Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanMyn veylich levens lusten / Verblickt ghelijck 't [...] 'T wasser een proper Tanneken  
'T is verkeert [naamspreuk]
Apollo1615 (1615), p104 [nr. 87]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe lustigh is 't te spreken / Met verstandighe Lie'n! Ick kan nu niet bedwinghen mijn uytgelaten [...]  
Bredero, G.A. La foule d'Angleterre
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p270 [nr. 69]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSchoon Eerbaer Maeght, gepresen, / Ick min u alsoo seer Lavagotte, &c  
Bredero, G.A. | LIEDEKEN Lavagotte
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p289 [nr. 76]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie sou hem niet verblyen / In u aenschijn verheught Van de Furiliere  
Bredero, G.A. | AMOUREUS-NIEU-LIEDT La foule d'Angleterre
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p358 [nr. 95]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenK'en kan u niet bedwinghen / Mijn uytghelaten vreucht Het vryde een Wals Walinneken  
Bredero, G.A. | EEN NIEU LIEDEKEN La foule d'Angleterre
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p493 [nr. 138]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaest mael ginck Ick spaenseere / Twas op een [...] Alst begint  
Laatstmaal ging ik spanseren
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f53r [nr. 46]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3B
txtOe schoene maecht gepreesen / Gij sit mijn [...] lest mael ginck Ick spanseere twas op een [...]  
Laatstmaal ging ik spanseren
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f77v [nr. 65]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3B
txtDie Lieffde vierich draghen / Int heymelijck voorwaer Lagavotte, &c.  
Breughel, G.H. van | Nieu Amoureus Liedeken Lavagotte
Breughel CupidoLh1613 ([1613]), p82 [nr. 48]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenCalvijn! wat wil beduyden,, / Dat ghy zoo stout [...] In deez' Haegse Lansdouwe   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | CVII. Dosis. [...] In deze Haagse landouw
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p341 [nr. 109]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenD'erf-zonde, na dat leeren,, / De scholen van Calvijn Daer ik eens ging spanseren   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | CXXXVI. Dosis. [...] Laatstmaal ging ik spanseren !
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p427 [nr. 138]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heere God Almachtich, / Eeuwich ghebenedijt Alst beghint  
133. Een Nieuw liedeken
Geuzenlb1924 (1924-1925), 1p303 [nr. 123]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenComt al ghy schoon Najaden / Met uwen soeten Rey Labavotte  
Breughel, G.H. van | Nieu Amoureus Liedeken Lavagotte
Breughel CupidoLh1613 ([1613]), p95 [nr. 55]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMach ick niet wel beclaghen / Dit lyden en verdriet Tusschen twee clare lichten  
Breughel, G.H. van | Een nieu Amoureus Liedt Lavagotte
Breughel CupidoLh1613 ([1613]), p129 [nr. 73]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGoddinne vander Minnen / Ghy weet wie ick verhieff Tusschen twee clare lichten  
Breughel, G.H. van | Een Nieu Amoureus [...] Lavagotte
Breughel CupidoLh1613 ([1613]), p144 [nr. 81]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMinsaem soete natuere, / Die my contrarieert Laestmael ginck ick spasseren   muzieknoot 
Lenaerts vander [...] | Een ander Laatstmaal ging ik spanseren
LenaertsvanderGoes Druiventros1602 (1602), p128 [nr. 66]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Maegt, die van Goods segen / En gratia was genaemt Daer ick eens gingh spanceren   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | SINTE ENGRATIA, [...] Laatstmaal ging ik spanseren
Stalpart GJF1635 (1635), p375 [nr. 146]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBasyljus die van waerde / En naem, is groot gheweest In dees Haegsche Landouwe   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | SINTE BASILIUS. [...] In deze Haagse landouw
Stalpart GJF1635 (1635), p572 [nr. 231]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDat d'edele memory / Des Magets Agrippijn Lestmael gingh ick spanceren  
Stalpart v. d. Wiele, J. | SINTE AGRIPPINA. [...] Laatstmaal ging ik spanseren
Stalpart GJF1635 (1635), p600 [nr. 244]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls Phoebus inde Lenten / Vand' Nymphen wert besocht Och en waer ick noyt gheboren, &c.   muzieknoot 
Bie, Cornelis de | Nieuw-Liedeken Och en was ik nooit geboren
Bie GLB1650 (1650), p1 [nr. 1]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn 't Jaer van Jubilati / Sprockel den vijfden dagh Victory, hey Victory  
Van Breautee en Leckerbeetjen
NeptZeewagen1671 (1671), p61 [nr. 43]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heere God Almachtich, / Eeuwich ghebenedijt Alst beghint  
Een Nieuw liedeken
NiGeuLb(2)1616 (1616), f41v [nr. 36]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3B


21 resultaten

tabelbreedte