Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanLooft God de Heer met harten blijden / T'allen [...] Achab over Israel verheven, Regeerde binnen, etc  
224. Loff-Liedeken vanden Zeeslach in Oost-Indien [...] Met gans bedrukt hart ?
Geuzenlb1924 (1924-1925), 2p257 [nr. 211]
.4a.4B.4a.4B.2c.2c.4D.2e.2e.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaarom zyt ghy dus af-keerich / Overschoone Carileen [geen wijsaanduiding]  
Dubbels, P. | Minne-liet
AmMengelmoes1658 (1658), p80 [nr. 27]
4a 4B 4a 4B 2c 2c 4D 2e 2e 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVan de werelt hier verstooten, / En van alle goet [...] Sondaer sondaer 't zijn u sonden  
Sambeeck, J. van | Een ander
Sambeeck GJ1663 (1663), p165 [nr. 66]
4a 4B 4a 4B 2c 2c 4D 2e 2e 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKent dogh u selven, lieve menschen, / Die rechte [...] Ratten en Muysen, doet men verhuysen, &c.  
Ruyter, Jacobus de | Liedeken op de [...] Ratten en muizen moeten verhuizen
Ruyter VS1720 ([1720 ca.]), p56 [nr. 26]
.4a.4B.4a.4B.2c.2c.4D.2e.2e.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVan het bidden, van het smeecken / Daer ick vast [...] Plaude laetabunda tellus  
Liedeken, waer in een Dochter haer verblijdt, [...] Plaude laetabunda tellus
Lixbona HN1663 (1663), II, p14 [nr. 30]
4a 4B 4a 4B 2c 2c 4D 2e 2e 4DVrienden! wil dit lied aanhooren, / Van een [...] In de Nes, enz.  
EEN NIEUW LIED, Of Aardige Klugt van een Waalsche [...] In de Nes daar moet je wezen
Lbl KB Wouters 08039 ([1860 ca.]) [nr. 1]
.4a.4B.4a.4B.2c.2c.4D.2e.2e.4D
scanDesen vos beghint te suffen, / Is gheloopen in 't [...] Galathé schoon herderinne  
Hier naer volght, van dry Voskens, die dry [...] Labberdaantje
SpeelhofLG1666 (1666), p21 [nr. 19]
4a 4B 4a 4B 2c 2c 4D 2e 2e 4DLaet Herodes uwen tooren / Laet uw vrees Jerusalem O Tyranne  
Placker, Chr. de | Dat Herodes te [...] O tyranne
Placker EvLeeuwerik(2)1682 (1682), p211 [nr. 168]
4a 4B 4a 4B 2c 2c 4D 2e 2e 4DOg lieve Kaetje mijn buur meysje / Wat ben ik bly [...] Besnede velde  
Huwelyks Contract tussen een Oostinje Vaerder en [...] Besneeuwde velden doorluchtige bomen
Coll Nijhoff ([1700 ca.]), p510 [nr. 225]
.4a.4B.4a.4B.2c.2c.4D.2e.2e.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSinte Thomas die gebooren / Zijt in't Landtschap [...] Maximine  
Placker, Chr. de | XXI. DECEMBER. Van [...] Maximine
Placker EvLeeuwerik(2)1682 (1682), p194 [nr. 154]
4a 4B 4a 4B 2c 2c 4D 2e 2e 4DSinte Thomas die gebooren / Sijt in t'Landschap [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Placker, Chr. de] | XXV. Van den H. [...] Sint Thomas die geboren
HsAengwarda1757 (1757), p199 [nr. 205]
4a 4B 4a 4B 2c 2c 4D 2e 2e 4DWaar blijft gy Flora mijn beminde, / Waar blijft [...] Van Besnevelde Velden  
Een Nieuw Herders Liedt Besneeuwde velden doorluchtige bomen ?
NiVGrWV1719 (1719), p66 [nr. 38]
,4a.4B.4a.4B.2c.2c.4D.2e.2e.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaer blyft Flora mijn Beminde, / Waar blyft gy [...] Besnedende Velde  
Een Nieu Herders Liet Besneeuwde velden doorluchtige bomen
Mharingvangst1697 (1697), p28 [nr. 12]
.4a.4B.4a.4B.2c.2c.4D.2e.2e.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHerders comt en wilt bemercken, / Siet eens wat [...] Plaude laetabunda Tellus  
Plaude laetabunda tellus
Loemel GOrpheus1660 (1660), p25 [nr. 5]
4a 4B 4a 4B 2c 2c 4D 2e 2e 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Maria uytgelesen / Ghy ontfonckt de Engelsch groet Plaude laetabunda tellus  
Plaude laetabunda tellus
Loemel GOrpheus1660 (1660), p35 [nr. 11]
4a 4B 4a 4B 2c 2c 4D 2e 2e 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Maria Jesu Moeder! / Ghy die voor ons zijt belaen Plaude laetabunda tellus  
Een ander Liedeken tot die Alderheylichste, ende [...] Plaude laetabunda tellus
Loemel GOrpheus1660 (1660), p42 [nr. 14]
4a 4B 4a 4B 2c 2c 4D 2e 2e 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeyligh Geest comt met u stralen! / En verlicht [...] Plaude laetabunda tellus  
Plaude laetabunda tellus
Loemel GOrpheus1660 (1660), p67 [nr. 25]
4a 4B 4a 4B 2c 2c 4D 2e 2e 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAugustine Grooten Vader! / Ons gebeden neemt nu aen Plaude laetabunda tellus  
Den Hymnus, Magne Pater Augustine Plaude laetabunda tellus
Loemel GOrpheus1660 (1660), p80 [nr. 30]
4a 4B 4a 4B 2c 2c 4D 2e 2e 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Hemel komt my nu te baten, / Of Aarde doet myn [...] Waar blyft gy Flora  
De wonderbaare Avontuur van de dolende Lysander, [...] Besneeuwde velden doorluchtige bomen
Begijnhof1739 (1739), p70 [nr. 41]
.4a.4B.4a.4B.2c.2c.4D.2e.2e.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVreeden mensch, kont gy gedoogen / Dat men Jesus [...] Chantons l'heureuse Naissance  
40. LIEDEKEN. DE GEVANGENISSE VAN DEN SAELIGHMAEKER Chantons l'heureuse naissance
NiGeLdCat1740a (1740), p63 [nr. 40]
4a 4B 4a 4B 2c 2c 4D 2e 2e 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVan de werelt hier verstooten / En van alle goet [...] Langs de groen bedeckte weghen  
IX. Liedekens, ende Leysenen van Kersmisse Ei wat hoort men vieze grillen
GHarmonie1722 (1722), p18 [nr. 10]
4a 4B 4a 4B 2c 2c 4D 2e 2e 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWeest gegeroet grooten Godt vol waerde, / O [...] Ratten en Muysen, moeten verhuysen  
Liedeken by forme van danck-segginge aen Godt [...] Ratten en muizen moeten verhuizen
Ruyter MK1712 ([1712]), p28 [nr. 10]
.4a.4B.4a.4B.2c.2c.4D.2e.2e.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat ziet men heden vreugde maken / Alhier binnen [...] Besnedene velden &c.  
Een nieuw Lied op de geslote en geteekende VREDE [...] Besneeuwde velden doorluchtige bomen
NiDoStadhouder1749 (1749), p78 [nr. 30]
.4a.4B.4a.4B.2c.2c.4D.2e.2e.4DHet is den achtsten dagh op heden, / Maer oock [...] O Galathé myn schoon Godinne  
Nieuw-jaers-ghesangh, ter eeren van den soeten [...] Labberdaantje
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p24 [nr. 6]
.4a.4B.4a.4B.2c.2c.4D.2e.2e.4D


24 resultaten

tabelbreedte