Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanAlle mijn gepeys doet my so wee, / Wie so sal ic [...] alzoot begint  
Een nieu Liedeken Al mijn gepeins doet mij zo wee
AALb1589 (1589), p3 [nr. 3]
.4A.3b.4A.3b.4C.3d.4C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAlle mijn gepeys doet mi so wee / Wien so sal ick [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nyeu liedeken Al mijn gepeins doet mij zo wee
AntwLb1544 (1544), f2r [nr. 3]
.4A.3b.4A.3b.4C.3d.4C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSchoonste Nimphe, die natuer / Oyt ter Werelt teelde Vroutjen is u Man niet, &c  
Stribeé, C. | Nieuw Liedeken Vrouwtje is uw man niet thuis
Stribee ChaosVC(1)1643 (1643), p20 [nr. 3]
4A 3b 4A 3b 4C 3d 4C 3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHey! wat ister al te doen / Met de Vastel-avondt? Vroutjen is u Man niet t'Huys  
Stribeé, C. | Vastel-Avonts-Deuntje Vrouwtje is uw man niet thuis
Stribee ChaosVC(1)1643 (1643), p69 [nr. 15]
4A 3b 4A 3b 4C 3d 4C 3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu wil ick een Roose-crans / Voor mijn Cloris [...] Royella dan u hert  
Stribeé, C.
Stribee ChaosVC(1)1643 (1643), p97 [nr. 22]
4A 3b 4A 3b 4C 3d 4C 3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen mensch vervreemt van recht en maet / Die uyt [...] Geen mensch en weet wat hem genaect  
Janssen, A. / [...] | Teghen de Dronckenschap Geen mens en weet wat hem genaakt
Janssen ChrVermaak1645 (1645), p269 [nr. 69]
.4A.3b.4A.3b.4C.3d.4C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet wel ghedyen van Goods leer, / Is des trouw [...] Psalm. 91  
Coornhert, D.V. | xxix. v Psalm 091 Datheen
Coornhert LB1582 ([1575/1582?][1608?]), fI2v [nr. 85]
.4A.3b.4A.3b.4C.3d.4C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaerom liet God d'eerste mensch,, / Zoo in de [...] Mon Ceur avoit arresté   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | CXXXII. Dosis. ADAMS VAL Mon coeur avait arrêté
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p415 [nr. 134]
4A.3b 4A.3b 4C.3d 4C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPudens edelsten Romeyn / Twijfelt niet t'aenvaerden Als 't begint  
Stalpart v. d. Wiele, J. | SINTE PUDENS, [...]
Stalpart GJF1635 (1635), p489 [nr. 193]
4A 3b 4A 3b 4C 3d 4C 3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHerodes straf,, sijn jaermael gaf / Met blijschap [...] Verdwaelde Koninginne   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | SINT JAN Onthooft. [...] Verdwaalde koningin
Stalpart GJF1635 (1635), p838 [nr. 344]
.4A.3b.4A.3b.4C.3d.4C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie in Godes bewaeringh' sterck, / Begeeft hem [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Datheen, P. / Marot, C. | PSALM XCI Psalm 091 Datheen
Datheen Ps1566a (1566), fx4v [nr. 91] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Ick heb ghejaecht al mijn leven lanc / Al om een [...] Die daer jaegt   muzieknoot 
Brugman, Jan] Het reed een ridder jagen uit aan gene heide groen
DEPB1539 (1539), f29r [nr. 50]
.4A.3b.4A.3b.4C.3d.4C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Den gheest is ghewillich, maer tvleesch is cranck [...] Op die selve wise  
Adieu natuurlijk leven mijn ?
DEPB1539 (1539), f39r [nr. 66]
.4A.3b.4A.3b.4C.3d.4C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Een dochter hier noch sonder man / Bereyt den [...] Qui en la garde du grand Dieu 91   muzieknoot 
Fruytiers, J. | Het XCII. Liedeken Psalm 091 Datheen
Fruytiers EWS1565 (1565), p173 [nr. 92] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Goede Luiden! Blijft wat staen; / Sijt ghy, of [...] Sus Allons chez la Coiffier, ou bien au petit More  
Stalpart v. d. Wiele, J. | GEZANG op de [...] Sus allons chez le coiffier
Stalpart ExtrCat1631 (1631), fB1v [nr. 1]
4A.3b 4A.3b 4C.3d 4C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAlle die hopen op den Heer, / Die en sullen niet sneven [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Haecht, W. van | DEN 125. PSALM Psalm 125 Haecht
Haecht Ps1579 (1579), p387 [nr. 125]
.4A.3b.4A.3b.4C.3d.4C.3dHet Landt door eendracht heerschen sal, / Tot [...] den xci. Psalm  
Roo Roosen, De] [De [...] | Liedeken Psalm 091 Datheen
Heyns RR1617 (1617), fCcc2r [nr. 4]
.4A.3b.4A.3b.4C.3d.4C.3dGeen mens en weet wat hem genaect / Dat heb ick [...] Eylaes Fortuyn ick mach nu wel &c.  
Het twee Liedeken Helaas fortuin nu mag ik wel
HOLb1640 ([1640 ca. / 1630-1640]), p20 [nr. 11]
.4A.3b.4A.3b.4C.3d.4C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaerom voor Sacrament geteldt,, / De Huwelijkse vrede Helas! fortuin nu mag ik wel   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | CX. Dosis. TROUGELYK Helaas fortuin nu mag ik wel
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p352 [nr. 112]
.4A.3b.4A.3b.4C.3d.4C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIs't dat God alleen toe-laet, / De schulden der [...] Sus Allons chez la Coiffier   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | CXXVII. Dosis. [...] Sus allons chez le coiffier
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p404 [nr. 129]
4A.3b 4A.3b 4C.3d 4C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPrijst met goe reden groot en kleyn! / Maer [...] Ick heb een Ezeltje seer traegh   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | SINTE GERMEYN, van [...] Ik heb een ezeltje zeer traag
Stalpart GJF1635 (1635), p517 [nr. 205]
.4A.3b.4A.3b.4C.3d.4C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenCecyljus waerden Priester Goods! / Die d'eelste [...] Ick heb een Ezeltje seer traeg [GJF 205]  
Stalpart v. d. Wiele, J. | SINTE CAECILIUS, [...] Ik heb een ezeltje zeer traag
Stalpart GJF1635 (1635), p531 [nr. 213]
.4A.3b.4A.3b.4C.3d.4C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenChristophorum den kloecksten held / Vereerdt den [...] Helaes Fortuyn nu mach ick wel   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | SINTE [...] Helaas fortuin nu mag ik wel
Stalpart GJF1635 (1635), p708 [nr. 288]
.4A.3b.4A.3b.4C.3d.4C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHuyden heeft gestort sijn bloed / Den Martelaer Vitalis Mon coeur avoit arresté   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | SS. VITALIS en [...] Mon coeur avait arrêté
Stalpart GJF1635 (1635), p1035 [nr. 436]
4A.3b 4A.3b 4C.3d 4C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJubilemus singuli / carmina promentes [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Jubilemus singuli
HsBeSPK mgo190 (1480-1500), f7v [nr. 9]
4A 3b 4A 3b 4C 3d 4C 3d
scanIc heb ghejaecht mijn leven lanc / al om een [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Brugman, Jan] Naar groene verf mijn hart verlangt
HsBeSPK mgo190 (1480-1500), f99r [nr. 114]
.4A.3b.4A.3b.4C.3d.4C.3d
scanIc heb ghejaecht mijn leven lanc / al om een [...] Na groenre verwe mijn hart verlanct  
Brugman, Jan Naar groene verf mijn hart verlangt ?
HsBeSPK mgo190 (1480-1500), f111v [nr. 145]
.4A.3b.4A.3b.4C.3d.4C.3d
scanJubilemus singuli. / carmina promentes [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Jubilemus singuli
HsWeONB sn12875 (eind 15e eeuw), f79r [nr. 50]
4A 3b 4A 3b 4C 3d 4C 3dMorghen met den dagheraet / Wil ick my begheven Vroutjen is u Man niet t'huys  
Wesbusch, C.P. van | Jaghers-Liedt Vrouwtje is uw man niet thuis
Wesbusch HDV1636 (1636), p80 [nr. 60]
4A 3b 4A 3b 4C 3d 4C 3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenT'Is my lief dat Godt geeft ghehoor / Mijn [...] Door Adams val verdorven is   muzieknoot 
Haecht, W. van | DEN 116. PSALM Durch Adams Fall ist ganz verderbt
Haecht Ps1579 (1579), p356 [nr. 116]
.4A.3b.4A.3b.4C.3d.4C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *


tabelbreedte