Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scan[...] God heeft u gegeven reden en sin, / Om my, [...] Vander leeraer opter tinnen]  
Hoe luid zong de leraar op de tinnen
AmoureuzeL1613 ([1613+]), p59 [nr. 29]
.5a.4B.3a.4C.4C.3a
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe luyde riep die siel tot god van binnen / Och [...] Op die selve wijse  
Hoe luid zong de leraar op de tinnen
AntwLb1544 (1544), f33r [nr. 56]
.5a.4B.3a.4C 4C.3a
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe luyde riep die siel tot God van binnen / O [...] Op die selve wise  
Hoe luid zong de leraar op de tinnen
DEPB1539 (1539), f71v [nr. 121]
.5a.4B.3a.4C.4C.3a
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Hoe luyde riep die siel tot God van binnen / Och [...] Op die selve wijse  
Hoe luid zong de leraar op de tinnen
Hofken1577 (1577), p89 [nr. 43]
.5a.4B.3a.4C.4C.3a
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch rijc heer god. hoe mach ic mi verbliden / soe [...] Het souden twee ghelieven goet uut gaen minnen  
Hoe luid zong de leraar op de tinnen
HsBeSPK mgo190 (1480-1500), f167r [nr. 203]
.5a.4B.3a.4C.4C.3a
scanHoe lude so sanc die leerre al opter tynnen / so [...] [geen wijsaanduiding]  
Hoe luid zong de leraar op de tinnen
HsBeSPK mgo190 (1480-1500), f170r [nr. 206]
.5a.4B.3a.4C.4C.3a
scanHoe luyde soe sanc die lerer al op der tynnen / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Hoe luid zong de leraar op de tinnen
HsWeONB sn12875 (eind 15e eeuw), f61v [nr. 36]
.5a.4B.3a.4C.4C.3aHooe [!] luyde riep die siele / tot god van binnen Van die leeraer opter tinnen  
Hoe luid zong de leraar op de tinnen
SuB1508 (1508), fd6r [nr. 18]
.5a.4B.3a.4C.4C.3a
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren[D]er hilge geist hait ons verlicht van bynnen / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Hoe luid zong de leraar op de tinnen
HsBeSPK mgo280 ([1500 ca.]), f161v [nr. 75]
.5a.4B.3a.4C.4C.3a[M]it vrouden quam der engel van der hogen zynnen [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Hoe luid zong de leraar op de tinnen
HsBeSPK mgo280 ([1500 ca.]), f170v [nr. 80]
.5a.4B.3a.4C.4C.3aHoort Broeder wilt een nieuwe Liet ontfanghen, / [...] Hoe luyde sanck die Leeraer op ter tinnen  
Gerrits, Soetken | Dat 63. Liedeken Hoe luid zong de leraar op de tinnen
Gerrits NGL1591 ([1592, vóór]), fP6r [nr. 63]
.5a.4B.3a.4C.4C.3a
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe luyde riep die siel tot godt van binnen / o [...] [geen wijsaanduiding]  
Een ander liedken Hoe luid zong de leraar op de tinnen
HsNijUB 62 ([einde 16e eeuw-begin 17e eeuw]), f85v [nr. 39]
.5a.4B.3a.4C.4C.3aHoe luyde riep die siel tot God van binnen / Och [...] Op die selve wijse  
Hoe luid zong de leraar op de tinnen
Costerius OHB1590 ([1590?]), p117 [nr. 68]
.5a.4B.3a.4C.4C.3a
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch vrienden wilt een nieuwe liet ontfangen / Ick [...] Hoe luyde sanck de leeraer opter tinnen  
Gerrits, Soetken] Hoe luid zong de leraar op de tinnen
TwLB1583 (1583), f233r [nr. 187]
.5a.4B.3a.4C.4C.3aWie lude sanck die lerer op der tynnen / Wie nu [...] [geen wijsaanduiding]  
Dit is en merclick liet Hoe luid zong de leraar op de tinnen
HsBeSPK mgf1027 (1436-1437), f110r [nr. 2]
.5a.4B.3a.4C.4C.3aWoe lude sanck die leerre op der tynnen / Wie nu [...] [geen wijsaanduiding]  
Dit is een merkelick liet Hoe luid zong de leraar op de tinnen
HsNijGA Wees953 (1445), f165r [nr. 2]
.5a.4B.3a.4C.4C.3ahoe luyde soncker een leeraer opder sinnen / soe [...] [geen wijsaanduiding]  
Hoe luid zong de leraar op de tinnen
HsGeUB 2221 ([1580 ca.]), p174 [nr. 3]
.5a.4B.3a.4C.4C.3a


17 resultaten

tabelbreedte