Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanNu merck ick klaer voor oogen / Uw' valsche spottery Fortuyn ghy doet mijn sinnen  
Fortuin gij doet mijn zinnen
AmDoelenvreugd1627 (1627), p23] [nr. 28]
.3a.3B.3a.3B.3C.3C.3a.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaer sal ic mi henen keren / ic arm broederlijn [geen wijsaanduiding]  
Een oudt liedeken Waar zal ik mij heen keren, ik arm broedertje
AntwLb1544 (1544), f91v [nr. 166]
.3a.3B.3a.3B.3C.3C.3a.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMaria scoon bloemken reyne / Ghi sijt mijn toeverlaet Op die selve wise  
Aanhoor ik zal beginnen
DEPB1539 (1539), f17v [nr. 26]
.3a.3B.3a.3B.3C.3C.3a.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Myn hart is uyt gelaten, / En vrolijk in den Heer Waarom dustu mir krenken?  
Steendam, J.J. | DE LOF-SANG HANNA, [...]
Steendam DistelvinkHS1650 (1650), p145 [nr. 40]
.3a.3B.3a.3B.3C.3C.3a.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMet droefheyt swaer omvanghen, / Liggend' in [...] alst begint  
Een claegh-Liedt der Outvaderen van het oude Testament Fortuin gij doet mijn zinnen
GLusthof1632 (1632), p21 [nr. 9]
.3a.3B.3a.3B.3C.3C.3a.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMaria schoon bloemken reyne / Ghij sijt mijn toeverlaet Met eenen droeven sanghe ist dat ick claghen moet  
Een gheestelyck liedeken Met een droeve zang is het dat ik u klagen moet ?
Hofken1577 (1577), p68 [nr. 31]
.3a.3B.3a.3B.3C.3C.3a.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAenhoort ghy Mans en Vrouwen, / 't Sy jonck of [...] Fortuyn ghy doet mijn sinnen, etc.  
Fortuin gij doet mijn zinnen
NiLiBruiBos1629 (1629), 1v [nr. 1]
.3a.3B.3a.3B.3C.3C.3a.3CIk heb myn trouw gezwooren, / Aan schoone Rosemond Ik droomde laatst by nagten  
VERGENOEGDE MINNAAR Ik droomde laatst bij nachten
AZangburg(1)1761 (1761), p54 [nr. 29]
.3a.3B.3a.3B.3C.3C.3a.3CO God, mijn hert, mijn sinnen / Die zijn seer wel [...] Wes sal ick my gheneeren, ick arme broederlijn   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .C.vij. psalm [...] Waar zal ik mij heen keren, ik arm broedertje audio
Souterliedekens1540a (1540), fQ3r [nr. 107] transcr.Met droefheyt swaer omvanghen, / Liggend' in [...] Mijn droefheydt Moet ick klagen  
V. En claegh-Liedt der Outvaderen van het oude [...] Fortuin gij doet mijn zinnen
LBloemenhof1660 (1660), p28 [nr. 14]
.3a.3B.3a.3B.3C.3C.3a.3CAenhoord gy Mans en Vrouwe / 't Sy jong of oud bedaegt Fortuyn gy doet myn sinnen  
Bruylofts Lied, van de bosse Maegt, hoe dat zy [...] Fortuin gij doet mijn zinnen
Coll Nijhoff ([1700 ca.]), p80 [nr. 32]
.3a.3B.3a.3B.3C.3C.3a.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat kan de Min my baaten, / Als ik niet Drinken mag Ik droomde laatst bij nagten  
ZANG Ik droomde laatst bij nachten
RbLijster1785 ([1785 ca.]), p53 [nr. 27]
.3a.3B.3a.3B.3C.3C.3a.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAenhoort ghy Mans en Vrouwen, / 'T sy jonck of [...] Fortuyn ghy doet mijn, &c.  
Victory-lied, Van de Bossche Maegt, hoe sy haer [...] Fortuin gij doet mijn zinnen
NiBoGeuLb1663 (1663), p55 [nr. 22]
.3a.3B.3a.3B.3C.3C.3a.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIk schat de Trouw ver boven / d'Eenzame Levenstyd Ik Droomde laast by Nagten  
WEL GEPAARD, IS 'T BEST OP AARD. ZANG. Ik droomde laatst bij nachten
VrGezAZ(2)1780 (1780), 1p73 [nr. 49]
.3a.3B.3a.3B.3C.3C.3a.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


14 resultaten

tabelbreedte