Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanKom vader zit bij mij neder, / Geef me een hand, [...] [geen wijsaanduiding]  
De laatste Vaderkus
Lbl KB Wouters 10115 ([1930]) [nr. 1]
4a 4B 4c 4B 4d 4E 4d 4E
scanMenschonteerend is de oorlog, / Schreeuwt men [...] [geen wijsaanduiding]  
Wereldvrede
Lbl Gijsbers 011 ([1910 ca.]) [nr. 1]
4a 4B 4c 4B 4d 4E 4d 4E
scanBijna ieder mensch op aarde / Wenscht bij 't [...] Zusje  
Nieuwjaars-Lied 1919 Zusje, kun je mij soms ook vertellen
Lbl KB Wouters 04179 ([1914-1918]), f1v [nr. 2]
.4a,4B,4c.4B 4d 4E,4d.4E
scanDaer reed'er een Jong Heertje uyt rijden / En op [...] Op een aangename Vooys  
Vermaakelyke Zaamen-spraak, tusschen een Prins en [...]
Speelschuitje1733 (1733), p18 [nr. 8]
,4a 4B 4c.4B 4d 4E 4d 4ELieve liefde, kind des hemels! / Aller werelden [...] Jeunes amants cuillez des fleurs  
AAN DE LIEFDE Jeunes amants cueillez des fleurs
NiZeLb(1)1814 (1814), p4 [nr. 2]
4a 4B 4c 4B 4d 4E 4d 4EHet kiesdistrict van Bommelhuizen / Was dronken [...] [geen wijsaanduiding]  
Speenhoff, K. | DE LOTGEVALLEN VAN [...]
Speenhoff LWP(2)1903 ([1903 ca.]), p111 [nr. 27]
.4a.4B.4c.4B.4d.4E.4d.4EZouden wy s'jou s'jou niet roemen/ In ons [...] Zullen dan myn levensdagen  
Een Nieuw Lied, op de CHOE, CHOE, CHOE. Zullen dan mijn droeve klachten
VrSchoorsteenv1791 (1791), p20 [nr. 12]
4a 4B 4c 4B 4d 4E 4d 4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls een jong en zedig meisje / Wordt gevrijd voor [...] Je ne suis qu'une bergère  
Zoutmans glorie
BundelGez1824 (1824), p23 [nr. 10]
4a 4B 4c 4B 4d 4E 4d 4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVeel genoegen Echtelingen! / Wenschen wij u op [...] Arm en nedrig is mijn hutje.  
Arm en nederig is mijn hutje
BundelGez1824 (1824), p31 [nr. 14]
4a 4B 4c 4B 4d 4E 4d 4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenZoete Toonkunst! vol betoov'ring, / Wie stemt u [...] Arm en nedrig is mijn hutje  
LOF DER TOONKUNST Arm en nederig is mijn hutje
BloemlezGez1834 (1834), p35 [nr. 32]
4a 4B 4c 4B 4d 4E 4d 4EWERTHER eeuwig dierbre WERTHER / Ach! kond gy de [...] O myn ziel leg u verwagting  
Charlotte treurende by het Graf van WERTHER O mijn ziel leg uw verwachting
VervZeSpeelwagen1790 ([1790 ca.]), p28 [nr. 14]
4a 4B 4c 4B 4d 4E 4d 4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


11 results

tabelbreedte