Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanWeg, weg, ick ben de werelt moe! / Ick wensch [...] Petite Royaal  
Cloeck, J. | STERVENS LUST Petite royale
Cloeck EV1677 (1677), p20 [nr. 7]
.4A.3b 3b 3A 3c 3D 3c 3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEy laat ons oock eens vrolijck zijn! / En d'arme [...] Petite Royaal  
Cloeck, J. | Vrolijcke [...] Petite royale
Cloeck EV1677 (1677), p59 [nr. 21]
.4A.3b 3b 3A 3c 3D 3c 3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHier sta ik voor mijn liefjes deur / En overdenck [...] Petit Rojal  
Duisberg, J.v.] Petite royale
HaNachtegaal1659 (1659), p166 [nr. 61]
.4A.3b 3b 3A 3c 3D.3c 3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenReaeltje, die door d'Echte-bandt / Tot [...] Petite Royael  
Bruno, H.] | Thalia Petite royale
AmMengelmoes1658 (1658), p48 [nr. 14]
.4A.3b 3b 3A 3c 3D 3c 3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenClorinde hoe langh sal het sijn / Dat ghij mijn [...] Petite Roijale  
Petite royale
HsTerBorchP1652 (1652-ca.1680), f19r [nr. 16]
.4A.3b 3b 3A.3c 3D.3c 3D.3DGhij dwasen die het Minne vier / Met stercken [...] Petijte Roijael  
Petite royale
HsTerBorchP1652 (1652-ca.1680), f36r [nr. 31]
.4A.3b 3b 3A 3c 3D.3c 3D 3DReaeltje, die door d' Echte-bandt, / Tot Bedt [...] Petite Royaal  
Bruno, H.] Petite royale
VermakOpd1677 (1677), p170 [nr. 38]
.4A.3b 3b 3A 3c 3D.3c 3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenComt hier minnaers van d'achter deur / kinders [...] [geen wijsaanduiding]  
Bauwens, Denijs | Een Nieu liedeken [...] Petite royale
HsGeUB 1485 (1661-1668), f9r [nr. 8]
.4A.3b 3b 3A,3c,3D,3c,3D,3D
txtLest als ick hittigh vande Zon, / Seer lustigh [...] Petit Royale  
Petite royale
DCSchichtje(1)1652 (1652), p62 [nr. 27]
.4A.3b 3b 3A 3c 3D.3c 3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Phebi Zon ey rent wat voort! / En graeft u aen [...] Petit Royal  
Dat's Bon [naamspreuk] / Bon, A.] Petite royale
DCSchichtje(1)1652 (1652), p30 [nr. 13]
.4A.3b 3b 3A 3c 3D.3c 3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEentich, up 't midden vanden dach / Beving de [...] Petit Royal  
Bon, G. Petite royale
DCSchichtje(2)1656 (1656), p14 [nr. 6]
.4A.3b 3b 3A 3c 3D.3c 3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat is 't slechte Vrijers in de koelt / Met uwe [...] Petite Royale, &c.  
Petite royale
AmVreugdestr(1)1655 (1655), p82 [nr. 30]
.4A.3b 3b 3A.3c 3D.3c 3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNaer achter dan, en betert jou / Maeck datter [...] Petite Royale, &c.  
naamspreuk: Ay hael over Petite royale
AmVreugdestr(1)1655 (1655), p213 [nr. 99]
.4A.3b.3b 3A.3c 3D.3c 3D 3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat draeght de wereld haeren roem, / En komt haer [...] Wyckt Cupido, wyckt Venus kind  
Rym-dicht, Ghemaeckt van de Ydelheyd des werelds, [...] Petite royale
Vleeschoudere RU1660 (1660), p254 [nr. 38]
.4A.3b.3b.3A.3c.3D.3c.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe liefde listigh on-ghetrouw, / Myn ziele wou [...] Chastillon porte voz appas &c.  
Suetmans, Petrus Petite royale
BMoeselken1659 (1659), p26 [nr. 4]
.4A.3b 3b 3A 3c 3D 3c 3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat weet CupĂ®do Godt der minn' / Al droefheyt en [...] Chastillon prestez vos appas  
Hanins, Albertus [...] | Beklagh op [...] Petite royale
Hanins BC1653 (1653), p14 [nr. 4]
.4A.3b 3b 3A 3c 3D.3c 3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAl bruldt den dullen Oceaan, / Al waart dat aarde [...] Petit Roiael  
G. Bon] | LEANDER Petite royale
DCSchichtje(2)1656 (1656), p116 [nr. 48]
.4A.3b 3b 3A 3c 3D.3c 3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO lang gewensten avontstond! / Soo vol van soete Lusjes Petit Royale  
TOE-SANGH Petite royale
DCSchichtje(2)1656 (1656), p236 [nr. 82]
.4A.3b 3b 3A 3c 3D.3c 3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenChastillon gardez vos appas / pour quelqu'autre [...] La petite Royalle   muzieknoot 
Petite royale
Baarlant Dorimena1652 (1652), p108 [nr. 44] transcr.Vliedt alderliefsten Jesus soet / Seer [...] Aurora waer loopt ghy soo seer  
Mys, Joannes | Sy bidt haeren [...] Petite royale
Mys GP1675 (1675), p141 [nr. 45]
.4A.3b 3b 3A 3c 3D 3c 3D 3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAurora brengt mij den klaren dag, / Rijs op, [...] Op eene bekende wijze  
AFSCHEIDSLIED van eenen jongman die naar [...] Petite royale
Lbl KB Wouters 08205 ([1930 ca.]) [nr. 1]
.4A.3b.3b 3A.3c.3D.3c.3D.3D
scanWat dust [duft?] wat doost [dooft?] mijn blye [...] Petit royal  
Bon is altijt goet [...] | CHANCON NOUVELLE Petite royale
DCSchichtje(1)1652 (1652), p128 [nr. 53]
.4A.3b 3b 3A.3c 3D 3c 3D 3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEi laat ons ook eens vroolijk zijn, / En d'and're [...] Petite Roijal  
Kloek, J. / J.K. | Vroolijke [...] Petite royale
Stapel LusthofZ1681 (1681), p547 [nr. 229]
4A 3b 3b 3A 3c 3D 3c 3D 3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAurora brengt den klaren dag, / Rijst op mijn [...] Adieu nu Vrinde, &c.  
Een Nieuw Afscheyt Lied, van een Jongman die na [...] Petite royale
HaJonker1717 (1717), p6 [nr. 4]
.4A.3b 3b 3A.3c 3D.3c 3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenRyst uyt den slaep schoon Herderin, / Aurora is [...] Aurora brengt, &c.  
Samen spraek tussen een Herder en een Herderin Petite royale
HaJonker1717 (1717), p76 [nr. 43]
.4A.3b 3b 3A.3c 3D.3c 3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAurora brengt den klaren Dag, / Ryst op myn Lief [...] Adjeu nu Vriende, enz.  
Petite royale
ApNicg1741 ([1741]), 1p47 [nr. 20]
.4A.3b,3b 3A.3c 3D.3c 3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls ik op 't heetste van de zon / Seer haestig [...] O Lief dorinde  
Minnaars klagt Petite royale
Coll Nijhoff ([1700 ca.]), p617 [nr. 269]
.4A.3b 3b 3A.3c 3D 3c 3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAurora brengt den klaren Dag, / Rijst op mijn [...] Adieu mijn Vrindin  
Een Nieuw Afscheyd-lied. van een Jonkman die na [...] Petite royale
Theeboom1767 (1767), p37 [nr. 20]
.4A.3b.3b.3A.3c.3D.3c.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAurora brengt den klaren dag: / Rijst op, mijn [...] Adieu nu Vriende &c.  
Petite royale
ThMinnewit(1)1708 (1708), p69 [nr. 35]
.4A.3b 3b 3A.3c 3D.3c 3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort toe Liefhebbers van de Zee / Die door [...] Aurora brengt den klaren dag  
Matroosen Lied haer vreugt en haar droefheyd Petite royale
Scheurleer VV(3)1914 (1914), p211 [nr. 46]
.4A.3b 3b 3A.3c 3D.3c.3D.3D


1-30 of 46

first
next 16
last

tabelbreedte