Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanAch wat is de werelt lustig! / Vrolijck in een [...] Alkazar  
Cloeck, J. | Eens Christens [...] Alkazar
Cloeck EV1677 (1677), p32 [nr. 11]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4d 4E 4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDick heb ick myn Lief ghebeden, / Menichmael om [...] Lestmael met zoo blyde sinnen  
L'homme armé
Jeugdspiegel1620 ([1620 ca.]), p130 [nr. 46]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4d 4E 4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck heb inde Schrift ghelesen / Dat in Godts huys [...] Dick heb ick mijn Lief ghebeden  
Robberts, R.] / Een [...] | De Noortsche Rommel [...] L'homme armé
Robbertsz NR1608 (1608) [nr. 1]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4d 4E 4EDick heb ick mijn Lief ghebeden / Menichmael om [...] Laestmael met also blyde sinnen  
L'homme armé
NLusthof1602 (1602), 1p67 [nr. 54]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4d 4E 4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHuysraet moet ick nu gaen coopen / Want mijn wijf [...] Dick heb ick mijn Lief ghebeden  
Een Liedeken L'homme armé
PrinsesseLb1605 (1605), p146 [nr. 114]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4d 4E 4EEy wy willen 't sorgen staken, / Want wy met een [...] Van het schelde  
Van de Schelde
MaanMB1697 ([1697?][voor 1724]), p15 [nr. 1]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4d 4E 4EAls de Weerd niet meer wil tappen / Dan is 't [...] Van de Schelde  
Van de Schelde
MaanMB1697 ([1697?][voor 1724]), p27 [nr. 2]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4d 4E 4Ewel sal dat noch langer duren dit geweld en [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
liedeken van vloÿen Wel zal dat nog langer duren [van de vlooien]
HsBsKB 15665 ([1720 na]), f20v [nr. 27]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4d 4E 4EGoeden dagh ghebuer-man Lamen / 'kHeb wat nieuws [...] Vrienden ick heb wat nieuws vernomen  
Ruyter, Jacobus de | Samen spraecke [...]
Ruyter VS1720 ([1720 ca.]), p96 [nr. 46]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4d 4E 4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWeduw' Vrouwkens altemaele, / Stelt u droefheyt [...] Met een pluymken op sijn Mutsken  
Ruyter, Jacobus de | Nieuw Liedeken van [...] Met een pluimpje op zijn mutsje
Ruyter VS1720 ([1720 ca.]), p102 [nr. 49]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4d 4E 4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWeduw' Vrauwkens altemaele, / Stelt u drofheyt [...] Met een pluymken op syn mutsken  
Jongherycx, [...] | Nieuw Liedeken van [...] Met een pluimpje op zijn mutsje
Jongherycx KM1723 (1723), p33 [nr. 4]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4d 4E 4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck Aenspreecker Joncker Tuyscher / Kom u Bidden [...] Vrijsters ende Jonck Gesellen, &c.  
De wonderlijcke Begravenis van Droncke Fransje Van de bankroetiers
NiAmMinnebeekje1680 ([1679+][c. 1715?]), p73 [nr. 28]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4d 4E 4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAg! wat is de Weereld lustig? / Vroolijk in een [...] Alkazar  
Meditatie van een herbooren ziele, die de Weereld [...] Alkazar
Stapel LusthofZ1681 (1681), p93 [nr. 41]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4d 4E 4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKomt hier Lief-hebbers van Jannever, / Luystert [...] Van de Bankeroetiers  
Rouwklagt van de Lief-hebbers, en Lief-hebster [...] Van de bankroetiers
NiHaParnassus1712 ([1711+]), p66 [nr. 35]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4d 4E 4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWel wat hoort men allen dagen, / buyten bergen op [...] Als 't begint  
Samen-Spraeck tusschen de Hollantsche Maegt, [...]
HaJonker1717 (1717), p23 [nr. 15]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4d 4E 4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMeisjes die graag Vryers wille, / En gy werd al [...] Weduwvrouwtjes al te zamen  
Rosseau, Jacobus | Oude VRYSTERS Deun Met een pluimpje op zijn mutsje
Rosseau VMS1730 ([1730 ca.?]), p62 [nr. 30]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4d 4E 4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKaatje buur ik moet u klaagen, / Hoe dat ik nu [...] Ik ben een Amsterdams Matroosie  
Een Nieuw Lied. Of Meisjes klagt, over het [...] Ik ben een Amsterdams Matroosje
Vrouwentuintje1786 (1786), p56 [nr. 28]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4d 4E 4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie wilt hooren 'k zal 't u singen, / Hoe lest [...] Met een pluymken op sijn mutsken  
Ruyter, Jacobus de | Nieuw ende [...] Met een pluimpje op zijn mutsje
Ruyter MK1712 ([1712]), p163 [nr. 72]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4d 4E 4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWeduwvrouwtjes al te maal / Steld uw droefheid [...] Met een Pluimken op  
Een klugtig Lied, wegens de goedheid van een oude [...] Met een pluimpje op zijn mutsje
Dansschool180x ([1806+]), p51 [nr. 27]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4d 4E 4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKomt hier Liefhebbers van Jenever, / Luistert toe [...] Van de Bankroetiers  
Een nieuw Lied van de Liefhebbers en Liefhebsters [...] Van de bankroetiers
SchJeneverstoker1730 ([1737-1755]), p3 [nr. 1]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4d 4E 4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'k Ben een Amsterdams Matroosje! / 'k Draag myn [...] Een nieuwe Matroozen Conterdans  
Het Kermis-Matroosje Ik ben een Amsterdams Matroosje
DrieKemp1784 (1784), p70 [nr. 31]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4d 4E 4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVrysters en Jongesellen, / Zit hier by met groot getal Van de bankroetiers Wagen  
WEGWYSER NA OOSTINDIEN Van de bankroetiers
SchMolenaar1729 (1729), p46 [nr. 19]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4d 4E 4EWeduw' vrouwkens al te maele, / steld u droefheyd [...] met een pluymken op zyn mutsken  
DEN KLOEF-MAEKER. KLUGTIG LIEDEKEN Van eene [...] Met een pluimpje op zijn mutsje
LBL Van Paemel ([1817-1845]), 56: [nr. 3]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4d 4E 4EOp socialisten, sluit de rijen! / Het roode [...] [geen wijsaanduiding]  
Gramm, Carl | 3. Socialistenmarsch Socialistenmars
SocLiBu1908 (1908), p4 [nr. 3]
,4a.4B.4a.4B.4C.4C.4d.4d.4E.4E


24 results

tabelbreedte