Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanHeeft yemandt, door gestadigh draven, / (Gelijck [...] Zal ick noch lang in heete tranen   muzieknoot 
Camphuysen, D.R. | Godzalicheydts [...] Zal ik nog langer in hete tranen
Camphuysen SR1624 (1624), p5 [nr. 4] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Wyst my eens aen, o fijne Broeders,, / Die u [...] Zal ik nog lang in heete tranen   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | XXXI. Dosis. DE [...] Zal ik nog langer in hete tranen
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p100 [nr. 33]
.4a.4B.4a.4B.2C.2C.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIndien de Zwingliaensche kuiren / 't Geloof dus [...] Op de zienlikke Kerk [Dosis 31]   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | LXVII. Dosis. BERENGARIUS Zal ik nog langer in hete tranen
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p210 [nr. 69]
.4a.4B.4a.4B.2C.2C.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO edel wesen uyt Godt ghevloten, / In 's Menschen [...] Sal ick noch langer met heete tranen  
Het hondert en elfde Liedt, Van 't inwendighe [...] Zal ik nog langer in hete tranen
GeestBloem1637 (1637), p651 [nr. 111]
.4a.4B.4a.4B.2C.2C.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSyonsche musa! die de Kercken / Des Heeren, bly [...] Zal ick noch langh met heete tranen   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | S. JOANNES [...] Zal ik nog langer in hete tranen
Stalpart GJF1635 (1635), p118 [nr. 41]
.4a.4B.4a.4B.2C.2C.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat Landt heeft sich oyt zien verhogen? / Wat [...] Sal ick noch lang in heete tranen, &c.  
Hoghendorp, G. van [...] | Liedeken Zal ik nog langer in hete tranen
Hoghendorp IV1616 (1617), fZ2v [nr. 8]
.4a.4B.4a.4B.2C.2C.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Myn geest (ô Heer) soeckt u te loven Sal ick noch langher met heete, &c.  
Krul, J. Zal ik nog langer in hete tranen
Krul MS1634 (1634), p77 [nr. 32]
.4a.4B.4a.4B.2C.2C.5D.5DMyn geest, ô Heer! zoekt u te loven, / Tot heyl, [...] Zal ik noch langer met, &c.  
Krul, J. Zal ik nog langer in hete tranen
Krul PW1644a (1644), 3p58 [nr. 160]
.4a.4B.4a.4B.2C.2C.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Myn Heer! mijn Godt! mijn waerde Vader! / Mijn [...] Sal ick noch langh met heete tranen  
Schaep, J.C.] / [...] | BEEDE Zal ik nog langer in hete tranen
Schaep BT1660 (1660), p212 [nr. 25]
.4a.4B.4a.4B.2C.2C.5D.5DGelijck Aurora Roosen mondich / Uyt haer bed' [...] Sal ick noch langer met heete  
Scheyd-liet der Wijngaert-rancken, Ghedaen op [...] Zal ik nog langer in hete tranen
HOLb1640 ([1640 ca. / 1630-1640]), p17 [nr. 8]
.4a.4B.4a.4B.2C.2C.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSal ick noch langer in hete tranen / Getuygen van [...] Soud ick mijn paerde  
Zal ik nog langer in hete tranen
Laurierkrans1643 (1643), 2p23 [nr. 82]
.4a.4B.4a.4B 2C 2C 5D 5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls God sijn straf wil tot ons wenden, / Gelijck [...] Sal ick noch langh in heete tranen  
Pers, D.P. | De tien plagen [...] Zal ik nog langer in hete tranen
Pers GZ1648 ([1648]), p13 [nr. 5]
.4a.4B.4a.4B.2C.2C.5D.5DAch soo mijn oogh had klare beecken, / En [...] Sal ick noch langh in heete tranen  
Pers, D.P. | Klachte Jeremiae [...] Zal ik nog langer in hete tranen
Pers GZ1648 ([1648]), p26 [nr. 9]
.4a.4B.4a.4B.2C.2C.5D.5DDe diere tijdt baert veel ellende, / Als Godt ons [...] Sal ick noch langh in heete tranen  
Pers, D.P. | Elias van den Raven [...] Zal ik nog langer in hete tranen
Pers UHS1648 (1648), p49 [nr. 25]
.4a.4B.4a.4B.2C.2C.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck heb ghesint een Nimphe schoone / Die boven [...] Quel faulx courage te sur monte  
Zal ik nog langer in hete tranen ?
VMinneg1622 ([1622]), f8v [nr. 15]
.4a.4B.4a.4B.2C.2C.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe dat een Aardse Minnaar woelen / Gaat, in des [...] Een Eenigen Een heb ik verkooren, &c.  
Metz, Dirk Zal ik nog langer in hete tranen
Metz Cecilia1697 (1697), p5 [nr. 1]
.4a.4B.4a.4B.2C.2C.5D.5DDe Doot en Cupido gingh rusten / Te samen op een [...] Wanneer de Heere Musicanten, &c.  
Bon / Bon, A.] | CHANCON NOUVELLE Zal ik nog langer in hete tranen
DCSchichtje(1)1652 (1652), p28 [nr. 12]
.4a.4B.4a.4B.2C.2C.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNiet alle die den titul draghen / Van [...] Sal ick noch langh in heete tranen?   muzieknoot 
Leeuw, C. de | Van de Vrede Zal ik nog langer in hete tranen
Leeuw CPR1648 (1648), p287 [nr. 92]
.4a.4B.4a.4B.2C.2C.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBedroefde Tortelduyf waer henen / Neemt ghy met [...] Doen ick eerst begon te minnen  
Sambeeck, J. van | Sy hebben hem [...] Zal ik nog langer in hete tranen
Sambeeck GJ1663 (1663), p232 [nr. 100]
.4a.4B.4a.4B.2C.2C.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn ziel, wilt lof singen den Heere, / Voor sijn [...] Een eenigh een heb ick verkooren,&c.   muzieknoot 
Theodotus, S. | Van S. [...] Zal ik nog langer in hete tranen
Theodotus GKL1638 (1638), p502 [nr. 151]
.4a.4B.4a.4B.2C.2C.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen eenigh een heb ick verkooren, / Daerom wil [...] Mijn ziel, wilt lof singhen den Heere, p.502  
Theodotus, S. | Noch van de [...] Zal ik nog langer in hete tranen
Theodotus GKL1638 (1638), p646 [nr. 198]
.4a.4B.4a.4B.2C.2C.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMeyn-eedigh' wereldt valsch' verrader, / Geeft my [...] Een eenigh een hebb'ick verkooren, &c.pag.646  
Theodotus, S. | Noch een ander Zal ik nog langer in hete tranen
Theodotus GKL1638 (1638), p654 [nr. 202]
.4a.4B.4a.4B.2C.2C.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMet vrolijckheyd moet dese feeste / Gehouden zijn [...] Een eenigh een heb ick verkooren   muzieknoot 
Swaen, G. de] | Sacris Solemniis [...] Zal ik nog langer in hete tranen
Swaen ZZ1664 (1664), p242 [nr. 110]
.4a.4B.4a.4B.2C.2C.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMenedighe wereldt, valsche verrader / Gheeft my [...] Sal ick noch langher met heete tranen  
Theodotus, S.] | Een ander Zal ik nog langer in hete tranen
Teylingen DO1628 (1628), p207 [nr. 7]
.4a.4B.4a.4B.2C.2C.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWilt vreucht van druck, nu onder scheyden / O [...] De winter met haar felle winden  
Berch, Herman van [...] | Nieuw Jaer Liedt 1614 Zal ik nog langer in hete tranen
HsLdGa GA1473 (1620-1625), 001: f38r [nr. 18]
.4a 4B 4a.4B.2C.2C.5D.5DOch of ick waerdigh kon beschrijven, / Opt Sint [...] Sal ick noch lang in heete tranen   muzieknoot 
Swaen, G. de] | S. Jacob den [...] Zal ik nog langer in hete tranen
Swaen ZZ1664 (1664), p291 [nr. 130]
.4a.4B.4a.4B.2C.2C.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBRIGITTA! wien het Rijck van Sweden / Op dese [...] Sal ick noch langer in heete tranen  
Swaen, G. de] | S. Brigitta, Weduwe [...] Zal ik nog langer in hete tranen
Swaen ZZ1664 (1664), p381 [nr. 165]
.4a.4B.4a.4B.2C.2C.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMooy Grietje ist u al uyt ghedachten, / De [...] Sal ick noch langher in heete tranen  
Ducens, T.A. / Spring niet of dwing iets [naamspreuk] Zal ik nog langer in hete tranen
HaZomerbloempjes1646 (1646), p138 [nr. 50]
.4a.4B.4a.4B.2C.2C.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Sylvia suyver Godinne / Waerom wygert gy my u handt? 't Is alleen om een die ick beminne  
Zal ik nog langer in hete tranen
MRozenknop1667 (1667), p90 [nr. 48]
.4a.4B.4a.4B.2C.2C.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen Kapiteyn, wiens knecht wouw sterven, / Het [...] Een eenigh Een heb ik, &c.  
Rosant, Jacob | 88. Jesus geneest [...] Zal ik nog langer in hete tranen
Rosant ETW1654 (1654), p150 [nr. 92]
.4a.4B.4a.4B.2C.2C.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 46

first
next 16
last

tabelbreedte