Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanHet hopen ende duchten / Brengt yemant quelling aen Wie clopter aen mijn deurken  
Breughel, G.H. van | Nieu Amoureus Liedeken Wie klopt er aan mijn deurtje
Breughel CupidoLh1613 ([1613]), p9 [nr. 5]
.3a.3B.3a.3B.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenCupido hooch in crachten / Den Goden ghy begheert Wie clopt hier aen mijn deurtgen, &c.  
Breughel, G.H. van | Nieu Amoureus Liedeken Wie klopt er aan mijn deurtje
Breughel CupidoLh1613 ([1613]), p23 [nr. 13]
.3a.3B.3a.3B.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAurora met behaghen / De velden dorstich laeft Wie clopt daer aen mijn deurtgen  
Breughel, G.H. van | Mey-Liedeken Wie klopt er aan mijn deurtje
Breughel CupidoLh1613 ([1613]), p50 [nr. 29]
.3a.3B.3a.3B.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAen wien sal ick mijn vryen / Nu legghen dan te cost Hoort toe ghy jonghe sinnen  
Breughel, G.H. van | Nieu Amoureus Liedeken Hoor toe gij jonge zinnen
Breughel CupidoLh1613 ([1613]), p138 [nr. 78]
.3a.3B.3a.3B.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch sal die edel siele / verliesen eer ende guet [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Och zal de edele ziel
HsWeONB sn12875 (eind 15e eeuw), f67v [nr. 42]
.3a.3B.3a.3B.3BBedrieghelijcke gheesten, / Om eer en aerdtsch profijt Wie klopt daer voor mijne deure  
Mander, Karel van / Een is noodigh [naamspreuk] Wie klopt er aan mijn deurtje
Mander GH1627 (1627), p66 [nr. 24]
.3a.3B.3a.3B.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck moet een Liet beghinnen / Van eenen strijt seer fel Ick heb wel hooren seggen, dat Cuelen leyt [...]  
Van Keulen op de Rijn
NiLB1562 (1562), f25v [nr. 25]
.3a.3B.3a.3B.3BEen nieu liedt wil ick heven aen / Te singhen uut [...] daer is een coude snee gevallen op mynen voet  
Nu val du rijp du koude sneeuw
VhL1559 ([1559?] 1598), fBb8r [nr. 132]
.3a.3B.3a.3B.3BEen nieu Liet wil ick heffen aen / Te singen uut [...] Daer is een coude sneeu, gevallen op mynen voet  
Nu val du rijp du koude sneeuw
SchrL1580 (1580), f87r [nr. 86]
.3a.3B.3a.3B.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *De vogelkens Laeten haer singen / de bloemkens [...] [geen wijsaanduiding]  
Trou moet blijcken] | Gordijnen toe dae [...]
HsTrouC (1600-1604), f128r [nr. 8]
.3a.3B.3a.3B.3BSeer clachtich vol doleuren / Hertsweer, verdriet [...] Den ouden man  
Polexena clacht over haer sterven Ach schoonste nimf aanzie
PrinsesseLb1605 (1605), p53 [nr. 39]
.3a.3B.3a.3B.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu siet en loeft den Heere / Ghi die zijn dienaers zijt Na een dansliedeken Hoe soude ic vruecht bedriven   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .C.xxxij. [!] psalm Hoe zou ik vreugde bedrijven audio
Souterliedekens1540a (1540), fV1r [nr. 133] transcr.Och looft den Heere mijn Siele, / Met grooter [...] Een jonck Heerken dede my vraghen  
T'is al uut Liefden [...] | Liedeken Een jong heertje deed mij vragen
RefLiedBrus1563 (1563), f130r [nr. 53]
.3a.3B.3a.3B.3BDe sterren Laeten haer schijnen / den dach door [...] [geen wijsaanduiding]  
Trou moet blijcken] | Hier singt de wachter
HsTrouC (1600-1604), f137v [nr. 9]
.3a.3B.3a.3B.3BDie voghelkens laten haer singhen / de bloomkens [...] [geen wijsaanduiding]  
De wachter boven uuijt singhende
HsUtUB 1336-2 ([1550+]), f14r [nr. 2]
.3a.3B.3a.3B.3BDie sterren laten haer schijnen / den dach door [...] [geen wijsaanduiding]  
hier singt hij
HsUtUB 1336-2 ([1550+]), f25v [nr. 3]
.3a.3B.3a.3B.3BVan liefde komt groot lijden / Dat is gebleken hier Aenhoort gij Jonge, Etz.  
Hoor toe gij jonge zinnen
HsDHKB 78H12 (1634-1635), p23 [nr. 7]
.3a.3B.3a.3B.3B
txtAIR 173 [instr.] Iris au bord de Seine   muzieknoot 
AIR 173 Iris au bord de Seine
Foire(1)1968(1737) (1737), 003: p388 [nr. 260]
.3a.3B.3a.3B.3BHoord toe ghy jonghe zinnen / Die minnen Ghoods [...] Hoord toe ghy jonghe zinnen, die beminnen [...]  
H.L. / Zoeckt 't [...] | Een nieu Liedeken Hoor toe gij jonge zinnen
Gherwen Fontein1618 (1618), f49v [nr. 39]
.3a.3B.3a.3B.3BTGhemoet is schier bezweken / In desen naeren nacht Ick heb om harent wille, soo menighe myltgen [...]  
Breughel, G.H. van Ik heb om harentwille
Breughel BKLucht(2)1612 (1612), C6r [nr. 2]
.3a.3B.3a.3B.3BAdieu zeer wel gelegen, / Stad Vlaarding schoon en goed De reys is nu voor hande  
Vaard wel [naamspreuk] | Vissers Afschey-Lied De reis is nu voorhanden
VldVissersLb(1-2)1757 ([1757 ca.]), 1p4 [nr. 1]
.3a.3B.3a.3B.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Menschen wilt niet dwalen, / Van 't Geestelijck [...] Adieu seer wel gelegen  
Metael, F.A. | Een nieuw Liedt De reis is nu voorhanden
Metael MSkompas1693 (1693), p54 [nr. 13]
.3a.3B.3a.3B.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe zon heeft uitgeschenen, / Het maanlicht lonkt [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Worp, J. | No. 20 De zon heeft uitgeschenen
Worp Lentedag1871 (1871), p17 [nr. 20]
.3a.3B.3a.3B.3B


23 resultaten

tabelbreedte