Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanDie in Galeyen blyven, / Ter zee hier ende daer Vanden Psalm 107   muzieknoot 
Heussen, Frans Esausz. | De tweede Pause Psalm 107 Datheen
Heussen CV1636 (1636), p167 [nr. 1]
.3a.3B.3a.3B.3C.3d.3C.3dWilt Godt lof end eer gheven, / Groot is sijn [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Datheen, P. / Marot, C. | PSALM CVII Psalm 107 Datheen
Datheen Ps1566a (1566), fB2v [nr. 107] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Gelijk de woeste-baren, / In den Oceaan Van Cephalis  
Steendam, J.J. | HUWELYKS-LOF. An de [...] De Heer die moet ik loven ?
Steendam DistelvinkMS1649 (1649), p98 [nr. 32]
.3a 3B.3a 3B.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe zien wy d'arme zielen,, / Die deur de ketterij Reyn Maegdeken met eeren   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | LII. Dosis. BEELDE-STORM Rein maagdje met eer
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p166 [nr. 54]
.3a.3B.3a.3B.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe lang zal blijven malen / Uw' meulen Calvinist Op de Beeldestorm [Dosis 52]   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | LXII. Dosis. DE [...] Rein maagdje met eer
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p196 [nr. 64]
.3a.3B.3a.3B.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenT'is waer wy moeten lijden / Dat Christus Kerk gewoon Hadd'ik den Appel schoone   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | CLXVI. Dosis. ZIEL-BEHULP Had ik de appel schoon
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p530 [nr. 168]
.3a.3B.3a.3B.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO leeraer van Hipponen / O grooten Augustijn Als 't begint  
Stalpart v. d. Wiele, J. | SINTE AUGUSTINUS, [...]
Stalpart GJF1635 (1635), p829 [nr. 340]
.3a.3B.3a.3B.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMijn God! du hebst ontbonden / Met dijne stercke hand Als 't begint  
Stalpart v. d. Wiele, J. | SINTE AUGUSTINUS, [...]
Stalpart GJF1635 (1635), p831 [nr. 341]
.3a.3B.3a.3B.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHelaes! de menschen achten / Hen selfs al te seer Reyn Maeghdeken met eeren  
Stalpart v. d. Wiele, J. | SINTE HADUWY, [...] Rein maagdje met eer
Stalpart GJF1635 (1635), p967 [nr. 406]
.3a 3B.3a 3B.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSint Obert! staeckt het schreyen / Goods [...] Ick klaegh u Venus dieren  
Stalpart v. d. Wiele, J. | SINTE LANDELINUS, [...] Ik klaag u Venus' dieren
Stalpart GJF1635 (1635), p574 [nr. 232]
.3a.3B.3a.3B.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPaus Sixtus, van dier namen / Den tweeden, weest [...] Na liefde komt groot lijden  
Stalpart v. d. Wiele, J. | SINTE SIXTUS, II. [...]
Stalpart GJF1635 (1635), p757 [nr. 307]
.3a.3B.3a.3B.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy Swaentjes! die Susannen / Liever werd genoemt Reyn Maeghdeken met eeren  
Stalpart v. d. Wiele, J. | SINTE SUSANNA, [...] Rein maagdje met eer
Stalpart GJF1635 (1635), p766 [nr. 312]
.3a 3B.3a 3B.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen Confessoor des Heeren / Chrysogono saluyt Ick klaegh u Venus dieren [GJF 232]  
Stalpart v. d. Wiele, J. | SS. CHRYSOGONUS en [...] Ik klaag u Venus' dieren
Stalpart GJF1635 (1635), p1121 [nr. 474]
.3a.3B.3a.3B.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen Heer die moet ick loven / Van zijn graty jent Van Cephalus en Procris  
Haerlem Soetendal / [...] | Een Nieu Wellecom [...] De Heer die moet ik loven
HaSoetendal LR1618 (1618), p46 [nr. 20]
.3a 3B.3a 3B.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOm Jalousy te schouwen / Sult ghy weten hoe Den Heer die moet ick loven  
De Historie van Cephalus en Procris De Heer die moet ik loven
HOLb1640 ([1640 ca. / 1630-1640]), p27 [nr. 16]
.3a 3B.3a 3B.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDanck wilt tot Godt op heven / Met herten verblijdt Al gaat de Son nu hoogher  
Voor al selfs [naamspreuk]
KlHoornsLbbijv1644 (1644), p29 [nr. 8]
.3a 3B.3a 3B.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLof ruste, die en goedt is, / En goedt is, sonder end' Gelijck de Koeckoeck schandigh   muzieknoot 
Cap. III
MScharrezoo1650 (1650), p150 [nr. 50]
.3a.3B.3a.3B.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenComt Gheest en Schepper mede, / Comt Godt en [...]  
Makeblijde, Lodewijk | Des dijnxdaeghs van [...] Ik klaag u Venus' dieren (ZIE OOK)
Makeblijde HG1964(1625) (1625), p174 [nr. 4]
.3a.3B.3a.3B.3C.3d.3C.3dComt laat ons vrolijck singen / En loven GODT den HEER Op den 107.Psal   muzieknoot 
Den xxxviij. Loff-sangh In-houdende cortelijck de [...] Psalm 107 Datheen
Hymni1615a (1615), f35v [nr. 38]
.3a.3B.3a.3B.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOm Jalousy te schouwen / Sult ghy weten hoe Den Heer die moet, &c  
De Heer die moet ik loven
Laurierkrans1643 (1643), 2p34 [nr. 91]
.3a 3B.3a 3B.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn lieve Meyens tyden, quam ick over-treen / De [...] Om Jalousy te schuwen, wilt ghy weten hoe, &c.  
Colevelt, J.J. De Heer die moet ik loven
AmPegasus1627 (1627), p87 [nr. 60]
.3a 3B.3a 3B.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWel Schipper hoogh geprezen, / Seght ons metter spoet Reyn Maeghdeken met eeren  
Schellinger, W. | t' Samen-spraeck, [...] Rein maagdje met eer
Schellinger VTS1678 (1678), p46 [nr. 7]
.3a 3B.3a 3B.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMet vruechden wilt God loven / Die ons wel helpen mach Nu wilt doch na my hooren, die wel wilt zijn [...]   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .lxxx. psalm [...] Nu wil doch naar mij horen die wel wil zijn bemind audio
Souterliedekens1540a (1540), fM2r [nr. 80] transcr.Ambachten zijnder veele, / Yder prijst het zijn Reyn Maeghdeken met eeren  
't Beeste-vel, kleedt wel [naamspreuk] Rein maagdje met eer
SparensVb(2)1646 (1646), p108 [nr. 52]
.3a 3B.3a 3B.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLooft end' prijst God ghenadich, / Want syne goedicheyt [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | De Cvij. Psalm. [...] Psalm 107 Datheen
Marnix Ps1580 (1580), fT2v [nr. 107]
.3a.3B.3a.3B.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWilt U met mij bekeeren / ghij werelsche dienaers coen Ick clage u venus dierken: allen mijn lyden groot  
Janssens van [...] | Een ander nieu [...] Ik klaag u Venus' dieren
HsNijUB 62 ([einde 16e eeuw-begin 17e eeuw]), f56v [nr. 27]
.3a.3B.3a.3B.3C.3d.3C.3dAls ick ga overdincken / Den voorleden tijdt Reyn Maegdeken met eeren  
Speybroeck, M. van] [...] | Het twintighste [...] Rein maagdje met eer
Speybroeck SW1670 (1670), p111 [nr. 20]
.3a.3B.3a.3B.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGheeft lof end danck den Heere, / Want hy seer [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Utenhove, Jan | Confitemini Domino [...] Psalm 107 Datheen
Utenhove Ps1566a (1566), f175r [nr. 107]
.3a.3B.3a.3B.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Aenhoort mijn droevigh klaghen, / En mijn zwaer [...] Maeckt vreucht, laet droefheydt varen  
Dogter, W.F. / 't Best betracht [naamspreuk]
HaZomerbloempjes1646 (1646), p172 [nr. 64]
.3a 3B.3a 3B.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGheef lof end danck den Heere, / Want hy seer [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Utenhove, Jan / [...] | Confitemini Domino, [...] Psalm 107 Datheen
Utenhove 100Ps1561b (1561), f97r [nr. 61]
.3a.3B.3a.3B.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 50

first
next 20
last

tabelbreedte