1635 (1635), p176 [nr. 60]
4A 3b 4A 3b 4C 4C 3d 3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenCletum ende Marcellijn / Vyeren wy op huyden Galatea aerdigh dier  
Stalpart v. d. Wiele, J. | SS. CLETUS en [...] Baise-moi ma Jeanneton
Stalpart GJF1635 (1635), p407 [nr. 159]
4A 3b 4A 3b 4C 4C 3d 3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte