Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanWaeckt op mijn siel wilt niet verbeyden, / Treedt [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Ries, Hans de] | Dat viij. Claechliet Waak op mijn ziel wil niet verbeiden
De Ries LSV1582 (1582), f51v [nr. 28]
.4a.4B.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Godt heylich ende reene / Machtich en van [...] Tantum ergo Sacramentum  
Ries, Hans de] | Dat xxi. liedt [...] Tantum ergo Sacramentum
De Ries LSV1582 (1582), f70r [nr. 41]
4a 4B 4a 4B 4a 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenComt toch seer haest Heer der Heeren / Onsen Godt [...] Van het voorgaende  
Ries, Hans de] | Dat xxij. liedt [...] Tantum ergo Sacramentum
De Ries LSV1582 (1582), f71r [nr. 42]
.4a.4B.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKomt ten Cruyce Mey-bekijckers / D'eelsten boom [...] Als't begint   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | CRUYS-MEY. III. Maij Kom ten kruize meibekijkers
Stalpart GJF1635 (1635), p433 [nr. 170]
4a 4B 4a 4B 4a 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPange lingua, gloriosi, / Corporis mysterium [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Pevernage, A.?] | HOOG-WAERDIG [...] Pange lingua (1)
Stalpart GJZ1628 (1628), p118 [nr. 74]
4a 4B 4a 4B 4a 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *O Ghy salicheyt der eerden, / Soete Jesu weest gegroet: Pange lingua  
Theodotus, S.] | Groetenisse tot [...] Pange lingua
GLusthof1632 (1632), p39 [nr. 17]
4a 4B 4a 4B 4a 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenQuas, o summe Rex caelorum, / Grates tibi referam? Pange lingua gloriosi   muzieknoot 
Haeften, B. van | GRATIARUM ACTIO PRO [...] Pange lingua
Haeften LusthCL1622 (1622), p162 [nr. 47]
4a 4B 4a 4B 4a 4BIherusalem luminosa / vere pacis visio [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Jerusalem luminosa
HsWeONB sn12875 (eind 15e eeuw), f138r [nr. 87]
4a 4B 4a 4B 4a 4BNec quisquam oculis vidit / nec ullis sensibus [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Nec quisquam oculis
HsWeONB sn12875 (eind 15e eeuw), f142v [nr. 88]
4a 4B 4a 4B 4a 4BMaeckt u tonghen versch ontspronghen, / Tot den [...] Wilt ontspringhen, Lof-sanck singhen  
Makeblijde, Lodewijk | Des donderdaeghs [...] Wil ontspringen
Makeblijde HG1625(1964) (1625), p209 [nr. 8]
4a 4B 4a 4B 4a 4BMyn tongh wilt met vreugden klingen, / Dat [...] Pange lingua gloriosi  
Vant Heylich Sacrament des Altaers. Pange lingua
GHarmonie1637 (1637), p99 [nr. 73]
4a 4B 4a 4B 4a 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenS' Avonds als de Son gingh duycken / In de Zee [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Den xxxvj. Loff-sangh In-houdende de Historie [...] Pange lingua (1)
Hymni1615a (1615), f33r [nr. 36]
4a 4B 4a 4B 4a 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTer fonteyn van d'eeuwich leven / Dorst mijn [...] Ad perennis vitae fontem, &c.   muzieknoot 
Van de glorie des hemels Ad perennis vitae fontem
Prieel1617 (1617), p37 [nr. 21]
4a 4B 4a 4B 4a 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenCoemt ghy Najaden verheven / Met u maechden int gemeyn E'edel Rethorijck eerbare  
Amoureus Liedeken
PrinsesseLb1605 (1605), p151 [nr. 119]
4a 4B 4a 4B 4a 4BWilt Godt loff, en glory gheven, / 't Is te [...] Wilt ontspringen, Loff-sanck singhen  
Vermeulen, Chr.] | Derde Sondagh in de [...] Wil ontspringen
Vermeulen Rondejaer1644 (1644), 1p37 [nr. 18]
4a 4B 4a 4B 4a 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPange lingua gloriosi, / Corporis mysterium Op sijn bekende Kerkelijcke wijse   muzieknoot 
Den Hymnus Pange Lingua Pange lingua
Theodotus GKL1638 (1638), p240 [nr. 73b]
4a 4B 4a 4B 4a 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWilt nu doch den Pincster-feeste vieren / so u o [...] Dat reeder een ridder uuyt jaegen  
Reael, Laurens [...] | Een Nieu Liedeken, [...] Het reed er een ridder uit jagen
HsGeUB 993 ([1600 ca.]), f41v [nr. 15]
.4a.4B.4a.4B.4a.4BOp dat hooveerdich opgheblasen / Niemandt tot [...] Tantum ergo Sacramentum  
Tantum ergo Sacramentum
VhGL1563 (1563), f230r [nr. 238]
.4a.4B.4a.4B.4a.4BMijn doghen willic met vruechden draghen / up [...] [geen wijsaanduiding]  
HsBgGS 119/197 (1260-1280), f1r [nr. 2]
.4a.4B.4a.4B.4a.4B
txtO Ghy saligheydt der Aerden, / Soeten Jesu weest [...] Pange lingua, &c.  
Theodotus, S. | Ghebedt van [...] Pange lingua
Theodotus GKL1638 (1638), p129 [nr. 43]
4a 4B 4a 4B 4a 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO mijn tongh', wilt vrolijck singen, / 't [...] Op sijn bekende Kerkelijcke wijse   muzieknoot 
Theodotus, S. | Den Hymnus Pange Lingua Pange lingua
Theodotus GKL1638 (1638), p240 [nr. 73a]
4a 4B 4a 4B 4a 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSeght, getrouwe knecht des Heeren, / Seght Pilaer [...] Wilt ontspringhen.&c.pag.283  
Theodotus, S. | Eenen anderen Wil ontspringen
Theodotus GKL1638 (1638), p447 [nr. 135]
4a 4B 4a 4B 4a 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenChristen ziele, wilt oprijsen, / Maeckt u in den [...] Wilt ontspringhen, &c. pag.283.  
Theodotus, S. | Noch van den H. [...] Wil ontspringen
Theodotus GKL1638 (1638), p527 [nr. 158]
4a 4B 4a 4B 4a 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTer fonteyn van 't eeuwigh leven / Heeft mijn [...] Pange lingua gloriosi, &c.240  
Theodotus, S. | Den Lof-sangh PETRI [...] Pange lingua
Theodotus GKL1638 (1638), p599 [nr. 185a]
4a 4B 4a 4B 4a 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAd perennis vitae fontem / Mens sitivit arida Pange lingua gloriosi, &c.240  
Den Lof-sangh PETRI DAMIANI, Van de glorie des Hemels Pange lingua
Theodotus GKL1638 (1638), p599 [nr. 185b]
4a 4B 4a 4B 4a 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenChristus, hoecksteen, is gesonden / om te wesen [...] Angularis fundamentum  
Ambrosius | Inden morgenstond. [...]
HsUtUB 1338 (1582), p208 [nr. 150]
4a 4B 4a 4B 4a 4BNu zijn die armen god gelaten / Zij zijn [...] salich is die man en goedt gheeten die tot [...]  
Een geestelijck liedt Het was een klerkje dat ging ter school
HsUtCC Warm92F25 ([1594 ca.]), f299v [nr. 18]
.4a.4B.4a.4B.4a.4BNu dat ik u myn ziel kom bieden, / Vol Trouw en [...] [geen wijsaanduiding]  
Halmael, Hendrik [...] | Een Muzikant, in [...] Nu dat ik u mijn ziel kom bieden
Halmael K1711 (1711), p18 [nr. 1]
.4a.4B 4a 4B 4a 4BWaect op mijn siel wilt niet verbeyden, / Treedt [...] [geen wijsaanduiding]  
Ries, Hans de] | Dat viij: Claech-Liedt
SomALGLP1597 (1597), f88v [nr. 69]
.4a.4B.4a.4B.4a.4BTot u Christe vaders trouwen / des herten leven, [...] Tibi Christe splendor patris  
Den 29 September S. Michiel ende alle Engelen, te [...] Tibi Christe splendor patris
HsUtUB 1338 (1582), p187 [nr. 138]
,4a,4B.4a,4B,4a,4B


tabelbreedte