Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanSortés soupirs tesmoins de mon martire / Et vous [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Bataille, G. Sortez soupirs témoins de mon martyre
Bataille Airs(5)1614 (1614), f12v [nr. 12]
.5a.5B.5a.5BO doux JESUS, aprés qui je soúpire / Mon seul [...] Je ne veus plus chanter que de tristesse   muzieknoot 
Sainte Catherine de Sienne desireuse d'endurer [...]
Alouette(2)1621 (1621), p305 [nr. 131]
.5a.5B.5a.5BFais, doux JESUS, sur ce tien Catechiste / Ton [...] [zie Alouette II, 131]  
Priëre des enfans avant le Catechisme
Alouette(2)1621 (1621), p306 [nr. 132]
.5a.5B.5a.5BJe veus chanter, & d'un chant lamentable / [...] [zie Alouette II, 131]  
De la Mort douloureuse de nótre Sauveur & [...]
Alouette(2)1621 (1621), p307 [nr. 133]
.5a.5B.5a.5BWie is hy? die, tot sinkens toe geladen, / [...] [geen wijsaanduiding]  
Bara, Jan | ZEEGE-ZANG, Op de [...]
Bara GV1657 (1657), p152 [nr. 5]
.5a.5B.5a.5BAls aan de troon klaar en doorluchtelicken / De [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Boëthius / [...] | iii. Rym Psalm 110 Datheen
Boëthius VW1585 (1585), p53 [nr. 10]
.5a.5B.5a.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Dat Nero zich vercierd' hovaardelycken / Met [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Boëthius / [...] | iiii. Rym Psalm 012 Datheen
Boëthius VW1585 (1585), p97 [nr. 19]
.5a.5B.5a.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Den avont komt mijn God, dies kom ik weder / Ick [...] 12 Psalm: Doet ons bystant, &c.  
Busschoff, B. | AVONDT-GEBEDT Psalm 012 Datheen
Busschoff NLZ1695b ([1695 ca.?]), p13 [nr. 2]
.5a.5B.5a.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe lere Goods, van kruys verdriet en lyden, / Is [...] Psalm 12  
Coornhert, D.V. | xlviii Psalm 012 Datheen
Coornhert LB1582 ([1575/1582?][1608?]), fF1r [nr. 47]
.5a.5B.5a.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Heer' is Coninck sterck ende Machtich, / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Haecht, W. van | DEN 99. PSALM Psalm 099 Haecht
Haecht Ps1579 (1579), p302 [nr. 99]
5a 5B 5a 5BIs 'tHemels Velt u Vader-lant gerieflick / Ist [...] Mijn Heer van Maldegem  
Verjubileer u gij Venus' jongens
Jeugdspiegel1620 ([1620 ca.]), p115 [nr. 41]
.5a.5B.5a.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie Leere Gods, van cruys verdriet en lijden, / [...] Psalm. 12  
Coornhert, D.V. | Al tgeselschap [...] Psalm 012 Datheen
Coornhert AU1575 (1575), fB3r [nr. 2]
.5a.5B.5a.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Doet ons bystandt t'is meer dan tyt o Heere, / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Datheen, P. / Marot, C. | PSALM XII Psalm 012 Datheen
Datheen Ps1566a (1566), fc1r [nr. 12] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.De Heer' heeft ghesproken tot mynen Heere, / Sett [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Datheen, P. / Marot, C. | PSALM CX Psalm 110 Datheen
Datheen Ps1566a (1566), fC3r [nr. 110] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.O crancheyt des vleeschs wilt nu u trueren laten [...] Op die selve wise  
Hoe lustelijk is ons de koele mei gedaan
DEPB1539 (1539), f103v [nr. 186]
.5a.5B.5a.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Dees stucken en sult ghy u hier niet schamen / [...] Donne secours Seigneur   muzieknoot 
Fruytiers, J. | Het XCI. Liedeken Psalm 012 Datheen
Fruytiers EWS1565 (1565), p171 [nr. 91] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Isset niet slecht een Juffrou te minnen, / Die [...] NOVA  
Playsierige Vreught
KOpdisser1678 (1678), p169 [nr. 45]
5a.5B 5a.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaer om is hier het tijdelijke goedt / Veel meer [...] tweeden Psalm, Waerom raest dat volk etc.  
Koningh, A. de | Chooren of gesang Psalm 002 Datheen
Koningh HaV1616 (1616), p146 [nr. 1]
.5a.5B.5a.5BA Ti Confrater / Ick brengh u dit fluytien Helaes wie sal ick mijnen noot  
Een nieuw schoon vermaeckelick Liedeken, tot lof [...]
NiGeLiGrSon16xx ([1650 ca.]) [nr. 2]
.5a.5B.5a.5BDie weten wil al cupidos natuere / Van schicht en [...] Susanna  
Schuere, J. van der Verjubileer u gij Venus' jongens
NLusthof1607 ([1607]), 1p87 [nr. 71]
.5a.5B.5a.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDes hemels rondt heeft onse Godt gheschapen / En [...] L' omnipotent à mon Seigneur 110   muzieknoot 
Fruytiers, J. | Het XCV. Liedeken Psalm 110 Datheen
Fruytiers EWS1565 (1565), p178 [nr. 95] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Lustig dan nobele Basen aan 't roocken! / En eens [...] Poiete vine  
DRINK-LIET
Elzevier LA1667 (1667), p183 [nr. 35]
5a 5B 5a 5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHelpt ons Heere God, het is tijd en huere / Want [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Heere, Lucas de | Salvum me fac [...] Psalm 012 Datheen
Heere Ps1565 (1565), p35 [nr. 12]
.5a.5B.5a.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen hooghsten God tot minen God en Heere / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Heere, Lucas de | Dixit Dominus [...] Psalm 110 Datheen
Heere Ps1565 (1565), p89 [nr. 31]
.5a.5B.5a.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie weten wil al Cupidos natuere, / Van [...] Mijn Heer van Maldegem  
Schuere, Jacob van [...] | Uutbeeldinghe van Cupido Verjubileer u gij Venus' jongens
NDHelicon1610 (1610), p326 [nr. 31]
.5a.5B.5a.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDit zijn de ree'n die David heeft gesproken / Van [...] Den 110. Psalm  
Revius, J. | De laetste woorden [...] Psalm 110 Datheen
Revius OYS1630 (1630), p78 [nr. 9]
.5a.5B.5a.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Josias betert, 't geen weer was bedorven / Door [...] Psalm 12. Doet ons bystandt  
Ridderus, F. | Avond-Gesang. Op De [...] Psalm 012 Datheen
Ridderus HG1658 (1658), IIIp16 [nr. 78]
.5a.5B.5a.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet Joodsche volck vergingh door veel ellenden / [...] Psalm 12. Doet ons bystandt  
Ridderus, F. | Avond-Gesang. Op De [...] Psalm 012 Datheen
Ridderus HG1658 (1658), IIIp18 [nr. 80]
.5a.5B.5a.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGelooft zy God! de groote Herder der Schapen, / [...] O Heer! ghy staet altijdt in mijne sinnen  
Schaep, J.C.] / [...] | ENGELEN-SANG Verjubileer u gij Venus' jongens
Schaep BT1660 (1660), p236 [nr. 26]
5a 5B 5a 5BHet was een valse stiefmoer en zij [ver]kocht [...] [geen wijsaanduiding]  
Liedeken Van de valsche Stiefmoer Engelse fa la la
HOLb1640 ([1640 ca. / 1630-1640]), p103 [nr. 76]
.5a.5B.5a.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte