Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanLaest als ick int Bosch ginck dralen  
Heinsius, D. [?] | Cupidos School-Ganck
Bloemhof1608 (1608), p10 [nr. 4]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIsr'els Herder die de wacht houdt / Voor u [...] Psalm 42  
Cloeck, J. | AVOND-GESANG, Of [...] Psalm 042 Datheen
Cloeck EV1677 (1677), p3 [nr. 2]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls een hert ghejaeght, O Heere, / dat verssche [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Datheen, P. / Marot, C. | PSALM XLII Psalm 042 Datheen
Datheen Ps1566a (1566), fk1r [nr. 42] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.O Godt van Hemelrijcke / Wilt u oogen nederwaerts slaen Van Duyren  
22. Een nieu liedeken Slag van Duren
Geuzenlb1924 (1924-1925), 1p40 [nr. 18]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGodes soon altijd ghepresen, / Licht gheboren uyt [...] XLII. Psalm  
Groot, H. de | Morghen Ghebedt Psalm 042 Datheen
Groot CG1621 (1621), f14r [nr. 8]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhelijc men hoort den Hert zeer tieren / Naer de [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Heere, Lucas de | Quemadmodum [...] Psalm 042 Datheen
Heere Ps1565 (1565), p74 [nr. 26]
.4a.4B.4a.4B.4C.4C.4d.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPrincen die met dullen zinnen / Lieven al [...] [geen wijsaanduiding]  
Hoghendorp, G. van | Choor
Hoghendorp IV1616 (1617), fX2r [nr. 1]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Schricklijck is het vyer om vresen / Van der [...] [geen wijsaanduiding]  
Hoghendorp, G. van | Choor
Hoghendorp MW1617 (1617), fB1v [nr. 1]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *T'is tijdt, laat ons GODT gaan loven / En hem [...] Op den 42. Psal.   muzieknoot 
Den lij. Loff-sangh, Sijnde Ambrosij, in't Latijn [...] Psalm 042 Datheen
Hymni1615a (1615), f49r [nr. 52]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls een Hert ghejaeght, O Heere, / Dat versche [...] Den xlij psalm  
Datheen, P.] / Marot, C.] | Den xlij. Psalm Psalm 042 Datheen
KlHoornsLb1644 (1644), p29 [nr. 13]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls een Hert met Dorst bevangen / Hijgt na [...] Op den 42. Psal.   muzieknoot 
Den xxxiv. Loff-sangh, Daar in onsen Zaligh-maker [...] Psalm 042 Datheen
Hymni1615a (1615), f31v [nr. 34]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie kan Christi wonderheden, / Nae sijn' waerde [...] Psal.42. Als een Hart gejaeght, &c.  
Pers, D.P. | De Wonderwercken [...] Psalm 042 Datheen
Pers GZ1648 ([1648]), p197 [nr. 109]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4d'k Heb mijn leven af-gesondert / Van des Werrelds [...] Psal. 42. Als een Hert, &c.  
Pers, D.P. | Hooge-Liedt [...] Psalm 042 Datheen
Pers UHS1648 (1648), p45 [nr. 21]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'k Ben besprenght met 'treyne waeter / Doch myn [...] Psalm 42. Als een hert gejaeght o Heere!  
Ridderus, F. | Morgen-Gesang. Op [...] Psalm 042 Datheen
Ridderus HG1658 (1658), Ip25 [nr. 25]
.4a.4B.4a.4B.4C.4C.4d.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck heb eerst mijn Naem ontfangen / In den Doop [...] Psalm 42. Als een hert gejaeght o Heere  
Ridderus, F. | Middag-Gesang Op De [...] Psalm 042 Datheen
Ridderus HG1658 (1658), IIp23 [nr. 54]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenZou de Leeuw van Hollant flaeuwen [geen wijsaanduiding]  
Vondel, J.J. van den | SCHEEPSKROON Van [...]
Vondel Werken1927(1605) (1927 [1605-1674]), 5: p570 [nr. 66]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKeyser Commodus van Roomen / Heeft Philips een Edel-man Psalm 42  
Swaef, Johannes de | MAECHDEN-LESSE Psalm 042 Datheen
ZeNachteg1623 (1623), 2p60 [nr. 12]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen nieuw Liedt willen wy singen, / van die [...] van Dueren  
Een Nieuwe Liedeken Slag van Duren
NiLiedeken OWvD1579 ([1579?]), plano [nr. 1]
.4a.4B.4a.4B.4C.4C.4d.4dO menschen hier in dit leven / Neemt waer uwen tijt Wel op ghy Crijchslieden alle  
Van Hensburg ?
VhGL1563 (1563), f219r [nr. 229]
.4a.4B.4a.4B.4C.4C.4d.4dDanckt ende looft God den Heere, / End synen name [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Utenhove, Jan | Confitemini Domino, [...] Psalm 042 Datheen
Utenhove Ps1566a (1566), f167v [nr. 105]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Myn siele maeckt groot den Heere, / Daerbeneven [...] In der wyse des. Cv. Psalmes  
Utenhove, Jan | De lofzang Marie. LUC.I Psalm 042 Datheen
Utenhove Ps1566a (1566), f236v [nr. 151]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *O ghy schoonste der Goddinnen / Die dijn [...] 42, Psalm Davids  
D.H.G. | EEN ANDER [...] Psalm 042 Datheen
Vebrudi1611 (1611), fB4v [nr. 1]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGoede Godt, o! Heer der Heeren / Ick wil met een [...] Psalm 42. Als een Hert gejaeght, &c.   muzieknoot 
Wits, C.J. | LOF-SANGH, over de [...] Psalm 042 Datheen
Wits SBOLST1649 (1649), p137 [nr. 53]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck voel nu mijn Ziele dringhen, / Om Godts lof [...] Psal. 42 Als een Hert gejaeght, ô Heere   muzieknoot 
Wits, C.J. | Aendachtige [...] Psalm 042 Datheen
Wits SBOLST1649 (1649), p60 [nr. 26]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenYd'le Mensch, ghy die op Aerden, / Hier u vreucht [...] Psal. 42 Als een Hert gejaeght, ô Heere  
Wits, C.J. | Deerlijcken staet [...] Psalm 042 Datheen
Wits SBOLST1649 (1649), p88 [nr. 37]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls een herte geJaecht heere / nae tversche water [...] [geen wijsaanduiding]  
Psalm 042 Datheen
HsDHKB 76H10 (1592-1606), f6v [nr. 4]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4dO Godt van Hemelrijcke / Wilt u oogen nederwaerts slaen van duyren  
Een nieu liedeken Slag van Duren
NiLiedeken OWD1567 ([1567 ca.]), plano [nr. 1]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4d
txtAls het Hert na versche beken / Dorst en hijght, [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Camphuysen, Diderik [...] | Den xlii. Psalm Psalm 042 Datheen
Camphuysen Ps1630b (1630), p125 [nr. 42]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDier-ghekochte vrome herten, / Die in Christo [...] de nieuwe Voyse des Musijcks, welcke staet [...]  
Wits, C.J. | Heerlijcken staet [...] Ik voel nu mijn ziel dringen
Wits SBOLST1649 (1649), p89 [nr. 38]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGh'lijck een hert met groot verlanghen / Brunst [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | De xlij. Psalm. [...] Psalm 042 Datheen
Marnix Ps1580 (1580), fG6v [nr. 42]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte