Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanOnbestendigh droef gemoedt / Hard belust om rust [...] Essex Lamentatie   muzieknoot 
Camphuysen, D.R. | Ongerusticheydts [...] Zuivere schone vermakelijke maagd
Camphuysen SR1624 (1624), p115 [nr. 67] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Menschen, die recht nedrich zijn, / Voor den [...] Onbestendigh droef ghemoet   muzieknoot 
Leeuw, C. de | Van de Nedricheyt [...] Zuivere schone vermakelijke maagd
Leeuw CPR1648 (1648), p34 [nr. 12]
4A 4b 4A 4b 4C 3d 4C 3d 2E 2E 3f 2G 2G 3f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls ick somtijdts mijn gemoedt / Tracht inwendigh [...] Onbestendigh droef gemoedt &c.  
EMANUEL Altijdt [...] | De Leydt-star om [...] Zuivere schone vermakelijke maagd
GeurGS1690 ([1690 ca.]), p81 [nr. 33]
4A 4b 4A 4b 4C 3d 4C 3d 2E 2E 3f 2G 2G 3f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie zogt ooit met zo veel angst / Als Maria in [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Maria zoekt en vind Christus Wie zocht ooit met zoveel angst
Kruisgez1698 ([1698 ca.]), p8 [nr. 3]
4A 4b 4A 4b 4C 3d 4C 3d 2E 2E 3f 2G 2G 3f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMenschen wie gy zyt of niet, / Denk waar voor gy [...] Onbestendig droef gemoed   muzieknoot 
Zuivere schone vermakelijke maagd
Halmael OpwZZ1712 (1712), p73 [nr. 21] transcr.


5 results

tabelbreedte