Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanIck wil inden geest naar Betleem gaen / Ende [...] Het was een Meysken jonck.&c.  
Boudewijns, Katherina] | Een schoon Leysene [...]
Boudewijns PGW1587 (1587), p115 [nr. 55]
.4a.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Fonteyne moeder, maghet reyne / Bloeme der [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Fontein moeder maagd rein
DEPB1539 (1539), f119r [=127r] [nr. 230]
.4a.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ave Maria gratia plena / Den Ingel die vantter [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nieu liedeken Ave Maria gratia plena
Hofken1577 (1577), p35 [nr. 18]
.4a.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenFonteyne moeder maghet reyne / bloem der ghenaden [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Fontein moeder maagd rein
HsBeSPK mgo190 (1480-1500), f37v [nr. 47]
.4a 4a.4B
scanGaude virgo mater christi / quem per aurem concepisti [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Septem gaudia mater Gaude virgo mater Christi
HsBeSPK mgo190 (1480-1500), f65r [nr. 72]
4a 4a 4B
scanGaude virgo mater cristi / quem per aurem concepisti [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Gaude virgo mater Christi
HsWeONB sn12875 (eind 15e eeuw), f86r [nr. 52]
4a 4a 4BAve Maria gratia plena, / Dat sprack den Enghel, [...] [geen wijsaanduiding]  
Een Gheestelijck Liet Ave Maria gratia plena
Harmansz SB1600 ([1600 ca.]), fD2r [nr. 22]
.4a.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Laet ons nu laven den gades soen / hi is ghecomen [...] meyeraen du bist een edelle cruyt och cruyt [...]  
HsBeSPK mgo185 (eind 15e eeuw), p245 [nr. 72]
.4a.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLooft, o Sion, den behoeder, / Looft u leedtsman, [...] [geen wijsaanduiding]  
Thomas van Aquino] | Lauda Sion Salvatorem Lauda Sion salvatorem
Sailly VL1595 (1595), p30 [nr. 2]
4a 4a 4BMaria, die droeve Moeder, / Stondt aen tcruys, [...] [geen wijsaanduiding]  
Stabat mater dolorosa Het stond een moeder rein ?
Sailly VL1595 (1595), p41 [nr. 3]
4a 4a 4BIck wil inden gheest naer Bethleem gaen / Ende [...] Het was een meysken jonck  
Boudewijns, Katherina] | Een schoon Leysen [...]
Costerius OHB1590 ([1590?]), p73 [nr. 38]
.4a.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch ick heb so voel te lyden / het staet my aen [...] [geen wijsaanduiding]  
Een inwendige sprack der zielen myt Jhesum
HsGaes 14 (1543), z.p. [nr. 1]
,4a,4a,4BOch hoe stont de droeve Moeder / By dat Cruys [...] O Maria Maghet schoone  
Een ander Stabat Mater dolorosa, in Nederduyts Stabat mater dolorosa
BWBeth1645 (1645), p84 [nr. 57]
4a 4a 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Maria Maghet schoone / Bidt voor ons by uwen Soone Stabat Mater dolorosa  
Schoon Liedekens, Van die Alder-heylighste Moeder [...] Stabat mater dolorosa
BWBeth1645 (1645), p163 [nr. 104]
4a 4a 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet spruyt een Roosjen, Aen geen Landtsdouwe, / [...] [geen wijsaanduiding]  
Van Hansken
OHLb1680 ([1680 ca.]), p30 [nr. 16]
.4a.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGegroet Maria zoo moet gy wezen, / Onder God zyt [...] Ave Maria gratia plena  
LIEDEKEN, Tot lof van Maria Ave Maria gratia plena
PelgrimsLb1782 (1782), p68 [nr. 34]
.4a.4a.4BO Maria Maget schoone, / Bidt voor ons by uwen Zoone Stabat Mater Dolorosa  
LIEDEKEN Tot lof van 's Hemels Koningin Maria Stabat mater dolorosa
PelgrimsLb1782 (1782), p55 [nr. 28]
4a 4a 4BO Maria maghet schoone / Bidt veur ons by uwen Soone alsoo't beghint  
A.I. | Een nieu liedeken [...] Stabat mater dolorosa
Parnassus1623 (1623), p36 [nr. 19]
4a 4a 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoord eens vrinden met malkander, / Hoe dat den [...] [geen wijsaanduiding]  
Rosseau, J. | Hy Zingt
Rosseau Zingkramer1708 (1708), p12 [nr. 9]
4a.4a 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLooft, o Sion, den behoeder, / Looft u leedtsman [...] Lauda Sion Salvatorem  
Thomas van Aquino] | Dese naevolghende [...] Lauda Sion salvatorem
LeisenboekC1605 (1605), p118 [nr. 27]
4a 4a 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe ochtendzon omhoog gevaren, / Prale als [...] [geen wijsaanduiding]  
Bertelman, J.G. | III
Withuys & Bertelman Gez1830 (1830), p6 [nr. 3]
4a 4a 4B


21 results

tabelbreedte