Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanSi tu as envie, / Mondain abusé air propre et nouveau   muzieknoot 
Avertissement aux mondains Si tu as envie
Alouette(1)1619 (1619), p313 [nr. 145]
3a 3B 3a 3a 3BPampier dat is soo drooghe / Het verroest die kele mijn Als die Aeckeren rijpen, soo mest den Boer [...]  
Een Schrybenten Liet Als alle akers rijpen
AmoureuzeL1613 ([1613+]), p116 [nr. 77]
.3a.3B.3a.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHaer oogen stralen blincken / Veel claerder dan [...] Het was eens joden dochter   muzieknoot 
Het was eens joden dochter
DEPB1539 (1539), f46r [nr. 75]
.3a.3B.3a.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Gangulphus wel geboren, / Een edel Borgoignon Och wisten 't nu mijn vrienden  
Stalpart v. d. Wiele, J. | SINTE GANGOLF, [...] Het daagt in de oosten
Stalpart GJF1635 (1635), p462 [nr. 182]
.3a.3B.3a.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort toe, met sanghe wil ick vertellen, / Van [...] Hij mach wel blydelijck wesen  
Mander, Karel van / [...] | Een nieu Liedt Hij mag wel vrolijk wezen
Mander GH1627 (1627), p304 [nr. 124]
.3a.3B.3a.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDees Beker met de Wijne / Set ick al aen myn mont Het waren neghen Soldaten  
Het waren negen soldaten
NiGrAL1605 (1605), p43 [nr. 55]
.3a.3B.3a.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Heer moet zijn ghepresen / Van zijn goedertierenheyt Het was een Joden Dochter  
Een Liedeken van Weynken Claes dochter Het was eens joden dochter
OfferB1570 (1570), f246r [nr. 24]
.3a.3B.3a.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Och Broeders uutvercoren / Een Liet heb ick bedacht [geen wijsaanduiding]  
Een ander
NiLB1562 (1562), f20v [nr. 20]
.3a.3B.3a.3a.3BWy hebben groot verlanghen / Broeders en Susters [...] Het was een Joden dochter  
Het was eens joden dochter
NiLB1562 (1562), f31r [nr. 31]
.3a.3B.3a.3a.3BLiefde, vrede en gracy / Met een bestandich ghemoet Het was een Joden dochter  
Het was eens joden dochter
NiLB1562 (1562), f54v [nr. 50]
.3a.3B.3a.3a.3BAlsmen duysent vijfhondert heeft gheschreven / En [...] Het was een Joden dochterken  
Het was eens joden dochter
OfferLB1578b (1578), f56r [nr. 27]
.3a.3B.3a.3a.3B
txtIck wil, ick wil nu minnen! / Want t'ander ty wel eer Het was een aerdigh Knaepken  
Campanus, M. / Anacreon | Anacreon. Ode Nu spreid uw kapje neer
AmPegasus1627 (1627), p14 [nr. 10]
.3a.3B.3a.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaet ons des Heeren zeghen / En weldaed nemen acht Al die hier zijn geseten, &c   muzieknoot 
Pers, D.P. | Danck-Liedeken nae [...] Het waren negen soldaten
Pers BLW1640 ([1640-1648]), p44 [nr. 10]
.3a.3B.3a.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGheluck welvaert en Eere, / Moet u van Godt [...] Siet hoe fijn en lieflick mede, En hoe [...]  
Het waren negen soldaten
Straten SomNSL1599 (1599), fH7r [nr. 43]
.3a.3B.3a.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAl zijn u goeden hier cleene / Ghy kerstenen en [...] Het was een Jode doch.  
Een ander. 9 Het was eens joden dochter
VhL1552 ([1552-1554]), fB4v [nr. 9]
.3a.3B.3a.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAlle die hier zijn geseten, / Door Christum [...] Het waren negen Soldaten  
Een Gratie-Liedt Het waren negen soldaten
Vreugdebeekje1645 (1645), p51 [nr. 31]
.3a.3B.3a.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heere God almachtich / Ick bid u met ootmoet Wy hebben soo grooten verlanghen, Broeders [...]  
Het was eens joden dochter
NiLB1562 (1562), f101r [nr. 91]
.3a.3B.3a.3a.3BBroeders die zijt herbooren / Hoort toch nae dit bediet Het was een Joden dochter  
Het was eens joden dochter
NiLB1562 (1562), f224v [nr. 167]
.3a.3B.3a.3a.3BGhenade, vre moet wesen / Al met Gods kinderen fijn Het was een Joden dochter  
Het was eens joden dochter
NiLB1562 (1562), f335r [nr. 243]
.3a.3B.3a.3a.3BLaet ons des Heeren segen, / En weldaed nemen acht: Al die hier zijn geseten, &c.  
Pers, D.P.] | Danck-Liedeken nae [...] Het waren negen soldaten
Vreugdebeekje1645 (1645), p85 [nr. 55]
.3a.3B.3a.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls zijn u goeden hier kleene / Ghy kerstenen en [...] Het was een Joden dochter  
Het was eens joden dochter
VhGL1558 (1558), fB8v [nr. 13]
.3a.3B.3a.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAlle die hier zijn gheseten, / Ende in Christus [...] [geen wijsaanduiding]  
Een ander Liedeken Het waren negen soldaten
Wybo GL1596 (1596), fH8r [nr. 38]
3a.3B.3a.3a.3BChristus ons Heer en leven, / Sprack een parabole fijn Het waren neghen soldaten, sy waren vorech [...]  
Janssens van [...] | Noch een ander nieu [...] Het waren negen soldaten
Janssens NDGL1605 (1605), p131 [nr. 68]
.3a.3B.3a.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy Broeders al tesamen / Die Christum hebt aenghedaen Ghy Borghers opter aerden  
Gij burgers op de aarde ?
VhL1566 (1566), f103v [nr. 84]
.3a.3B.3a.3a.3BIck moet eens gaen vertellen / Hoe de Werelt is [...] Ghy Borghers opter Aerden  
Gij burgers op de aarde ?
VhL1566 (1566), f166r [nr. 141]
.3a.3B.3a.3a.3BAdee, ick moes nu scheyden, / Adee, ick moes daer van [geen wijsaanduiding]  
HsArRA 412 (1598-1633), f132r [nr. 9]
.3a.3B.3a.3a.3BChristus in sijn leven / sprack een parabele fijn het waren negen soldaten sy waren vroch opgestaen  
Janssens van [...] | Noch een ander liedeken Het waren negen soldaten
HsNijUB 62 ([einde 16e eeuw-begin 17e eeuw]), f3r [nr. 2]
.3a.3B.3a.3a.3BBroeders al zijn u goeden cleene, / Zijt daerom [...] Het was een Joden Dochter  
Een nieu Gheestelijck Liedeken Het was eens joden dochter
VhSL1678 ([1678 ca.]), fE2v [nr. 37]
.3a.3B.3a.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLydtsaemich wilt doch wesen / Op sheeren Toecoemst snel van den neghen Soldaten, te Randenrayd [...]  
Clock, Leendert Het waren negen soldaten
Clock VhSNL1593 (1593), p345 [nr. 112]
.3a.3B.3a.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Wilt doch nu hooren singhen / Een corte nieuwe Liedt van negen Soldaten tot Ranghelray ghevanghen  
Clock, Leendert Het waren negen soldaten
Clock VhSNL1593 (1593), p505 [nr. 166]
.3a.3B.3a.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *


1-30 of 68

first
next 30
last

tabelbreedte