Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanDie my te drincken ghave / Ick songhe hem een nieu liet alzoot beghint  
Een Liet vande vrou Lutsenburch Die mij te drinken gaf
AALb1589 (1589), p33 [nr. 30]
.3a.3B.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie my te drincken gave / Ick songe hem een nieuwe liet [geen wijsaanduiding]  
Een oudt Liedeken/ Van die vrouw van Lutzenborch Die mij te drinken gaf
AmoureuzeL1613 ([1613+]), p25] [nr. 6]
.3a.3B.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet voer een Visscher visschen / Soo verre aen [...] [geen wijsaanduiding]  
Een out Liedeken Ik stond op hoge bergen ?
AmoureuzeL1613 ([1613+]), p65 [nr. 36]
.3a.3B.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet daghet inden oosten / Het lichtet over al, / [...] [geen wijsaanduiding]  
Een oudt Liedeken Het daagt in de oosten
AmoureuzeL1613 ([1613+]), p67 [nr. 38]
.3a.3B.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck stont op hoogher Berghen / Ick sach ter Zeewaert in [geen wijsaanduiding]  
Een oudt Liedeken Ik stond op hoge bergen
AmoureuzeL1613 ([1613+]), p81 [nr. 47]
.3a.3B.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck sie die morghen-sterre / Mijn Liefkens klaer [...] [geen wijsaanduiding]  
Een oudt Liedeken Ik zie de morgenster
AmoureuzeL1613 ([1613+]), p87 [nr. 51]
.3a.3B.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch Moeder syde zy Moeder / Nu gheeft my goeden raet [geen wijsaanduiding]  
Een oudt Liedeken
AmoureuzeL1613 ([1613+]), p109 [nr. 71]
.3a.3B.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie verholen wil vryen, / Op goeder ghestadicheyt [geen wijsaanduiding]  
Het daagt in de oosten
Breughel BKLucht1610 (1610), fD5r [nr. 4]
3a.3B.3c.3BOch schipper sey sy schipper / wilt gy voerdienen loen Alst begint  
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f55r [nr. 48]
.3a.3B.3c.3B
txtIck stont op hoogher berghen, / Ick sach het [...] [geen wijsaanduiding]  
Een Oudt Liedeken Ik stond op hoge bergen
DAL1639 ([1639+]), p14 [nr. 5]
.3a.3B.3c.3B
txtDaer soude haer een maget vermeyden / Vermeyden [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nyeu liedeken Naar oostland wil ik varen
AntwLb1544 (1544), f12v [nr. 22]
.3a.3B.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie mi te drincken gave / Ic songhe hem een nieuwe liet [geen wijsaanduiding]  
Van vrou van Lutsenborch Die mij te drinken gaf
AntwLb1544 (1544), f13r [nr. 23]
.3a.3B.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet voer een visscher visschen / So verre aen [...] [geen wijsaanduiding]  
Vanden visscher Ik stond op hoge bergen ?
AntwLb1544 (1544), f42r [nr. 71]
.3a.3B.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet daghet inden oosten / Het lichtet over al / [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nieu liedeken Het daagt in de oosten
AntwLb1544 (1544), f44r [nr. 75]
.3a.3B.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet ghinghen drie gespeelkens goet / Spaceeren in [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nyeu liedeken Het zouden drie gespeeltjes goed
AntwLb1544 (1544), f46v [nr. 80]
.3a.3B.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie wil hooren singen, / Van vreughde een nieu Liedt Die my te drincken  
Van Margriet Die mij te drinken gaf
DAL1639 ([1639+]), p43 [nr. 18]
,3a.3B.3c.3BHet waeren twee Koninghs kinderen / Zy hadden [...] Wilt t'samen nu, &c.  
Van twee Koninghs Kinderen
HOLb1640 ([1640 ca. / 1630-1640]), p45 [nr. 29]
.3a.3B.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck stondt op hooghe Berghen / Ick sagh ter Zeewaert in Waer mag Coridon  
Ik stond op hoge bergen ?
HOLb1640 ([1640 ca. / 1630-1640]), p57 [nr. 41]
.3a.3B.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie wil hooren singen / Van vreuchde een nieu [...] Die my te drincken gave  
Liedeken van Margriet Die mij te drinken gaf
HOLb1640 ([1640 ca. / 1630-1640]), p100 [nr. 73]
.3a.3B.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIc sie die morgen sterre / Mijns lievekens claer [...] [geen wijsaanduiding]  
Een oudt liedeken Ik zie de morgenster
AntwLb1544 (1544), f55r [nr. 96]
.3a.3B.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch moeder seyde si moeder / Nu geeft mi goeden raet [geen wijsaanduiding]  
Vanden Lantsknecht Naar oostland wil ik varen
AntwLb1544 (1544), f72v [nr. 129]
.3a.3B.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie wil hooren singhen / Van eenen Timmerman [geen wijsaanduiding]  
Vanden Timmerman Van de timmerman
AntwLb1544 (1544), f90v [nr. 164]
.3a.3B.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie wil hooren singhen / een druckelijc nieu liet [geen wijsaanduiding]  
Vanden Coninck van Castilien
AntwLb1544 (1544), f92v [nr. 167]
.3a.3B.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch sterven mijnder natueren / Dat heeft mi wee ghedaen van den timmerman   muzieknoot 
Van de timmerman
DEPB1539 (1539), f25v [nr. 40]
.3a.3B.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Heer jhesus quam ter sielen / die mynnentlike waert Het voer een man te houten  
Het voer een man ten houte
HsBeSPK mgo190 (1480-1500), f181r [nr. 225]
.3a.3B.3c.3B
scanDen heirden up de velden, / den dede d'engel kont [geen wijsaanduiding]  
Carmen
HsBeSPK mgo280 ([1500 ca.]), f20r [nr. 15]
.3a.3B.3c.3BAll onder myns lieffgens kyngen / das [!] steit [...] [geen wijsaanduiding]  
Carmen
HsBeSPK mgo280 ([1500 ca.]), f35r [nr. 25]
.3a.3B.3c.3BIch hoirt dat kloickelgen luden, / zer krichen [...] [geen wijsaanduiding]  
HsBeSPK mgo280 ([1500 ca.]), f37r [nr. 27]
.3a.3B.3c.3BIch stont in hoegen dancken, / ich dacht in ewicheit [geen wijsaanduiding]  
Carmen Ik stond op hoge bergen ?
HsBeSPK mgo280 ([1500 ca.]), f96r [nr. 54]
.3a.3B.3c.3BTusscen twe [!] hoge bergen / In eenen groenen gaert Op die selve wise  
Van de timmerman
DEPB1539 (1539), f26r [nr. 41]
.3a.3B.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *


tabelbreedte