Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanTrout vrij, ja neemt van mans van vrouwen,, / De [...] Ik ben gelijk een die komt varen   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | CXIII. Dosis. [...] Branle Parthenice
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p361 [nr. 115]
.4a.2B.4a.2B.4c.2D.4c.2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBedwingt uw' mond, bedwingt uw' handen / Ghy vuyl [...] Ick ben gelijck een die komt varen   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | SS. POTAMIENA en [...] Branle Parthenice
Stalpart GJF1635 (1635), p624 [nr. 254]
.4a.2B.4a.2B.4c.2D.4c.2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenToond Malchus aenden Christen Tempel / Door claer [...] Doen ick mijn sin geheel aen Cloris  
Stalpart v. d. Wiele, J. | SINTE MALCHUS, [...] Branle Parthenice
Stalpart GJF1635 (1635), p984 [nr. 414]
.4a.2B.4a.2B.4c.2D.4c.2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKeurige kruydjes geurige vruchjes, / Smeult, en smookt [geen wijsaanduiding]  
Krul, J.H. | Den Hemel (zijnde [...] Branle Parthenice
Krul PW1644a (1644), 2p2 [nr. 24]
.4a,2B.4a.2B.4c.2D.4c.2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ghy soete Venus minnaeren, / Die met gheneucht Coridon hoe vlucht ghy van my / mijn lief certeyn  
Meyvogel, Jacob Coenraetz. Branle Parthenice ?
Mayvogel SL1634 (1634), p99 [nr. 11]
,4a.2B 4a.2B.4c.2D.4c 2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNooit ontfing ik meerder vreugden, / Als doen ik zag Kon mijn vreugd tot de, &c.  
Ruelles, P. des | Blijdtschap op het [...] Branle Parthenice
Olipodrigo(2)1654b (1654), 3p6 [nr. 2]
,4a.2B,4a.2B.4c.2D.4c.2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'T zy ROSELIJN, door't gonstig stralen / Van haer [...] Heureux le jour de, &c.  
Jonctys, D. | XXV Branle Parthenice
Jonctys RO1639 (1639), fO2r [nr. 5]
.4a.2B.4a.2B.4c.2D.4c.2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhesangh, ghespeel, ô soete galmen Vlieght na de Goôn [geen wijsaanduiding]  
Robyn,W. | Al waer den Keyser [...] Branle Parthenice
Robyn FO1647 (1647), fB4v [nr. 1]
.4a.2B.4a.2B.4c.2D.4c.2DWat is die liefde een seltsaem dingen / Vol sotternij [geen wijsaanduiding]  
Branle Parthenice
HsTerBorchM1646 (1646), f6r [nr. 1]
.4a.2B.4a.2B.4c.2D.4c.2DWat is die liefd' een seltsaem dingen / Vol sotternij [geen wijsaanduiding]  
Branle Parthenice ?
HsTerBorchP1652 (1652-ca.1680), f76r [nr. 62]
.4a.2B.4a.2B.4c.2D.4c.2DWie is in macht so hooch verheven / Als onsen Godt Als Cupido den Godt der minnen  
Sonnebloem, De [=de [...] | Ketel in Hollandt. [...] Branle Parthenice ?
RedensLh1642 (1642), fKk2r [nr. 42]
.4a.2B.4a.2B.4c.2D.4c.2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVerlooren Soon wilt weder keeren, / Eer ghy vergaet Heureux sejour de Parthenisse  
Sambeeck, J. van | Ick sal opstaen, [...] Branle Parthenice
Sambeeck GJ1663 (1663), p55 [nr. 17]
.4a.2B.4a.2B.4c.2D.4c.2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'tNatuirlijk quaat, dats drinken speelen / En Hoerery Coridon waar hebt ghy ghelaaten. &c.  
Veen, Jan van der | 'tSesthiende ZINNE-BEELDT Branle Parthenice ?
Veen ZB1642 (1642), p60 [nr. 16]
.4a.2B.4a.2B.4c.2D.4c.2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe zinnekeur doet vaak betreuren / Het gunme kiest Ag Tyter!  
Wie raamdet eynde?] [...] | Moedeloos zuchten] IV Branle Parthenice ?
Fontein Vingertuig1645 (1645), p65 [nr. 34]
.4a.2B.4a.2B.4c.2D.4c.2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHadt hy Hollandt dan ghedragen, / Onder 't hart Brande Partinice  
Vondel, J.J. van den | Geuse Vesper OF [...] Branle Parthenice
Vondel Werken1927(1605) (1927 [1605-1674]), 3: p339 [nr. 29]
4a 2B 4a 2B 4c 2D 4c 2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch! Lisea, hoe kan ik leven / Indien gy sterft Kond' mijn vreugt, &c.  
Croes, B. | MARSEAS Tranen, [...] Branle Parthenice
AmVrolijkheid1647 (1647), p200 [nr. 68]
.4a.2B.4a.2B.4c.2D.4c.2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeft op uw' stem', wilt gheestigh singhen / Op [...] Een Jonghman schoon, fraey van visage, seer [...]  
Vleeschoudere, Peeter de | Den Lof-sangh van [...] Branle Parthenice
Vleeschoudere RU1660 (1660), p244 [nr. 35]
.4a.2B.4a.2B.4c.2D.4c.2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHadt hij Hollandt dan ghedragen / Onder 't hart Brande Partinice  
Vondel, J.J. van den] | Geuse Vesper of [...] Branle Parthenice
GeVeSiTr1625 ([1625 ca.]), plano [nr. 1]
4a 2B 4a 2B 4c 2D 4c 2DLieve Maagt van my verkore, / Mijn waarde Pand Coridon komt hier wat prate  
Branle Parthenice
Beuken Rijm1668 (1668), fE4r [nr. 1]
4a.2B 4a.2B 4c.2D 4c.2DSiet wie ons heden is gheboren / In eenen stal Heureux se jour que Parthenis & Dalidor  
Liedeken Branle Parthenice
VrOpgang1649 (1649), p48 [nr. 25]
.4a.2B.4a.2B.4c.2D.4c.2DHerderkens laet ons naer Betlehem trecken, / Met [...] Heureux se jour de Partenisse & d'Alidon  
Gavre, Johanna de | Een nieuw Kers-Liedeken Branle Parthenice
Gavre GM1678 (1678), p178 [nr. 52]
.4a.2B.4a.2B.4c.2D.4c.2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Godt wilt my helpen bewaeren / Mijn cranck ghezicht Heureux se jour  
Mys, Joannes | Sy bidt dat haer [...] Branle Parthenice
Mys GP1675 (1675), p55 [nr. 20]
.4a.2B.4a.2B.4c.2D.4c.2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWanneer ick lest de gulde stralen / Vant 't Sonne licht Heureux cé jour  
Minnen, Livinus vander | GODT IS DE LIEFDE, [...] Branle Parthenice
Minnen EP1677 (1677), p188 [nr. 73]
.4a.2B.4a.2B.4c.2D.4c.2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGy die na Melchizedeks orden / Een Priester zijt Heureux qui le champ de son Pere  
Tuinman, Carolus | CHRISTUS HOOGE-PRIESTER Heureux qui le champ de son père
Tuinman MSG1709 (1709), p121 [nr. 35]
.4a.2B.4a.2B.4c.2D.4c.2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOns tot d' onredelicke Beesten / Godts Woort doet gaen Heureux ce jour de partenice  
Placker, Chr. de | EEN ANDER Branle Parthenice
Placker EvLeeuwerik(2)1682 (1682), p331 [nr. 240]
.4a.2B.4a.2B.4c.2D.4c.2DWaer gaet ghy Tyter nu weer weyen, / En laet alleen Fortuyn helaes bedroeft  
Fortuin helaas (FOUTIEF)
HNachtegaaltje1633 (1633), p254 [nr. 108]
.4a.2B.4a.2B.4c.2D.4c.2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letterenloft de bermertichheijt des heeren, die ons hier [...] [geen wijsaanduiding]  
ander om te drincken Branle Parthenice ?
HsBsKB 15665 ([1720 na]), f27v [nr. 34]
.4a.2B.4a.2B.4c.2D.4c.2DO godt, nu is den dagh gecomen van mijn geluck, / [...] Coridon, comt hier wat Praeten  
LXVII. LIEDEKEN Van een dochter die Religieuse wert Branle Parthenice
Verhaak GLbGrave1963(1667) ([1963]), p110 [nr. 67]
.4a.2B.4a.2B.4c.2D.4c.2DWilt ghy na desen u verblijden / In 's Hemels vreught Heureux ce jour de partenice   muzieknoot 
Placker, Chr. de | Woensdag na de II. [...] Branle Parthenice
Placker EvLeeuwerik(1)1682 (1682), p205 [nr. 142]
.4a.2B.4a.2B.4c.2D.4c.2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls Joseph lagh in stale banden / En vuyle stanck Telt eens soo ghy 't getal kunt vinden  
Maertsz, C. | Joseph Ontkerckert. [...] Branle Parthenice ?
Maertsz SG1661 (1661), p46 [nr. 18]
.4a.2B.4a.2B.4c.2D.4c.2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte