Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanDoe was die zwarte nacht verdreven, / De [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Boëthius / [...] | iii. Rym Psalm 005 Datheen
Boëthius VW1585 (1585), p18 [nr. 3]
.4a.4B.4B.4a.2a
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Reden om met recht te claghen / Heb ick, eylaes! [...] van de 5. Psalm  
Bredero, G.A. | EEN BEKLACH-LIEDT, [...] Psalm 005 Datheen
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p155 [nr. 35]
.4a.4B.4B.4a.2a
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGedenct mijn siel uws scheppers krachtich, / Die [...] De vijfde Psalm  
Bredero, G.A. Psalm 005 Datheen
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p548 [nr. 155]
.4a.4B.4B.4a.2a
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeyl-rijcke God! mildadig Vader! / Gy hebt uyt [...] Psalm 5  
Cloecke, J. | Lof-sang na de Maaltijt Psalm 005 Datheen
Cloeck EV1677 (1677), p53 [nr. 18]
.4a.4B.4B.4a.2a
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVerhoort O Godt myn woorden klachtigh, / Laet uw' [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Datheen, P. / Marot, C. | PSALM V Psalm 005 Datheen
Datheen Ps1566a (1566), fa6v [nr. 5] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Als ick roep' Heer' hoort myn stem klachtigh, / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Datheen, P. / [...] | PSALM LXIIII Psalm 005 Datheen
Datheen Ps1566a (1566), fo3v [nr. 64] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Heere zijt mijn woorden gha' slaende / U ooren te [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Heere, Lucas de | Verba mea auribus [...] Psalm 005 Datheen
Heere Ps1565 (1565), p14 [nr. 5]
.4a.4B.4B.4a.2a
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVerhoort, O God, mijn woorden clachtigh / Laet u [...] [geen wijsaanduiding]  
Datheen, P.] / Marot, C.] | Den v. Psalm Psalm 005 Datheen
KlHoornsLb1644 (1644), p6 [nr. 2]
.4a.4B.4B.4a.2a
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSoo lang de mensch in dit droef leven / Met [...] Psal. 5. Verhoort ô godt mijn woorden etc.  
Koningh, A. de | Chooren of gesang Psalm 005 Datheen
Koningh HaV1616 (1616), p157 [nr. 4]
.4a.4B.4B.4a.2aDen Alderheylichsten gheboren / Van Vrouwen, die [...] 5. Psalm; Verhoort ô Godt mijn woorden klachtigh  
Een nieuw Liedeken, Ter Eeren SINT JAN. Psalm 005 Datheen
NiLiSiJa1619 ([1619]) [nr. 1]
.4a.4B.4B.4a.2aChristus Gods Soon seer hoogh ghepresen / Leerd' [...] Van den 5. Psalm. Verhoort o God, etc.  
Nae de vermaninghe Psalm 005 Datheen
KlHoornsLb1644 (1644), p124 [nr. 56]
.4a.4B.4B.4a.2a
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNeemt waer, O Heer uus Kercken,, bede / Laet [...] O God mijn woorde klachtigh  
Mander, Karel van / [...] | Overlegh op den 50. Psalm Psalm 005 Datheen
Mander GH1627 (1627), p434 [nr. 180]
.4a.4B.4B.4a.2a
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOntwaackt ô mensch van u boosheden, / Lecht af u [...] van den 5 Psalm  
Codde, Pieter la / [...] | Nieuw-Jaar Psalm 005 Datheen
NJL1619 (1619), fA7v] [nr. 6]
.4a.4B.4B.4a 2a
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVertrout in Godt, o ghy sondaren, / Bekeert u [...] Van den 5. Psalm  
Andriesz, Jan / Een [...] | Nieuw-Jaer Liedt Psalm 005 Datheen
NJL1619 (1619), fB3v] [nr. 10]
.4a.4B.4B.4a.2a
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGods geest door wonderheen gedreven, / Sand [...] Psalm 5. Verhoort o Godt, &c.  
Pers, D.P. | Philippus en de [...] Psalm 005 Datheen
Pers UHS1648 (1648), p147 [nr. 86]
.4a.4B.4B.4a.2a
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie magh met recht den naem niet draghen / Van [...] Den vijfden Psalm   muzieknoot 
Leeuw, C. de | Ware Rijckdom Psalm 005 Datheen
Leeuw CPR1648 (1648), p103 [nr. 33]
.4a.4B.4B.4a.2a
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenU Schoonheyt, lief, mijn geest verquicket / U [...] Den 5. Psalm  
Revius, J. | [Het Hoghe Liedt [...] Psalm 005 Datheen
Revius OYS1630 (1630), p107 [nr. 14]
.4a.4B.4B.4a.2a
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ontwaeckt mijn ziel om God te prijsen, / Doet u [...] Van den vijfden Psalm  
't Twee-en-sestighste Liedt Psalm 005 Datheen
Speybroeck SW1670 (1670), p309 [nr. 62]
.4a.4B.4B.4a.2a
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort aen mijn woorden die met suchten / [...] [geen wijsaanduiding]  
Roemers Visscher, Anna | Psalm 5 Psalm 005 Datheen
ZeNachteg1623 (1623), 3p15 [nr. 15]
.4a.4B.4B.4a.2a
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVerneem doch myn woorden, o Heere, / Wil myn [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Utenhove, Jan | Verba mea auribus. [...] Psalm 005 Datheen
Utenhove Ps1566a (1566), f6r [nr. 5]
.4a.4B.4B.4a.2a
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *O barmhertighe God end Heere, / Verloz' my nu, [...] In der wyse des. v. Psalmes  
Utenhove, Jan | Deus in adiutorium. [...] Psalm 005 Datheen
Utenhove Ps1566a (1566), f112r [nr. 70]
.4a.4B.4B.4a.2a
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Godts g'nade, zegen, en goetheden, / Wensch ick [...] Van den vijfden Psalm  
Twisck, P.J.] / Na [...] | Een ander Psalm 005 Datheen
Zoeteboom KL1649 (1649), p320 [nr. 84]
.4a.4B.4B.4a.2a
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch Heer wil gunstich myne reden / Dy stracx ter [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | De vijfde Psalm. [...] Psalm 005 Datheen
Marnix Ps1580 (1580), fA5r [nr. 5]
.4a.4B.4B.4a.2a
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVerhoor o Godt mijn droevich claghen, / Als mijn [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | De Lxiiij. Psalm. [...] Psalm 005 Datheen
Marnix Ps1580 (1580), fL1v [nr. 64]
.4a.4B.4B.4a.2a
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGeeft Pays en vreed in onsen daghen / O Heere, [...] van den 5. Psalm. Verhoort O Godt mijn [...]  
Clock, Leendert Psalm 005 Datheen
Clock VhSNL1593 (1593), p180 [nr. 60]
.4a.4B.4B.4a.2a
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ghehoor o Godt wilt my toch gheven, / En mijn [...] naer de Fransoyse wyse]  
Noot, H.I. Vander / [...] | Den 5. Psalm [...] Psalm 005 Datheen
Noot Bos1570 ([1570-1571]), fK4r [nr. 8]
.4a.4B.4B.4a.2a
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Hoor, Heer, mijn woort, merck op mijn reden; / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Camphuysen, Diderik [...] | Den v. Psalm Psalm 005 Datheen
Camphuysen Ps1630b (1630), p14 [nr. 5]
.4a.4B.4B.4a.2a
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoor, Godt, mijn stem en klaeghlijck spreken, / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Camphuysen, Diderik [...] | Den Lxiiii. Psalm Psalm 005 Datheen
Camphuysen Ps1630b (1630), p172 [nr. 64]
.4a.4B.4B.4a.2a
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGeeft pays en vreed' in onsen daghen / O Heere, [...] Vanden v. Psalm. Verhoort O God mijn woorden [...]  
Clock, Leendert] Psalm 005 Datheen
SomALGLP1597 (1597), f33v [nr. 25]
.4a.4B.4B.4a.2aVerhoort O Godt mijn woorden clachtich, / Laet u [...] [geen wijsaanduiding]  
Datheen, P.] / Marot, C.] | Den v. Psalm Psalm 005 Datheen
SomALGLP1597 (1597), f114v [nr. 93]
.4a.4B.4B.4a.2a


tabelbreedte