Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanO edel, soet, en schoon gesicht / Waeromme quetst [...] Si vous ne voules me guarir &c.  
Si vous ne voulez me guérir
AMinnez1643 (1643), p77 [nr. 31]
.4A.4b 3b 3A.4C.5C.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet Maandje met haar fakkel licht, / En [...] Si vous ne voules me guerir  
Blasius, J. | Nacht-klacht Si vous ne voulez me guérir
Blasius FK1663 (1663), p182 [nr. 64]
.4A.4b 3b 3A.4C.5C.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat voed de min al soetigheen? / Hoe bloeit 'er [...] Si vous me ne voulez guereir: &c  
Smeerbol, J. | ZY QUETST EN HEELD Si vous ne voulez me guérir
Smeerbol Bruikost1645 ([1645+]), p96 [nr. 26]
.4A.4b 3b 3A.4C.5C.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGelijck een hart van herten hijgt / Wanneer het [...] [geen wijsaanduiding]  
Cats, J. / Chancy] | GESANGH Uit den 42 Psalm Si vous ne voulez me guérir
Cats AW1712 (1712), p464 [nr. 43]
.4A.4b 3b 3A.4C.5C.3D.3DAls ik aan 't Zuierbeekje kom; / Alwaar Amintas [...] Si voules ne voles me guarir   muzieknoot 
Dubbels, P. | Klarindaas Minnezugt Si vous ne voulez me guérir
Dubbels He1645 (1645), p8 [nr. 4]
.4A.4b 3b 3A.4C.5C.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO wat is doch des werelts lust? / 't Is ydelheydt [...] Si vouz ne vouleez me guerir  
Krul, J. Si vous ne voulez me guérir
Krul CO1640 (1640), f50v [nr. 2]
.4A.4b 3b 3A.4C.5C.3D.3DLaestmael als ik mijn Nimphe vondt Si vouz ne voulez me gerir  
Krul, J. Si vous ne voulez me guérir
Krul MSD1640 (1640), 2p3 [nr. 10]
.4A.4b 3b 3A.4C.5C.3D.3DO wat is doch des werelds lust? / 't Is ydelheyd [...] Si vous ne voulées me geurir  
Krul, J. Si vous ne voulez me guérir
Krul PW1644a (1644), 1p164 [nr. 15]
.4A.4b 3b 3A.4C.5C.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Laestmael als ik mijn Nimphe vond, / Omlommert [...] Si vouz ne voulez, &c.  
Krul, J. Si vous ne voulez me guérir
Krul PW1644a (1644), 3p13 [nr. 101]
.4A.4b 3b 3A.4C.5C.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *O Flora! ydel is uw roem, / Met waerheyd kund gy [...] Si vous ne voules me gerir  
Krul, J. Si vous ne voulez me guérir
Krul PW1644a (1644), 3p46 [nr. 140]
.4A.4b 3b 3A.4C.5C.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Zoo veele zoetheyd kan een By, / Niet uyt de [...] Si vous ne voulez me  
Krul, J. Si vous ne voulez me guérir
Krul PW1644a (1644), 3p68 [nr. 180]
.4A.4b 3b 3A.4C.5C.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Helaes! bedroefde jonge Maeght, / Met recht mach [...] O Flora ydel is u roem  
Si vous ne voulez me guérir
AmMengelmoes1658 (1658), p125 [nr. 42]
.4A.4b 3b 3A.4C.5C.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaestmael als ick mijn Nimphe vondt / Omlommert [...] Si voez ne voules me gerir  
Krul, J.] Si vous ne voulez me guérir
AmMinnebeekje1645a (1645), p158 [nr. 59]
.4A.4b 3b 3A 4C.5C.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Flora ydel is u roem / Met waerheydt kunt ghy [...] Si vous ne voules megerir  
Krul, J.] Si vous ne voulez me guérir
AmMinnebeekje1645a (1645), p416 [nr. 157]
.4A.4b 3b 3A.4C.5C.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet Hemelrijck dat schoon Prieel, / Dat is de [...] Een Fransche voys, Si vous me voules   muzieknoot 
Pers, D.P. | HEMELRIJCK, Of Wegh [...] Si vous ne voulez me guérir
Pers UHS1648 (1648), p218 [nr. 131]
.4A.4b 3b 3A.4C.5C.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSo volcht op 't strijden d'overhant / Na [...] Si vous me voulez guerir   muzieknoot 
Leeuw, C. de | De Hemelvaert Christi Si vous ne voulez me guérir
Leeuw CPR1648 (1648), p358 [nr. 107]
.4A.4b 3b 3A.4C.5C.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDaer rijst de Zon met groot vermaeck, / Uyt [...] Dat ick een Honigh-Byetje waer   muzieknoot 
Verdonck, H. Si vous ne voulez me guérir
SparensVb(2)1646 (1646), p83 [nr. 42]
.4A.4b 3b 3A.4C.5C.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGarint waerin schiep ghij meer lust / te wandelen [...] Dat ick een Honigh bijtjen waer  
Hoofsche schijn bedroch off Doratheas Minneklacht Si vous ne voulez me guérir
HsTerBorchP1652 (1652-ca.1680), f66r [nr. 53]
.4A.4b 3b 3A.4C.5C.3D.3DO Flora ijdel is u roem / met waerheijt kunt ghij [...] Soo ras Phebus door sijn stralen  
Krul, J.] Si vous ne voulez me guérir
HsTerBorchP1652 (1652-ca.1680), f98r [nr. 78]
.4A.4b 3b 3A.4C.5C.3D.3DMen zeid de wufte Min is blind: / Ik zeg, hy mach [...] Si vous ne voulez me guerir &c.  
Schellinks, W. | [Voorzang, strofe 2] Si vous ne voulez me guérir
Rommelzoo1655 (1655), p223 [nr. 58]
.4A.4b 3b 3A.4C.5C.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Sulamite keert weerom, / En wilt voor 't quaet [...] Si vous ne me voules guerir  
Sambeeck, J. van | Ende hem [...] Si vous ne voulez me guérir
Sambeeck GJ1663 (1663), p286 [nr. 126]
.4A.4b 3b 3A.4C.5C.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenCecilia hoe dus? princes / Waer heen vlieght u [...] Si vous me ne vou le guarir  
Goor, P.V. / Lust [...] | Ceciliaes bedenckingh Si vous ne voulez me guérir
SparensVb(1)1643 (1643), p104 [nr. 40]
.4A.4b 3b 3A.4C.5C.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch! hoe is mijn Hart gewondt, / Door veel [...] Schoon ick dickmael heb gevraeght  
Vredigh [naamspreuk] | T'samen-spraeck, [...] Vrouwtje is uw man niet thuis
SparensVb(2)1646 (1646), p195 [nr. 87]
.4A.4b 3b 3A.4C.5C.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMen zeydt de wufte Min is blindt; / Ick zegh, hy [...] Si vous ne voulez me guerir, &c.  
Schellinks, W.] | [Voorzang, strofe II] Si vous ne voulez me guérir
AmVreugdestr(1)1655 (1655), p201 [nr. 84]
.4A.4b 3b 3A.4C.5C.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck die, met Zee-geweld, mijn luck / Heb, by [...] O Flora ydel is uw roem!  
Bara, J. | De GEEST van JOAN [...] Si vous ne voulez me guérir
AmVreugdestr(2)1654a (1654), p58 [nr. 19]
.4A.4b 3b 3A.4C.5C.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaerom ist dat ik stadich strij, / En met mijn [...] Si Vous ne me voulez guerir  
Si vous ne voulez me guérir
HsArRA WN2118 (1580-1639), f157r [nr. 2]
.4A.4b 3b 3A.4C.5C.3D.3DMusaas Hemel doch ontsluyt, / Ey laet u blyde [...] Ci vous ne me voulez Guarir  
Bon, A. | BRUYLOFS-LIEDT Si vous ne voulez me guérir
DCSchichtje(1)1652 (1652), p13 [nr. 5]
.4A.4b 3b 3A.4C.5C.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'k Wou dat ick nu een Hontje was / 'k Sou mijn [...] O Flora, ydel is u roem  
Vryers Wensch Si vous ne voulez me guérir
AmVreugdestr(2)1654a (1654), p121 [nr. 39]
.4A 4b 3b 3A.4C.5C.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMARG'RETA! groot is uwe naem, / Noyt sal die [...] Belle Charite   muzieknoot 
Swaen, G. de] | S. Margareta, Maget [...] Si vous ne voulez me guérir
Swaen ZZ1664 (1664), p285 [nr. 127]
.4A.4b 3b 3A.4C.5C.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck groet U, BORGIA! Goods vrind, / Die God van [...] O Flora! ydel is uw' roem  
Swaen, G. de] | Den Saligen [...] Si vous ne voulez me guérir
Swaen ZZ1664 (1664), p374 [nr. 162]
.4A.4b 3b 3A.4C.5C.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte