Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanAntwerpen Rijck,, O Keyserlicke Stede, / Niet uus [...] den xliiij. Psalm: Wy hebben ghehoort, etc.  
1. Van Christophoro Fabritio, Dienaer des [...] Psalm 079 Datheen
Geuzenlb1924 (1924-1925), 1p3 [nr. 1]
.2A.3b.2A.3b.2C.3d.2C.3d.3E.3E.3f.3G.3G.3f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAntwerpen arm, / O desolate stede 79. Psalms De Heyd'nen zijn, etc.  
28. Een claech-liedt over den onderganck vande [...] Psalm 079 Datheen
Geuzenlb1924 (1924-1925), 1p54 [nr. 24]
.2A.3b.2A.3b.2C.3d.2C.3d.3E.3E.3f.3G.3G.3f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Geusen zijn / In Bomler Weert ghevallen 79. Psalm: die Heydenen zijn in u erfdeel, &c.  
166. Beclach vanden Cardinael Albertus ghedaen, [...] Psalm 079 Datheen
Geuzenlb1924 (1924-1925), 2p81 [nr. 154]
.2A.3b.2A.3b.2C.3d.2C.3d.3E.3E.3f.3G.3G.3f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn Godt en Heer / Tot u roep ick met rouwen Antwerpen Rijck  
217. Een nieuw Claegh Liedt, selfs ghemaeckt van [...] Psalm 079 Datheen
Geuzenlb1924 (1924-1925), 2p230 [nr. 204]
.2A.3b.2A.3b.2C.3d.2C.3d.3E.3E.3f.3G.3G.3f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAdieu, รด Stadt,, die wij door noot verlaten, / [...] [geen wijsaanduiding]  
Hoghendorp, G. van | Rey Psalm 079 Datheen
Hoghendorp IV1616 (1617), fY2v [nr. 4]
.2A.3b.2A.3b.2C.3d.2C.3d.3E.3E.3f.3G.3G.3f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *O Broeders hoort / Ick sal elck gaen belyden Antwerpen Rijk, O Keyserlicke. etc.  
Een nieu liedeken Psalm 079 Datheen
NiLiedeken AROK1576 ([1576]), plano [nr. 1]
.2A.3b.2A.3b.2C.3d.2C.3d.3E.3E.3f.3G.3G.3f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Wie moet hem niet,, ten hooghsten nu verwond'ren [...] Op den 79. Psa   muzieknoot 
Den xxvj. Loff-sangh, daar in de Geloovigen [...] Psalm 079 Datheen
Hymni1615a (1615), f24v [nr. 26]
.2A.3b.2A.3b.2C.3d.2C.3d.3E.3E.3f.3G.3G.3f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO mensche vroet,, wacht u tot allen tijden, / Des [...] Antwerpen rijck, o &c.  
Troost in lijden [naamspreuk] Psalm 079 Datheen
Jeugdspiegel1620 ([1620 ca.]), p226 [nr. 74]
.2A.3b.2A.3b.2C.3d.2C.3d.3E.3E.3f.3G.3G.3f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Mensche vroet. Wacht u tot allen tijden, / Des [...] Antwerpen rijck, O &c.  
Troost in lijden [...] | Nieu Liedeken om [...] Psalm 079 Datheen
LBL KB 1700D1 03 ([1616 ca.]) [nr. 1]
.2A.3b.2A.3b.2C.3d.2C.3d.3E.3E.3f.3G.3G.3f
scanIn vreucht, en druck / Moet vriendt sijn vriendt [...] Antwerpen rijck  
Mander, Karel van / [...] | Rou-dempigh [...] Psalm 079 Datheen
Mander GH1627 (1627), p357 [nr. 146]
.2A.3b.2A.3b.2C.3d.2C.3d.3E.3E.3f.3G.3G.3f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn d'opper Zael / Is Godt in 't hoochst geseten Antwerpen rijck  
Palmboom, De [=de [...] | LEYDEN, Palm-Boom. [...] Psalm 079 Datheen
RedensLh1642 (1642), fEe4v [nr. 12]
.2A.3b.2A.3b.2C.3d.2C.3d.3E.3E.3f.3G.3G.3f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Godt seer goet / In't opper-rijk der Rijken lxxix. Psalm. De heydenen zyn. &c.  
Veen, Jan van der | GEBEDT Psalm 079 Datheen
Veen ZB1642 (1642), p400 [nr. 75]
.2A.3b.2A.3b.2C.3d.2C.3d.3E.3E.3f.3G.3G.3f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO God seer goet / In 't opper-rijck der rijcken Van den LXXIX Psalm: De Heyd'nen zijn in u erfdeel  
Veen, J. van der | Gebede-zangh, Voor [...] Psalm 079 Datheen
Zoeteboom KL1649 (1649), p135 [nr. 23]
.2A.3b.2A.3b.2C.3d.2C.3d.3E.3E.3f.3G.3G.3f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenCompt alle ghaer,, die lust hebt totten vrede / [...] op die selve wyse vant verdrach Liedeken: Op [...]  
Psalm 079 Datheen
Robbertsz VO1592 (1592), f84r [nr. 24]
.2A.3b.2A.3b.2C.3d.2C.3d.3E.3E.3f.3G.3G.3fComt allegaer,, die lust hebt tot den vrede, / [...] van den 79. Psalm. Die Heyd'nen zijn in u [...]  
Clock, Leendert | Een verdrach-Liedeken Psalm 079 Datheen
Clock VhSNL1593 (1593), p89 [nr. 32]
.2A.3b.2A.3b.2C.3d.2C.3d.3E.3E.3f.3G.3G.3f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Het kuste my / Mijn vrient uut goeder minnen Vanden Lxxix. Psalm  
Een nieu Gheestelick Liedeken, gestelt in [...] Psalm 079 Datheen
SomALGLP1597 (1597), f8r [nr. 6]
.2A.3b.2A.3b.2C.3d.2C.3d.3E.3E.3f.3G.3G.3fHantwerpen rijck / O Keyserlicke stede vanden 44. Psalm. Wy hebben ghehoort, etc.  
Psalm 079 Datheen
SchrL1580 (1580), f135v [nr. 139]
.2A.3b.2A.3b.2C.3d.2C.3d.3E.3E.3f.3G.3G.3f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Och hoe ist gout,, soo donckere gheworden, / [...] de Fransche voys, den 79. Psalm, De Heydenen [...]  
Haecht, Willem van | Dat Vierde Capittel Psalm 079 Datheen
Haecht VCJ1578 (1578), fB4v [nr. 4]
.2A.3b.2A.3b.2C.3d.2C.3d.3E.3E.3f.3G.3G.3f
txtO Neerlantsch' Maeght! nu sit ghy we'er [...] Antwerpen rijck  
Claerbout, Joost] | MARS sit op den [...] Psalm 079 Datheen
Claerbout VV1654 (1654), fC3v [nr. 2]
.2A.3b.2A.3b.2C.3d.2C.3d.3E.3E.3f.3G.3G.3fAntwerpen rijck, / o Keyserlijcke stede vanden 44. Psalm: Wy hebben ghehoort, &c.  
Summa der Historien Fabritij in een liedeken begrepen Psalm 079 Datheen
HistGFB1565 (1565), p225 [nr. 1]
.2A.3b.2A.3b.2C.3d.2C.3d.3E.3E.3f.3G.3G.3f
txtHoe schoon end' goedt, is boven alle deuchden, / [...] vanden Lxxix. Psalm: De Heydnen zijn in u [...]  
Poteau Mertenszoon, David | Een Liedt vanden [...] Psalm 079 Datheen
Poteau SNGL1591 (1591), fB4v [nr. 6]
.2A.3b.2A.3b.2C.3d.2C.3d.3E.3E.3f.3G.3G.3fAntwerpen Rijck / O Keyserlicke Stede vanden xliiij. Psalm. Wy hebben gehoort, &c.  
Van Christophora [!] Fabricio dienaer des [...] Psalm 079 Datheen
NiGeuLb1576 ([1576?]), f114v [nr. 74]
.2A.3b.2A.3b.2C.3d.2C.3d.3E.3E.3f.3G.3G.3f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet plag te zijn, / Als in voor-leeden daagen Antwerpenrijk, o Keizerlijke Steede!  
Mander, Karel van] [...] | Hoe dat het [...] Psalm 079 Datheen
Stapel LusthofZ1681 (1681), p323 [nr. 137]
.2A.3b.2A.3b.2C.3d.2C.3d.3E.3E.3f.3G.3G.3f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMensch t'wijl gy mach, / Weest neerstigh in het [...] Antwerpen Rijck  
Metael, F.A. | Een Nieuw [...] Psalm 079 Datheen
Metael MSkompas1693 (1693), p81 [nr. 21]
.2A.3b.2A.3b.2C.3d.2C.3d.3E.3E.3f.3G.3G.3f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Geusen zijn / In Bomler Weert ghevallen vanden 79. Psalm: de Heydenen zijn in u erf, etc.  
Beclach vanden Cardinael Albertus gedaen, over [...] Psalm 079 Datheen
NiGeuLb1601 (1601), f95r [nr. 78]
.2A.3b.2A.3b.2C.3d.2C.3d.3E.3E.3f.3G.3G.3fAntwerpen arm, / O desolate stede des 79. Psalms. De Heyd'nen zijn, etc.  
Een Claech-Liedt over den Onderganck vande [...] Psalm 079 Datheen
NiGeuLb(1)1616 (1616), f2r [nr. 2]
.2A.3b.2A.3b.2C.3d.2C.3d.3E.3E.3f.3G.3G.3fMyn Godt en Heer / Tot u roep ick met rouwen Antwerpen Rijck  
Een nieuw Claegh Liedt, selfs ghemaeckt van [...] Psalm 079 Datheen
NiGeuLb(3)1645 (1645), p110 [nr. 29]
.2A.3b.2A.3b.2C.3d.2C.3d.3E.3E.3f.3G.3G.3fMaes-Sluys playsant, / Hoe kant met u verkeeren Antwerpen rijck, o Keyserlijcke Stede  
Lijd en strijd [...] | Treur-Liedt over [...] Psalm 079 Datheen
Boxhoorn MaesTyd1671 (1671), p122 [nr. 10]
.2A.3b.2A.3b.2C.3d.2C.3d.3E.3E.3f.3G.3G.3f


28 resultaten

tabelbreedte