Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanComt Rethorijckers wilt ontdecken / Ons u [...] [geen wijsaanduiding]  
Jaer-lied In Babylon met onverstand
AALb1589 (1589), p50 [nr. 43]
.4a.4B.4a.4B.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenComt Retorijckers wilt ontdecken / Ons u [...] Lieve Heer wat sullen wy gaen maken  
Een nieu Liedeken In Babylon met onverstand
AmoureuzeL1613 ([1613+]), 2p14 [nr. 113]
.4a.4B.4a.4B.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGy woerse vryers als gy wilt vryen / soe muecht [...] want sint Jop sin volck wel kent  
In Babylon met onverstand !
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f10r [nr. 8]
.4a.4B.4a.4B.4B.4c.4c.4B
txtHoort hoe den Bybel is beschreven, / Waer van [...] In Babylon met onverstande  
Het acht-en-veertighste Liedt, Waer in verhaeldt [...] In Babylon met onverstand
GeestBloem1637 (1637), p295 [nr. 48]
.4a.4B.4a.4B.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn Babylon met onverstande / Eerde men Bel den [...] 't Vlas is vanden rocke ghewaeyt  
Mander, Karel van / [...] | Een nieu Liedt In Babylon met onverstand
Mander GH1627 (1627), p353 [nr. 144]
.4a.4B.4a.4B.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenComt Rethorijckers wilt ontdecken / Ons (u) [...] Liever Heere Godt wat sullen wy gaen maken?  
In Babylon met onverstand
NiALb1591 (1591), p58 [nr. 63]
.4a.4B.4a.4B.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSchoon dat ick had de Prophetien, / En al 't [...] In Babylon met onverstande  
Pers, D.P. | Lof der Liefde In Babylon met onverstand
Pers GZ1648 ([1648]), p117 [nr. 59]
.4a.4B.4a.4B.4B.4c.4c.4BESTVELD, van de min gedreven [geen wijsaanduiding]  
Vondel, J.J. van den | LANTGEZANG Ter [...]
Vondel Werken1927(1605) (1927 [1605-1674]), 8: p760 [nr. 82]
4a 4B 4a 4B 4B 4c 4c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMijn schoonste lieveken uuytvercooren / Om uwen [...] Compt Rethorijckers etc  
Een Liedeken In Babylon met onverstand
HsDHKB 135K36 (1598-1600), f95v [nr. 62]
.4a.4B.4a.4B.4B.4c.4c.4B
txtTreurt nu met my wilt droevich wesen / Ghy die de [...] Confiteor de ma Junesse  
In Babylon met onverstand !
NiALb1591 (1591), p113 [nr. 123]
,4a.4B.4a.4B,4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenComt Rethorijckers wilt ontdecken / Dus u [...] Liever Heer God wat sullen wy gaen maken  
In Babylon met onverstand
NiGrAL1605 (1605), p114 [nr. 111]
.4a.4B.4a.4B.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSint' Catharina, e'el Princesse, / Van Godt [...] Pour un plaisir,&c.   muzieknoot 
Theodotus, S. | Noch van S. CATHARINA Schoon lief gij zijt prijs waard alleen
Theodotus GKL1638 (1638), p519 [nr. 156]
.4a.4B.4a.4B.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMaria neemt doch in ghedachten / Oft uwen tijdt [...] In Babylon met onverstande, etc.  
Clock, Leendert In Babylon met onverstand
Clock VhSNL1593 (1593), p351 [nr. 114]
.4a.4B.4a.4B.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Susanna was vol kuysscher zeden / Vreesde den [...] Coemt Rethorijckers, wilt ontdecken  
Clock, Leendert In Babylon met onverstand
Clock VhSNL1593 (1593), p456 [nr. 147]
.4a.4B.4a.4B.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Hoort altemael nae mijn vertellen / Ick moet u [...] In Babilon met Onverstande  
Patientia Vinces [...] | ODE Twelcke mach [...] In Babylon met onverstand
Kock TraBriVer1603 (1603), fC1r [nr. 1]
.4a.4B.4a.4B.4B.4c.4c.4BWel zoetste Meisje van den lande, / Hoe komt het, [...] In Babilon met onverstande  
Samenspraak tusschen een HEER en een See-dorps MEISJE In Babylon met onverstand
ApKermisg(2)1750 ([1750 ca.]), p42 [nr. 31]
.4a.4B.4a.4B 4B 4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn Babylon, met onverstande, / Eerde men Bel den [...] T'vlas is van den rocken ghewaeyt, etc.  
Mander, Karel van] [...] | Een nieu Liedt In Babylon met onverstand
SomNSL1591 (1591), p92 [nr. 28]
.4a.4B.4a.4B.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIst dat wy nae den wille des Heeren / Uut Egypten [...] Comt al ghy duystere van ghesichte  
[Brauwer, M. de] / Schickt u nae den tijdt [...]
Mander Harp1599 (1599), p314 [nr. 111]
.4a.4B.4a.4B.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn Babylon met onverstande, / Eerde men Bel den [...] 't Vlas is van de Rokken gewaayt  
Een History-Lied Van den Af-God Bel In Babylon met onverstand
GoNachtegaal(2)1740 ([1732-1748 ca.]), p50 [nr. 17]
.4a.4B.4a.4B.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWel soete Meysjes van der Landen, / Hoe komt het [...] In Babilon met onverstande  
Een vermakelyke Zamenspraak gehouden tusschen een [...] In Babylon met onverstand
Meibloem1734 ([1721-1748 ca.]), p72 [nr. 37]
.4a.4B.4a,4B,4B,4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSeer goet sijn al des Heeren wercken, / Want al [...] In Babilon met onverstande  
Het acht-en-tachtentigste Liet, Hoe dat alle Gods [...] In Babylon met onverstand
GKruidhofken1631 (1631), p215 [nr. 89]
.4a.4B.4a.4B.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn Babylon met onverstande / Eert men Bel den [...] t'Vlas is van de rocken gewaeyt  
Mander, K. van] | Een Historie-Liedt [...] In Babylon met onverstand
BijbHlLz1655 (1655), p103 [nr. 26]
.4a.4B.4a.4B.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNimmer kwam 't in myn gedachten, / Dat de Meisjes [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Elzevier, K. / Mahaut, A. | Voorzichtig het best
MahautElzevier MaMuTy1751 (1751-1752), 008: p3 [nr. 83] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.


23 resultaten

tabelbreedte