Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanO tresoor mijnder herten melodien / In wiens [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nyeu liedeken
AntwLb1544 (1544), f67r [nr. 120]
.4a.4B.4a.4B.4B.4c.4B.4c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenComt my te hulp o Heer gepresen, / Want mijn [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Ries, Hans de] | Dat ix. Claechliet Kom mij te hulp o Heer geprezen
De Ries LSV1582 (1582), f53r [nr. 29]
.4a.4B.4a.4B.4B.4c.4B.4c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn stem O heer wil ick opheffen, / Tot u o Godt [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Ries, Hans de] | Dat x. Claechliet Mijn stem o Heer wil ik opheffen
De Ries LSV1582 (1582), f54v [nr. 30]
.4a.4B.4a.4B.4B.4c.4B.4c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAdieu natuerlijc leven mijn / Adieu solaes ende [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Adieu natuurlijk leven mijn (1)
DEPB1539 (1539), f38v [nr. 65]
.4a.4B.4a.4B.4B.4c.4B.4c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Elias een propheet verheven / Stont op als vier [...] O souverain pasteur et maistre   muzieknoot 
Fruytiers, J. | Het CVI. Liedeken O souverain pasteur et maître
Fruytiers EWS1565 (1565), p198 [nr. 106] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Adieu naturlic leven mijn / Adieu solaes ende al [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Adieu natuurlijk leven mijn (2)
HsBsKB II270-B (1500-1510), f129v [nr. 9]
.4a.4B.4a.4B.4B.4c.4B.4c
txtHoort alle die zyt van Bachus bende / end hu naer [...] [geen wijsaanduiding]  
Dene, Eduard de | Vastenavend Dansliedeken
HsGeUB 3330 (1561-1562), f371v [nr. 70]
.4a.4B.4a.4B.4B.4c.4B.4c
txtVan eenre baghinen willic u singen / Te brusele [...] [geen wijsaanduiding]  
van eenre baghinen ene goede boerde CXXXII
HsBsKB 15589 ([1405 ca.]), f113r [nr. 12]
.4a.4B.4a.4B.4B.4c.4B.4c
txtTsjaermeer ontspringhen ons de bloemen / Ende [...] [geen wijsaanduiding]  
Hadewijch Joie et soulas me fait chanter ?
HsBsKB 2879 (1325-1350), f78v [nr. 32]
.4a.4B.4a.4B.4B.4c.4B.4cIn allen tiden nuwe ende out / Si hi der minnen [...] [geen wijsaanduiding]  
Hadewijch Ne puis laisser que je ne chante ?
HsBsKB 2879 (1325-1350), f80r [nr. 34]
.4a.4B.4a.4B.4B.4c.4B.4cIc quam in een prieel geganghen / Daer vandic [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Ik kwam in een prieel gegangen
HsGruuthuse (1390 - 1400), f14r [nr. 21]
.4a.4B.4a.4B.4B,4c.4B.4c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Twist ende nijt, niet t saemen woonen / met [...] [geen wijsaanduiding]  
Trou moet blijcken] | Lijedeken
HsTrouE (1598), f69v [nr. 3]
,4a.4B,4a.4B.4B.4c.4B.4cChristus heeft Pieter paus gemaect, / En zijn [...] [geen wijsaanduiding]  
Vrancx, Mr. Corn. | Nieu Liet
HsGeUB 583 (laatste kwart 16e eeuw (na 1584)), f32r [nr. 2]
.4a 4B 4a 4B 4B.4c 4B 4c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Verhuecht, verblijdt al redelicke dieren, / Ghi [...] [geen wijsaanduiding]  
Sinte Anna [kamer [...] | Hier singt [...]
SpvSGent1539a (1539), fC6r [nr. 6]
.4a.4B.4a.4B.4B.4c.4B.4c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *[...] Zo wie rein lief daerup diepe gloseerdt / [...] [geen wijsaanduiding]  
HsBsKB IV114 (1560-1570), p49 [nr. 7]
.4a.4B.4a.4B.4B.4c.4B.4cTscheyden van u lief doet my trueren / Als ic [...] Cest une dure departye  
Een andere C'est une dure départie
HsBsKB IV114 (1560-1570), p50 [nr. 8]
.4a.4B.4a.4B.4B.4c.4B.4cHad ick nu die poetelike ghedachten, / Die [...] [geen wijsaanduiding]  
Anno xiiijc xcvij hoe dat vrou margriete hertoghe [...] D'amour me plains ?
HsBsKB 10898 (midden 16e eeuw (na 1532)), f175v [nr. 2]
.4a.4B.4a.4B.4B.4c.4B.4c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Groot is de Heer met regt geprézen, / Die met [...] Schoon Vlaanderland fleur der Contreyen!  
Eeke, Cornelis van | Het XlvIII Harp-lied Kwam ik u lief nog eens ter sprake
Eeke KHL1698 (1698), p162 [nr. 48]
.4a.4B.4a.4B.4B.4c.4B.4c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSchoon Vlaenderlant fleur der contreyen / Hoe ist [...] Quam ick u lief noch eens ter sprake  
Klaegh-liedt, Van Vlaender Kwam ik u lief nog eens ter sprake
Brauwer Otterken1628 ([1628 ca.?]), p37 [nr. 12]
.4a.4B.4a.4B.4B.4c.4B.4c


19 results

tabelbreedte