Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanMyn groene Jueghd met vrueghden voormaals zang, / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Boëthius [...] | i. Rym of Lied Psalm 002 Datheen
Boëthius VW1585 (1585), p11 [nr. 1]
.5A.5b.5A.5b.5c.5D.5c.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Waerom raest dat volck met sulcken hooghmoedt? / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Datheen, P. / Marot, C. | PSALM II Psalm 002 Datheen
Datheen Ps1566a (1566), fa2r [nr. 2] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Waerom rasen die Geusen met hoochmoet? / Waerom [...] ij. Psalm. Waerom raest dat etc.  
Reael, Laurens [...] | 52. Psalmen van [...] Psalm 002 Datheen
Geuzenlb1924 (1924-1925), 1p114 [nr. 46]
.5A.5b.5A.5b.5c.5D.5c.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWeest naerstigh mensch, ghedachtigh dat ghy zijt [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Stalpart van der [...] | 'T BEDONGE WERCK. [...] C'est à grand tort
Stalpart GJZ1628 (1628), p24 [nr. 13]
.5A.5b.5A.5b.5c.5D.5c.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Waerom loopen d'Heydenen t'hoope toch? / Wat [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Heere, Lucas de | Quare fremuerunt [...] Psalm 002 Datheen
Heere Ps1565 (1565), p6 [nr. 2]
.5A.5b.5A.5b.5c.5D.5c.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaar heen, waar heen, o Mensch droeff van [...] Op den 2. psal   muzieknoot 
Den xv. Loff-sangh Psalm 002 Datheen
Hymni1615a (1615), f14v [nr. 15]
.5A.5b.5A.5b.5c.5D.5c.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaerom rasen dees dwersdrijvers verwoet / Waerom [...] den tweeden psalm  
Martens, Pieter] | Een nieu liet .. 1615 Psalm 002 Datheen
Loslied 17e eeuw ([1601-1700]) [nr. 28]
.5A.5b.5A.5b.5c.5D.5c.5DSoud dan de Heylige in 't naere graf, / Dus [...] Psalm 2. Waerom raest dat volck met sulcken [...]  
Ridderus, F. | Morgen-Gesang. Op [...] Psalm 002 Datheen
Ridderus HG1658 (1658), Ip11 [nr. 11]
.5A.5b.5A.5b.5c.5D.5c.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn Godt! ghy zijt mijn hulp in alle noodt , / [...] Psalm 2. Waerom raest dat volck &c  
Ridderus, F. | Middag-Gesang Op De [...] Psalm 002 Datheen
Ridderus HG1658 (1658), IIp8 [nr. 39]
.5A.5b.5A.5b.5c.5D.5c.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat Coninck had' aen sulcken val gedocht / [...] Den 2. Psalm  
Revius, J. | [DE CLAECHLIEDEN [...] Psalm 002 Datheen
Revius OYS1630 (1630), p142 [nr. 26]
.5A.5b.5A.5b.5c.5D.5c.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Heer! maeckt dat die ghy stelt in Ampt en staet, [...] Psalm 2.Waerom raest dat volck met sulcken [...]  
Ridderus, F. | Middag-Gesang Op De [...] Psalm 002 Datheen
Ridderus HG1658 (1658), IIp20 [nr. 51]
.5A.5b.5A.5b.5c.5D.5c.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGodt riep eerst Abram tot een nieuw verbondt, / [...] Psalm 2. Waerom raest dat volck &c  
Ridderus, F. | Avond-Gesang. Op De [...] Psalm 002 Datheen
Ridderus HG1658 (1658), IIIp2 [nr. 64]
.5A.5b.5A.5b.5c.5D.5c.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGodt riep het kindt Samuel tot Propheet / En [...] Psalm 2. Waerom raest dat volck met sulcken  
Ridderus, F. | Avond-Gesang. Op De [...] Psalm 002 Datheen
Ridderus HG1658 (1658), IIIp9 [nr. 71]
.5A.5b.5A.5b.5c.5D.5c.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNa Sauls doodt was Isboseth in't rijck / Van [...] Psalm 2. Waerom raest dat volck &c.  
Ridderus, F. | Avond-Gesang. Op De [...] Psalm 002 Datheen
Ridderus HG1658 (1658), IIIp10 [nr. 72]
.5A.5b.5A.5b.5c.5D.5c.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEliza red' een Weduwe van schuldt: / De [...] Psalm 2. Waerom raest dat volck &c.  
Ridderus, F. | Avond-Gesang. Op De [...] Psalm 002 Datheen
Ridderus HG1658 (1658), IIIp13 [nr. 75]
.5A.5b.5A.5b.5c.5D.5c.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Heer begon zijn ampt te Nazareth: / De [...] Psalm 2. Waerom raest dat volck &c.  
Ridderus, F. | Avond-Gesang. Op De [...] Psalm 002 Datheen
Ridderus HG1658 (1658), IIIp22 [nr. 84]
.5A.5b.5A.5b.5c.5D.5c.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Doodt ,, zeer snoodt ,, d'Aarde haar pijlen boodt DEN 2en PSALM  
Vondel, J.J. van den | NIEUW-JAARS LIEDT Psalm 002 Datheen
Vondel Werken1927(1605) (1927 [1605-1674]), 1: p133 [nr. 1]
.5A.5b.5A.5b.5c.5D.5c.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaer om Raessen Geuesen met hoochmoet / Waerom [...] vanden 2 psalm waer om Rasen die Heyden etc.  
Reael, Laurens [...] | Den i psalm Ducis Albani Psalm 002 Datheen
HsGeUB 993 ([1600 ca.]), f2r [nr. 2]
.5A.5b.5A.5b.5c.5D.5c.5DWaerom is toch het volck aldus beruert? / Wat [...] naer de Fransoyse wyse]  
H.I. Vander Noot / [...] | Den tweeden Psalm [...] Psalm 002 Datheen
Noot Bos1570 ([1570-1571]), fI8v [nr. 5]
.5A.5b.5A.5b.5c.5D.5c.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Herodes socht ons Heeren doot: hy vlucht: / Ons [...] Psalm 2. Waerom raest dat volck &c.  
Ridderus, F. | Avond-Gesang. Op De [...] Psalm 002 Datheen
Ridderus HG1658 (1658), IIIp25 [nr. 87]
.5A.5b.5A.5b.5c.5D.5c.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Joode woedt: Jason stelt haer te vreen. / [...] Psalm 2. Waerom raest dat volck met sulcken  
Ridderus, F. | Avond-Gesang. Op De [...] Psalm 002 Datheen
Ridderus HG1658 (1658), IIIp29 [nr. 91]
.5A.5b.5A.5b.5c.5D.5c.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe rasen, so die Heydenen te hoop? / End de [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Utenhove, Jan / [...] | Quare fremuerunt. [...] Psalm 002 Datheen
Utenhove Ps1566a (1566), f2r [nr. 2]
.5A.5b.5A.5b.5c.5D.5c.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Hoe gaet dit toe, dat d'Heydens soo te gaer / Met [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | De tweede Psalm. [...] Psalm 002 Datheen
Marnix Ps1580 (1580), fA1v [nr. 2]
.5A.5b.5A.5b.5c.5D.5c.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie ist die tvolck nu dus beroeren doet? / Tis [...] van den tweeden Psalm. Waarom raast dat [...]  
Robbertsz Le Canu, [...] | Hier volgt nu een [...] Psalm 002 Datheen
Robbertsz RV1596 (1596), fC6r [nr. 2]
.5A.5b.5A.5b.5c.5D.5c.5D
txtWie ist die tvolc nu dus beroeren doet? / Tis [...] van den tweede Psalm. Waerom raest dat volck  
Robbertsz Le Canu, Robbert Psalm 002 Datheen
Robbertsz VO1592 (1592), f69v [nr. 9]
.5A.5b.5A.5b.5c.5D.5c.5DHoe raest het volc met sulcken wrevel-moet? / Hoe [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Revius, J. | Den ij. Psalm Psalm 002 Datheen
Revius Psalmen1640 (1640), fA1v [nr. 2]
.5A.5b.5A.5b.5c.5D.5c.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat drift beheerscht het woedend heidendom / En [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
De 2. Psalm Psalm 002 Datheen
BoekPG1774 (1774), f1r [nr. 2]
.5A.5b.5A.5b.5c.5D.5c.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaerom rot dus het heidendom byeen, / En zyn vol [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Halma, François | De ii Psalm Psalm 002 Datheen
Halma DH1707 (1707), p2 [nr. 2]
.5A.5b.5A.5b.5c.5D.5c.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGodt die daer boven in den Hemel woont / Met [...] van den 2. Psalm: Waerom raest dat volck, &c.  
Clock, Leendert | Een vermaenliedeken Psalm 002 Datheen
Clock VhSNL1593 (1593), p165 [nr. 55]
.5A.5b.5A.5b.5c.5D.5c.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Godt die daer boven inden hemel woont / met [...] van den 2. Psalm: Waerom raest dat volck, etc.  
Clock, Leendert] | Een vermaen Liedeken Psalm 002 Datheen
SomALGLP1597 (1597), f32r [nr. 24]
.5A.5b.5A.5b.5c.5D.5c.5D


1-30 of 41

first
next 11
last

tabelbreedte