Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanGewend u te erbarmen,, / Gelijck uw' Vader doet [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Stalpart van der [...] | 'T SPLINTER-OOG. Op [...] Ik ging nog gisteravond zo heimelijk een gang
Stalpart GJZ1628 (1628), p117 [nr. 73]
.3a.3B.3a.3B.4C.3a.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *O Heer wilt my behouwen / Die heylighe is vergaen Ick ghinck noch ghister avont, so heymelijck [...]   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .xi. psalm [...] Ik ging nog gisteravond zo heimelijk een gang audio
Souterliedekens1540a (1540), fB6r [nr. 11] transcr.Tot u soe sal ick Heere / Roepen uut al mijn cracht Ick ghinck noch ghister avont, soe [...]   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .xxvij. psalm. [...] Ik ging nog gisteravond zo heimelijk op een oord ! audio
Souterliedekens1540a (1540), fD7v [nr. 27] transcr.Het Nieuwe Jaer verheven, / Dat is nu voor de handt Ick gingh noch heden morgen  
Speybroeck, M. van] [...] | 't [...] Ik ging nog hedenmorgen
Speybroeck SW1670 (1670), p125 [nr. 24]
.3a.3B.3a.3B.4C.3a.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Syon uytverkoren / Schoone vercierde Bruydt Ich gingh noch heden morgen, &c.  
Speybroeck, M. van] [...] | 't [...] Ik ging nog hedenmorgen
Speybroeck SW1670 (1670), p130 [nr. 25]
.3a.3B.3a.3B.4C.3a.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMet lusten willen wij singhen / En loven ons [...] alst beghint  
Honich, T.C. Met lusten willen wij zingen en loven dat [...]
Honich SLB1591 ([1591 of 1592]), f19v [nr. 22]
.3a.3B.3a.3B.4C.3a.3CSalich sijnse die lyden / Om die gerechticheyt Aensiet uwen roep altesamen  
Een ander Ik ging nog gisteravond zo heimelijk een gang
VhL1559 ([1559?] 1598), fEe5r [nr. 143]
.3a.3B.3a.3B.4C.3a.3CNu laat de wellust varen / Aangevogte ziel! Hoe kan ik vrolijk wezen &c.  
Hoogstraten, Jan van | FUMUS GLORIA MUNDI. [...] Hoe kan ik vrolijk wezen
Hoogstraten ZeStiLi1708 (1708), p59 [nr. 43]
.3a 3B 3a 3B.4C.3a 3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls men recht gaet aenmercken / Des Heeren wijs beleydt Ick gingh noch huyden morghen, &c.  
Wits, C.J. | Tucht baert vrucht. [...] Ik ging nog hedenmorgen
Wits SBOLST1649 (1649), p46 [nr. 18]
.3a.3B.3a.3B.4C.3a.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVan lijfde komt groot lij'en, / Uut lijden groot [...] Van liefde komt groot lijden  
Die geheele Passie in bekende toone De oude Hillebrand (2)
LBloemenhof1660 (1660), p142 [nr. 72]
.3a.3B.3a.3B.4C.3a.3CWie komt hier dus aentreeden, / Met eenen Kruysse groot Van liefde komt groot lijden  
Rosant, Jacob | 234. Jesus is aen [...] De oude Hillebrand (2)
Rosant ETW1654 (1654), p380 [nr. 239]
.3a.3B.3a.3B.4C.3a.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKom' alle creaturen, / Met jammerlijk gevaer Van liefde komt groot lijden  
Rosant, Jacob | 235. Jesus wordt gekruyst De oude Hillebrand (2)
Rosant ETW1654 (1654), p384 [nr. 240]
.3a.3B.3a.3B.4C.3a.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNae dat de Prophetijen / Van hem waren vervuldt Van liefde komt groot lijden  
Rosant, Jacob | 237. Jesus is gestorven De oude Hillebrand (2)
Rosant ETW1654 (1654), p387 [nr. 242]
.3a.3B.3a.3B.4C.3a.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'T is tijdt hem los te maken, / Van 't Kruysse af [...] Van liefde komt groot lijden  
Rosant, Jacob | 238. Jesus wordt begraven De oude Hillebrand (2)
Rosant ETW1654 (1654), p389 [nr. 243]
.3a.3B.3a.3B.4C.3a.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVerlosser van mijn ziele, / Nadat al uwe le'en Van Liefde komt groot lijden  
Buitendyck, Albertus | Vijfde Sangh van [...] De oude Hillebrand (2)
Buitendyck BGL1659 (1659), I, p106 [nr. 45]
.3a.3B.3a.3B.4C.3a.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaet Schepper hede dalen / Uyt uwe milden handt Ick gingh op eenen Morgen  
Buitendyck, Albertus | Sinte MICHIEL [...] Ik ging nog hedenmorgen
Buitendyck BGL1659 (1659), I, p276 [nr. 109]
.3a.3B.3a.3B.4C.3a.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSint Michiel! vroome strijder / Van Godes eer, en volck Op de voorgaende Wijze  
Buitendyck, Albertus | Sangh-Ghebedt Tot [...] Ik ging nog hedenmorgen
Buitendyck BGL1659 (1659), I, p279 [nr. 110]
.3a.3B.3a.3B.4C.3a.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe mach hy hem verblyen / Die door 'tgheloof aen-siet Van liefde comt groot lijden  
Deught wint [naamspreuk] | Een Passy Liedeken De oude Hillebrand (2)
GLB1616a (1616), fE3v [nr. 32]
.3a.3B.3a.3B.4C.3a.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaet ons den Heere loven, / Die ons dus heeft bemint Ick ging op eenen morgen al door den Aerden-Hout  
Kers-Liedt Ik ging nog hedenmorgen
Visser Visnet1676 (1676), p29 [nr. 12]
.3a.3B.3a.3B.4C.3a.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren't Oude Jaer is geweken, / Het nieuwe komt ons by Ick wil te land uytreyden  
Nieuw-jaers Liedt De oude Hillebrand (2)
Visser Visnet1676 (1676), p61 [nr. 27]
.3a.3B.3a.3B.4C.3a.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe wee! soo wordt mijn heden, / Hoe yslick [...] Ick wil te land uytrijden  
De Passie ons Heeren JESU CHRISTI De oude Hillebrand (2)
Visser Visnet1676 (1676), p116 [nr. 54]
.3a.3B.3a.3B.4C.3a.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe wee soo wort mijn heden, / Hoe yslijk gruwelt mijn Van liefde komt groot lye  
De oude Hillebrand (2)
Stichter PaPaPiGezangen1720 ([1720 ca.]), p2 [nr. 1]
.3a.3B.3a.3B.4C.3a.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


22 resultaten

tabelbreedte