Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanMocht ick ô Swaentjen eens nevens u baede, / als [...] Nu sich ondanckbaer toont mijn HERDERINNE   muzieknoot 
Veerder Sarabande Pinel
AMinnez1643 (1643), p4 [nr. 2]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDese nyders hebbent zo haest bespiet / Wanneer [...] nieuwe wijse  
Een nieu Liedeken
AALb1589 (1589), p36 [nr. 32]
,4a,4B.4a.4B.4C 4C.4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDaifilo raakte by nacht aan 't droomen, / Hem [...] Dancket den Heer voor zijne genade  
Smeerbol, J. | DROOM Sarabande Pinel
Smeerbol Bruikost1645 ([1645+]), p95' [nr. 25]
,4a,4B,4a,4B,4C,4C,4D,4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIk socht mijn vreugde nu laetst by de boomen; / [...] Zal ik noch langer ha straffe: &c  
Smeerbol, J. | DROOM Sarabande Pinel
Smeerbol Bruikost1645 ([1645+]), p114 [nr. 31]
,4a.4B.4a.4B.4C.4C.4D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie wil nu een kansje wagen / Song den Hollansche [...] Groote Goden niet om raken  
Stribeé, C. Ne vous offensez madame ?
Stribee ChaosVC(2)1643 ([1643]), p67 [nr. 18]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaerdighe,treftigh',uytmuntende Deughde / [...] Doen ick laetst wandelde over de Helder  
Janssen, A. / [...] | 't Loff der Deught Sarabande Pinel
Janssen ChrVermaak1645 (1645), p85 [nr. 18]
.4a.4B.4a.4B.4C.4C.4D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDat is d'Hofspiegel aller Staten, / Die heerschen [...] Van Joosje  
Lust, Steven vander | Rey van Hovelinghen O Wein was bist du
Lust OMS1652 (1652), fH2v [nr. 10]
.4a.4B.4a.4B.4C.4C.4D.4DRas Herderkens, wilt niet verbeyden, / Comt al te [...] Snachts al een ygelyck was in ruste  
Wilant, Petrus | Een ander Kers-Liedeken Sarabande Pinel
Wilant HL1681 (1681), p42 [nr. 19]
.4a.4B.4a.4B.4C.4C.4D.4DGeachte vrienden wilt eens luistren, / Na hetgeen [...] Een treurend meisje deed haar klachten, enz.  
VREESELIJK DRAMA afgespeeld nabij RUITENBROEK
Lbl KB Wouters 06086 ([1890 ca.]) [nr. 1]
.4a,4B,4a,4B,4C,4C,4D,4D
scanVaar wel, ontzagbare Parsische Koning! / Hoewel u [...] Serbande   muzieknoot 
Dubbels, P. Sarabande Pinel
Dubbels He1645 (1645), p58 [nr. 28]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenI'el mensch du bist wel onberaden / Die u [...] Wel Lustig' Amoureuse geesten   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | CXLII. Dosis. DE [...] Wel lustige amoureuze geesten
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p445 [nr. 144]
.4a.4B.4a.4B.4C.4C.4D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren't Schijnt dat mijn zieltje zijn adem wil geven / [...] Nu sich ondanckbaer toon, &c  
Sarabande Pinel
Laurierkrans1643 (1643), p26 [nr. 23]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenChristus de mijn is, en ick ben de sijne, / Door [...] 't Schijnt dat mijn Zieltje sijn adem wil geven   muzieknoot 
Xde LIEDT: Cap. 2. vss. 16. 17. Sarabande Pinel (VAR)
MScharrezoo1650 (1650), p88 [nr. 26]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMocht ick ô Swaentjen eens nevens u baede,, / [...] Nu sich ondanckbaer toont mijn Herderinne   muzieknoot 
Veerder [naamspreuk] Sarabande Pinel
AmMinnebeekje1645a (1645), p380 [nr. 146]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'T Schijnt dat mijn zieltje sijn adem wil geven, [...] Nu sich ondanckbaer toont mijn, &c.  
Om te proncken [naamspreuk] Sarabande Pinel
SparensVb(1)1643 (1643), p123 [nr. 47]
.4a.4B.4a.4B.4C.4C.4D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaest als Philis lag en droomde, / By haar wol en [...] Adoozie  
De klagende Philis, over de trouweloosheid van Leander
NThMinnewit(1)1730 (1730), p146 [nr. 61]
4a 4B,4a 4B,4C 4C,4D.4DMocht ick o Swaentjen eens nevens u bade, / Als [...] Nu sigh ondanckbaer toont myn Herderinne  
Sarabande Pinel
NThMinnewit(1)1730 (1730), p155 [nr. 67]
.4a.4B.4a.4B 4C 4C 4D 4DDiana ginck met haer Maeghdekens baden: / Onder [...] Serbande  
Sarabande Pinel
NThMinnewit(1)1730 (1730), p156 [nr. 68]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4D 4DWat isser broosser als ons leven? / Wat isser [...] Kan icker dan geen troost verwerven  
Bedenckt het eynde [...] | Nieuw-jaer Ghesangh Kan ik er dan geen troost verwerven
SparensVb(1)1643 (1643), p196 [nr. 84]
.4a.4B.4a.4B.4C.4C.4D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTreuren en klaghen zijn al mijn gezangen, / Die [...] Nu zich ondanckbaer toont mijn Harderinne  
't Beeste vel,,kleedt wel [naamspreuk] Sarabande Pinel
SparensVb(2)1646 (1646), p203 [nr. 90]
.4a.4B.4a.4B.4C.4C.4D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGy overpuyckje van Amstelsche beelden / Tirfinne, [...] Nu sich ondanckbaar toont mijn, &c.  
Bara, J. | Minnaar en Dronckert Sarabande Pinel
AmVreugdestr(2)1654a (1654), p195 [nr. 63]
,4a.4B.4a.4B.4C.4C.4D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDoen ick lest wandelde over de Helder, / Quam my [...] 't Schijnt dat mijn Zieltje sijn adem wil geven   muzieknoot 
Ick ben gewondt | Amintas roemt sijn [...] Sarabande Pinel (VAR)
HaWinterbloempjes1647 (1647), p58 [nr. 22]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWech koude Wintersche nachten, vlieght heenen, / [...] 't Schijnt dat mijn zieltje sijn adem, &c.  
Ockes, H.] / Weest [...] | Mey-ghezangh Sarabande Pinel
HaWinterbloempjes1647 (1647), p72 [nr. 28]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBloot moet een ziel van alles wesen / Om voor den [...] Als ick my tot rusten begeven  
Een Nieuw-Liedt Sarabande Pinel
NiZuBoekje1758 (1758), p107 [nr. 61]
.4a.4B.4a.4B.4C.4C.4D.4DLaas! lieve Kloris wat droevige dage, / Bedompe [...] Nu sik ondankbaar toont mijn Harderinne  
Sarabande Pinel
Beuken Rijm1668 (1668), fF2r [nr. 9]
.4a.4B.4a.4B.4C.4C.4D.4DMaria Moeder der genaden / Maria toevlucht in den noodt Sarabande  
V. Sarabande Pinel
HemParnassus1676 (1676), p151 [nr. 63]
.4a.4B.4a.4B.4C.4C.4D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaarom zoude wy niet drinken, / Wyl het al de [...] Op een aangename Wys  
Elzevier, K.] | DRINKLIED Waarom zouden wij niet drinken
HVisserspinkje1776 ([1776?]), p15 [nr. 6]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4D 4DSal ick noch langer, ha! straffe Goddinne, / [...] Serbande  
Asten, J.J. van Sarabande Pinel
HaWinterbloempjes1647 (1647), p192 [nr. 75]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'T schijnt dat mijn zieltje sijn adem wil geven, [...] Nu sich ondanckbaer toont mijn, &c.  
Om te proncken Sarabande Pinel
HaWinterbloempjes1647 (1647), p203 [nr. 80]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat isser broosser als ons leven? / Wat isser [...] Kan icker dan gheen troost verwerven  
Bedenckt het eynde | Nieuw-jaers Gesangh Kan ik er dan geen troost verwerven
HaWinterbloempjes1647 (1647), p207 [nr. 82]
.4a.4B.4a.4B.4C.4C.4D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte