Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanRomt u vrij van Schrifturen,, / Vervormde ketterij Fortuin helas pourquoy?   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | XX. Dosis. [...] Fortuin helaas
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p63] [nr. 22]
.3a.3B.3a.3B.3C.3D.3C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOp dat wy van Gods wezen,, / Verzekert zouden zijn Ons vader God almagtig   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | XLI. Dosis. [...] Onze Vader God almachtig
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p129 [nr. 43]
.3a.3B.3a.3B.3C.3D.3C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenG' en zult geen Beelde snijden,, / Maer, vrind! [...] Fortuin helaes! bedrouft   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | LI. Dosis. DE BEELDEN Fortuin helaas
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p162 [nr. 53]
.3a.3B.3a.3B.3C.3D.3C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIst dat wy onze zonden / Belijden met berou Op de beelden [Dosis 51]  
Stalpart v. d. Wiele, J. | LXXXIII. Dosis. [...] Fortuin helaas !
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p259 [nr. 85]
.3a.3B.3a.3B.3C.3D.3C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe straffen die wy moeten, / Nae 't Pausdom [...] Op de Beelden [Dosis 51]  
Stalpart v. d. Wiele, J. | CLXIX. Dosis. [...] Fortuin helaas
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p543 [nr. 171]
.3a.3B.3a.3B.3C.3D.3C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDat niemand en verander / Het eens ontfangen pand Mijn droefheyt moet ick klaghen  
Stalpart v. d. Wiele, J. | SINTE STEPHANUS, [...] Fortuin helaas
Stalpart GJF1635 (1635), p746 [nr. 302]
.3a.3B.3a.3B.3C.3D.3C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKomt met gemeene stemmen / Vereeren grof en fijn Het stond een Moeder reyne  
Stalpart v. d. Wiele, J. | SINTE PAULINUS, [...] Het stond een moeder rein
Stalpart GJF1635 (1635), p844 [nr. 346]
.3a.3B.3a.3B.3C.3D.3C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen goen Andries van Creten / Verstaen met grooten rou Fortuyn helaes pourqouy [GJF 157]  
Stalpart v. d. Wiele, J. | SINTE ANDREAS, [...] Fortuin helaas
Stalpart GJF1635 (1635), p970 [nr. 408]
.3a.3B.3a.3B.3C.3D.3C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenClaer marghen Steeren seer schonne / Die daer [...] Mijn droeffheit moet ick klaeghen  
Een Nijuw Lydeken Fortuin helaas
HsDHHRA Sp87c (1590-1609), f130v [nr. 19]
.3a.3B.3a.3B.3C.3D.3C.3DHoe langh sult ghy noch dwalen / O mensch swaer [...] [geen wijsaanduiding]  
[Bolognino, Guilielmus] | PROLOGE Fortuin helaas
Bolognino GG1640 (1640), fA3r [nr. 1]
.3a.3B.3a.3B.3C.3D.3C.3DGaugerico, die Geurick / Te Brussel werd genomt Mijn droefheyt moet ick klaghen  
Stalpart v. d. Wiele, J. | SINTE GAUGERICUS, [...] Fortuin helaas
Stalpart GJF1635 (1635), p768 [nr. 313]
.3a.3B.3a.3B.3C.3D.3C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck groet' u, Maeght vol eere, / Die vol genade sijt [geen wijsaanduiding]  
Ave Maria Fortuin helaas ?
GHarmonie1637 (1637), p178 [nr. 124]
.3a.3B.3a.3B.3C.3D.3C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen vy'nt, Jesu, hooghmoedigh / Beroert door haet [...] 'k Aenbid u Godtheyt krachtigh.pag.286  
Theodotus, S. | Eenen anderen Fortuin helaas
Theodotus GKL1638 (1638), p652 [nr. 201]
.3a.3B.3a.3B.3C.3D.3C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenCupido heeft door schooten / Mijn hert, en seer ghewont Mijn droefheyt moet ick clagen  
Clachte eens Jonghe Dochters Fortuin helaas
Wellens VJ1612 (1612), p66 [nr. 41]
.3a.3B.3a.3B.3C.3D.3C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort ick sal u verclaren, / Wat in Hollant is [...] Waeckt op ghy Christen allen  
Gerrits, Soetken | Het 59. Liedeken Ik had een allerliefste
Gerrits NGL1591 ([1592, vóór]), fO6v [nr. 59]
.3a.3B.3a.3B.3C.3D.3C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeer Jesus is gevaren / Met een Schip over Zee Mijn droefheydt moet ik klagen  
Rosant, Jacob | 53. Jesus stilt het [...] Fortuin helaas
Rosant ETW1654 (1654), p100 [nr. 57]
.3a.3B.3a.3B.3C.3D.3C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenU zy lof, prijs en eere, / O Sinte Jan Baptist Mijn droefheyt moet ick klagen   muzieknoot 
Placker, Chr. de | XXIV. JUNII. Van S. [...] Fortuin helaas
Placker EvLeeuwerik(2)1682 (1682), p70] [nr. 53]
.3a.3B.3a.3B.3C.3D.3C.3DO Mensen om u sonden / Staet daer aan een Colom [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Placker, Chr. de] | XVIII. De [...] Fortuin helaas
HsAengwarda1757 (1757), p68 [nr. 66]
.3a.3B.3a.3B.3C.3D.3C.3DHeer Jesus is gekoomen / In d'Joodsche Synagoogh Mijn droefheydt moet ik klagen  
Rosant, Jacob | 64. Jesus geneest [...] Fortuin helaas
Rosant ETW1654 (1654), p119 [nr. 68]
.3a.3B.3a.3B.3C.3D.3C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGoe Jonghman, seght waer heenen / Heer Jesus is gegaen 'k Aenbidt u Godtheydt kragtigh  
Rosant, Jacob | 232. Jesus wordt [...] Fortuin helaas
Rosant ETW1654 (1654), p375 [nr. 237]
.3a.3B.3a.3B.3C.3D.3C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMaer siet daer Judas koomen, / 't Hooft der verraderen Mijn droefheydt moet ik klagen  
Rosant, Jacob | 233. Judas brenght [...] Fortuin helaas
Rosant ETW1654 (1654), p378 [nr. 238]
.3a.3B.3a.3B.3C.3D.3C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBeminders van de bloemen, / Van vruchten, en Bloem-hof Mijn droefheyt moet ick klagen  
Buitendyck, Albertus | Sinte DOROTHEA, [...] Fortuin helaas
Buitendyck BGL1659 (1659), I, p61 [nr. 26]
.3a.3B.3a.3B.3C.3D.3C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMaeghden betreedt de paden / Van Dorothéa Maeght Op de selfde Wijze  
Buitendyck, Albertus | Een Ander Van DOROTHEA Fortuin helaas
Buitendyck BGL1659 (1659), I, p64 [nr. 27]
.3a.3B.3a.3B.3C.3D.3C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMijn Jesu, Heer der Heeren, / Wilt aen my 't [...] 'k Aenbidd' uw' Godtheyt krachtigh  
Buitendyck, Albertus | Hemel-vaerts-dagh. [...] Fortuin helaas
Buitendyck BGL1659 (1659), I, p153 [nr. 63]
.3a.3B.3a.3B.3C.3D.3C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenU sij Lof prijs en Eere / O Sinte Jan Baptist [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Placker, Chr. de] | X. Van den H. [...] Fortuin helaas
HsAengwarda1757 (1757), p184 [nr. 189]
.3a.3B.3a.3B.3C.3D.3C.3DElck roemt sich hier een Christen / Een nieu [...] O Bruydegom verheven  
P.I. | LIEDEKEN, Op de [...] Fortuin helaas
AchterhofkenGL1639 (1639), p32 [nr. 14]
.3a.3B.3a.3B.3C.3D.3C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch och verholen Minne, / Gy brengt mijn in 't verdriet Als 't begind  
Een Nieuw Lied Fortuin helaas ?
VrSoldaat1750 (1750]), p25 [nr. 14]
.3a.3B.3a.3B.3C.3D.3C.3DLaet ons eendrachtigh prijsen, / Sint Paulus [...] 'k Aenbid u Godtheyt krachtigh  
Buitendyck, Albertus | Sinte THECLA, [...] Fortuin helaas
Buitendyck BGL1659 (1659), I, p271 [nr. 107]
.3a.3B.3a.3B.3C.3D.3C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVan Thecla wilt nu leeren, / Wie dat ghy zijt o [...] Het stondt een Moeder Reene  
Buitendyck, Albertus | Een Ander, VAN [...] Het stond een moeder rein
Buitendyck BGL1659 (1659), I, p274 [nr. 108]
.3a.3B.3a.3B.3C.3D.3C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhenuchelijcke dinghen seght ghy van desen Niet; [...] Fortun Eylaes porquoy   muzieknoot 
[Mechelen, Lucas [...] | Die Begheerighe: [...] Fortuin helaas
MechelenBrussel BRGU1631 (1631), p118 [nr. 49]
.3a.3B.3a.3B.3C.3D.3C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte