Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanIck quam tot eenen dansse / Daer menich joncfrouken was [geen wijsaanduiding]  
Een oudt liedeken Ik kwam tot een dans, daar menig jonkvrouwtje was
AntwLb1544 (1544), f49v [nr. 85]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck ghinck noch ghister avont / so heymelijcken [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nyeu liedeken Ik ging nog gisteravond zo heimelijk een gang
AntwLb1544 (1544), f54r [nr. 94]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSouvereyn van Vlaenderen / Laet sincken uwen moet [geen wijsaanduiding]  
Een oudt liedeken Nieuwpoort houd u vast !
AntwLb1544 (1544), f80r [nr. 145]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO God van hemelrijcke / Wat druc is ons gheschiet [geen wijsaanduiding]  
Een nyeu liedeken van Borbon
AntwLb1544 (1544), f117r [nr. 204]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch mijn hemelsche Vader / Daer boven in uwen troon Van liefde comt groot lyden  
Ries, Hans de] | Dat ix. liet onder [...] De oude Hillebrand (2)
De Ries LSV1582 (1582), f129r [nr. 71]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck gingh op eenen morghen / Al door den Aerden-hout Ick ging noch huyden morgen  
Ik ging nog hedenmorgen
HOLb1640 ([1640 ca. / 1630-1640]), p10 [nr. 5]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDraech ick mijn liefd' verborgen / Ter eeren die [...] Die Cransselijn van Fyole, die stater, etc  
NiALb1591 (1591), p24 [nr. 22]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDraech ick myn liefd verborghen / Ter eeren die [...] Het cransselijn van Fiole, die stater, etc  
NiGrAL1605 (1605), p3 [nr. 2]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie valc is neder comen / Al uut dat hooge lant Die lelien ende roosen   muzieknoot 
De leliën en rozen
DEPB1539 (1539), f97v [nr. 174]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Van liefd wat een groot lijden / Eylaes, comt met [...] [geen wijsaanduiding]  
Die besoeckinge des graf door die Vrouwen, ende [...] De oude Hillebrand (2)
GLusthof1632 (1632), p49 [nr. 19]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck ginck op eenen morghen / Al door den Aerden hout Adieu Lissebon schoone, etc.  
Ik ging nog hedenmorgen
Laurierkrans1643 (1643), 2p44 [nr. 95]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHelp Godt wilt my gehingen, / Ghy Eed'le Schepper mijn Op syn eygen Voys  
Ligarius / Müller, [...] | Een nieu liedt, van [...] Hilf Gott dass mir es gelinge
Ligarius Psalmen1625 (1625), f192v [nr. 177]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKomt al die mee wilt varen, / Maeckt kist en [...] Ick gingh op eenen Morgen  
Schellinger, W. | Oost-Indische Vaert Ik ging nog hedenmorgen
Schellinger VTS1678 (1678), p84 [nr. 20]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heer wilt my troost gheven, / Mijn hert is seer [...] Ick gingh noch huyden morghen   muzieknoot 
Theodotus, S. | Noch van Penitenti' Ik ging nog hedenmorgen
Theodotus GKL1638 (1638), p624 [nr. 192]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heer aenhoort mijn claghen / U ooren tot my went Eenen strijt heb ick van binnen  
Hilf Gott dass mir es gelinge
NiLB1562 (1562), f77v [nr. 72]Een strijt heb ick van binnen / Waer sal ick henen gaen Help God my mach ghelinghen  
Hilf Gott dass mir es gelinge
NiLB1562 (1562), f267v [nr. 197]De heele Werelt seere / Op de Christenen is verwoet Vanden ouden Hillebrant  
De oude Hillebrand (1)
NiLB1562 (1562), f307r [nr. 222]Gnade mach hie verwarfenn, / van sinnen lieden boett [geen wijsaanduiding]  
24. Annders
HsWrTLB oct146 (1537-1543), f26r [nr. 24]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Broeders en weest niet verbolghen / Die nu [...] Van liefde comt groot lijden  
21 De oude Hillebrand (2)
VhL1552 ([1552-1554]), fC7v [nr. 21]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy Christen broeders te samen / Wilt aenhooren [...] Help Godt wie mach ghelinghen  
Philipsz, Dirk] | 61 Hilf Gott dass mir es gelinge
VhL1552 ([1552-1554]), fH2v [nr. 61]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHelp Godt my mach ghelinghen / Du edelen schepper mijn Mocht ick met lust singhen  
Moldenaer, Hendrick [...] | 94 Hilf Gott dass mir es gelinge
VhL1552 ([1552-1554]), fL6v [nr. 94]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Jesu, lieve Heere / Wanneer sal zyn den dach? Ick gingh noch huyden morgen,, Al deur den &c.  
Wits, C.J. | Hertelijcke wensch [...] Ik ging nog hedenmorgen
Wits SBOLST1649 (1649), p143 [nr. 57]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen liet moet ick u senden / Uut liefden dese reys Ick stont maer huyden morghen, so heymelijck [...]  
Gerrits, Soetken Ik ging nog gisteravond zo heimelijk op een oord
Gerrits NGL1591 ([1592, vóór]), fD2v [nr. 13]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen liet wil ick beginnen / Met neersticheyt aenhoort Ghy herders van Syon coene  
Nieuwpoort houd u vast
VhL1559 ([1559?] 1598), fBb6v [nr. 131]Helpt my Godt in uwen Name / Doet my toch nu bystant Help Godt my mach ghelinghen  
Hilf Gott dass mir es gelinge
VhL1566 (1566), f127r [nr. 107]O herders van Syon coene / Stelt u vromelyc ter weer Nieu poort, hooghe van mueren  
Nieuwpoort houd u vast
VhL1559 ([1559?] 1598), fV1v [nr. 102]O mensch wilt u verhuegen / In deezen nieuwen tyt Ic ginc noch gister aavont, so heym  
Reael, Laurens [...] | Een Nieu Liedeken Ik ging nog gisteravond zo heimelijk een gang
HsGeUB 993 ([1600 ca.]), f33v [nr. 10]Ghy Christen broeders te samen / Wilt aenhooren [...] Help God my mach ghelinghen  
Philips, Dirk] Hilf Gott dass mir es gelinge
VhGL1558 (1558), fI6r [nr. 73]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHelp God my mach ghelinghen / Du edelen schepper mijn Mocht ick met lust singhen  
Hendrick Molenaer / Müller, Heinrich [=Zütphen, [...] Hilf Gott dass mir es gelinge
VhGL1558 (1558), fN7r [nr. 110]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heere mijn Godt verheven, / Mijn lieven [...] Na liefde comt groot lijden  
Janssens van [...] | Een nieu [...] De oude Hillebrand (2)
Janssens NDGL1605 (1605), p42 [nr. 21]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte