Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanLuystert met een wacker oor / Die u stichten wilt [...] Je ne puis m'entretenir   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | SINTE GREGORIUS II. [...] Je ne puis m'entretenir
Stalpart GJF1635 (1635), p212 [nr. 73]
4A 4b 4A 4b 4C 4d 4C 4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPamphilus, wiens grooten naem / D'alderwijste [...] Je ne puis m'entretenir [GJF 073]  
Stalpart v. d. Wiele, J. | SINTE PAMPHILUS, [...] Je ne puis m'entretenir
Stalpart GJF1635 (1635), p527 [nr. 210]
4A 4b 4A 4b 4C 4d 4C 4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVrede zy met u-luy, sprack / JESUS, als hy was gekomen [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Stalpart van der [...] | BELOKE PAESCHEN Dames qui au plaisant son
Stalpart GJZ1628 (1628), p96 [nr. 58]
4A 4b 4A 4b 4C 4d 4C 4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Rozanier, Dartel dier, / Oorzaak van mijn [...] Timpon  
Amanter [naamspreuk] Timpon
Olipodrigo(2)1654a (1654), 2p19 [nr. 79]
4A 4b 4A 4b 4C 4d 4C 4dWanneer het volck van Israel / Wiert van Pharonis [...] Geen ander putten soekt noch graeft  
Witte Acoleyen, De] [...] | LEYDEN. [...]
RedensLh1642 (1642), fEe2v [nr. 10]
.4A.4b.4A.4b.4C.4d.4C.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAl mijn gepeynsen doen my so wee / God moet ic [...] Des eersten is ghelijckt beghint  
1 Al mijn gepeins doet mij zo wee
VhL1552 ([1552-1554]), fA3r [nr. 1]
.4A.4b.4A.4b.4C.4d.4C.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Nijl of't zy ghy liefst alleen / Den naem van [...] [geen wijsaanduiding]  
Groot, Hugo de / [...] | Rey
Vondel JS1929(1635) (1635), 3: p468 [nr. 4]
.4A.4b.4A.4b.4C.4d.4C.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSo Christus thooft voren is ghegaen / Tot synen [...] Al mijn ghepeyns doet my so wee  
Al mijn gepeins doet mij zo wee
VhGL1563 (1563), f249r [nr. 257]
.4A.4b.4A.4b.4C.4d.4C.4dWaer tweedracht, haet, nijdt, confuys, discoort / [...] Al mijn ghepeyns doet my so wee  
Al mijn gepeins doet mij zo wee
VhGL1563 (1563), f284r [nr. 290]
.4A.4b.4A.4b.4C.4d.4C.4dWerd u Vryer u ontvryt, / Rodemontje, dat het bantje [geen wijsaanduiding]  
Aen RODEMONT Op 't af-vallen van haer Koussebant
VermakOpd1677 (1677), p103 [nr. 22]
4A 4b 4A 4b 4C 4d 4C 4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn droefheyts schijn, sing ick van vreucht, / Ick [...] Alle mijn ghepeynsen doen my soo wee, etc.  
Robbertsz Le Canu, [...] | De Heere singt door [...] Al mijn gepeins doet mij zo wee
Robbertsz KIFI1593 (1593), fM2r [nr. 11]
.4A.4b.4A.4b.4C.4d.4C.4dGhy cleynen hoop weest nu wel gemoet / Wilt al om [...] Al mijn ghepeynsen doen my soo wee  
Al mijn gepeins doet mij zo wee
VhL1566 (1566), f86v [nr. 70]
.4A.4b.4A.4b.4C.4d.4C.4dO Heere God u Goddelyck woort / Is lange [...] [geen wijsaanduiding]  
Anark, Herr von [...] | Een ander O Herr Gott dein göttliches Wort
VhL1559 ([1559?] 1598), fT7v [nr. 101]
.4A.4b.4A.4b.4C.4d.4C.4dAl mijn gepeysen doen my so wee / God moet ic [...] ghelijct beghint  
Al mijn gepeins doet mij zo wee
VierL1550 ([1550 ca.]), fA1v [nr. 1]
.4A.4b.4A.4b.4C.4d.4C.4dT'heydens volck hun belden heeft / By de Goden [...] Omnes dii gentium damonia, Dominue autem [...]  
Bie, Cornelis de | GHESANGH
Bie HE1701 (1701), p50 [nr. 1]
4A 4b 4A 4b 4C 4d 4C 4dIst nyet verdriet en pyne groot / die [...] [geen wijsaanduiding]  
Een ander
HsUtUB 10B13 ([16e-17e eeuw]), f75v [nr. 27]
.4A.4b.4A.4b.4C.4d.4C.4dNu is het nodig Don Louis, / Met moet een groots [...] [geen wijsaanduiding]  
Heynck, D.P. | Lou. Al mijn gepeins doet mij zo wee ?
Heynck DLdV1668 (1668), p45 [nr. 1]
.4A.4b.4A.4b.4C.4d.4C.4dIs Roselynas roos geplukt? / Haar poesle handen [...] [geen wijsaanduiding]  
Vos, Jan | Rey van [...]
Vos AT1641 (1641), fK1v [nr. 5]
.4A.4b.4A.4b.4C.4d.4C.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Lieve menscen verwondert u niet / Als ghy den [...] Alle mijn gepeyns doet my soo wee  
De Historie van Cain ende Abel Al mijn gepeins doet mij zo wee
VhL1569a (1569), f130v [nr. 62]
.4A.4b.4A.4b.4C.4d.4C.4dWie mach doorgronden de liefde groot / Die [...] Alle mijn gepeynsen doen my so wee  
Al mijn gepeins doet mij zo wee
VhL1569a (1569), f233v [nr. 115]
.4A.4b.4A.4b.4C.4d.4C.4dDe zachte Lente, en Zomer slyt / De donkere, en [...] [geen wijsaanduiding]  
Bernagie, Pieter
Bernagie DM1698 (1698), p14 [nr. 1]
.4A.4b.4A.4b.4C 4d.4C.4dWat gaet u weerde Priester aen / Dat ghy alree [...] [geen wijsaanduiding]  
Nieuw Liedeken / Van d'eerste bloedt stortinghe [...]
BWBeth1645 (1645), p36 [nr. 22]
.4A.4b.4A.4b.4C.4d.4C.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWonderlijcke cracht der min / Die met toomen van [...] [geen wijsaanduiding]  
Bie, Cornelis de | Felicia met Nimus [...]
Bie AT1673 (1673), p36 [nr. 1]
4A 4b 4A 4b 4C 4d 4C 4dGheluckich die ghestorven siel'! / Salich die [...] Je t'aymerois bien mon berger   muzieknoot 
[Mechelen, Lucas [...] | Die Innighe: Hoe [...] Je voudrais bien guérir
MechelenBrussel BRGU1631 (1631), p67 [nr. 28]
.4A.4b.4A.4b.4C.4d.4C.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGelori [!] sy Godt onsen Al / In't alderhooghst [...] [geen wijsaanduiding]  
Bie, Cornelis de | GHESANGH
Bie VW1700 (1700), p54 [nr. 2]
.4A.4b.4A.4b.4C.4d.4C.4dOntwaak, ontwaak, vriend Ferdinard / Hoe sluimert [...] Het eerst wat God schonk aan den man  
Mina, / bij het Graf van / Ferdinand. Het eerste wat God schonk aan de man
Lbl KB Wouters 10127 (1841-1864) [nr. 1]
.4A.4b.4A.4b.4C.4d.4C.4d
scanDe magt der liefde is algemeen / Aan haar [...] 't Was op een zomer-avondstond  
Het Vermogen der liefde Femmes voulez-vous éprouver
Lbl KB Wouters 02035 ([1900 ca.]), p7] [nr. 1]
4A 4b 4A 4b 4C 4d 4C 4d
scanOm recht' tot Godt te moghen gaen, / Die haer tot [...] Media die wonder bracht   muzieknoot 
[Mechelen, Lucas [...] | Die Innighe: Hoe [...] Om recht tot God te mogen gaan
MechelenBrussel BRGU1631 (1631), p253 [nr. 100]
.4A.4b.4A.4b.4C.4d.4C.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAanhoort zoo gruwel daad voorwaar, / Hoe ver de [...] Op een bekende wijs  
DE MOEDERMOORD. Gepleegd door GEORGE MICHEL Te [...]
Lbl KB Wouters 06004 ([1858 ca.]), [p1] [nr. 1]
.4A.4b.4A.4b.4C.4d.4C.4d
scanBlijft, vrienden! blijft een weinig staan, / 'k [...] [geen wijsaanduiding]  
DE Onschuldige Vadermoorder
Lbl KB Wouters 06010 (1841-1864), [p1] [nr. 1]
.4A.4b.4A.4b.4C.4d.4C.4d
scan


tabelbreedte