Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanLe Soleil aux beaux yeux dedans la Sphere ronde / [...] Dedans ces tristes bois bordés d'une riviere &c.   muzieknoot 
Rien de plus excellent, que JESUS & MARIE Dedans ces tristes bois bordés d'une rivière
Alouette(2)1621 (1621), p324 [nr. 140]
.6a.6a.6B.6BAux pieds de JESUS-CHRIST Magdaleine se jette / [...] [zie Alouette II, 140]  
Des principaux mysteres de la Passïon du Fis de Dieu
Alouette(2)1621 (1621), p325 [nr. 141]
.6a.6a.6B.6BWat roemt gy Antichrist dat gy Gods Kerck kont [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Ampzing, S. | NASZOUSCHE [...] Wat roemt gij antichrist
Ampzing NLK1629 (1629), p5 [nr. 1]
.6a.6a.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGodin, die uyt het schuym der goll'ven zijt [...] [geen wijsaanduiding]  
Bara, Jan | HAAT en LIEFDE, Van [...]
Bara GV1657 (1657), p99 [nr. 2]
.6a.6a.6B.6BRust-brengend Vreede-kind, uyt d'eeuw'ge God [...] [geen wijsaanduiding]  
Bara, Jan | Celadon aan [...]
Bara GV1657 (1657), p100 [nr. 3]
.6a.6a.6B.6BAl mijn lijden, lief, end' smerte [geen wijsaanduiding]  
Bruylofts-Dicht
Bloemhof1608 (1608), p34 [nr. 26]
.6a.6a.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIc hadde noyt gevoelt in mijn voorleden wylen / [...] Als ick uyt wandelen gae, &c  
Bredero, G.A. | CUPIDOOS LIEDT Als ik uit wandelen ga
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p241 [nr. 59]
.6a.6a.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhedachten zijn de boon van goed' en quade [...] [geen wijsaanduiding]  
Coster, S. | Rey
Coster Ith1619 (1619), p115 [nr. 6]
.6a.6a.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO wonderlijcke strijt in juechdelijcke sinnen, / [...] [geen wijsaanduiding]  
Hooft, P.C. | CHOOR
Hooft Ach1614 (1614), p52 [nr. 1]
.6a.6a.6B.6BGhehoorsaem moet een Prins hebben zijn [...] [geen wijsaanduiding]  
Hooft, P.C. | Choor
Hooft TA1614 (1614), fB1v [nr. 1]
.6a.6a.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Geluckigh, wiens gemoedt noch goddeloos [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Camphuysen, D.R. | Ongelijcke standt [...] Gelukkig wiens gemoed (1)
Camphuysen SR1624 (1624), p37 [nr. 22] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.O grootheydt van Godts Lieffd'! o! vasten wijck [...] Geluckigh wiens gemoedt &c  
Camphuysen, D.R. | [Toeverlaet der [...] Gelukkig wiens gemoed (1)
Camphuysen SR1624 (1624), p64 [nr. 40]
.6a.6a.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn hert ontvonckt. de geest begint in my [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Camphuysen, D.R. | Voor-schaduwing van [...] Mijn hart ontvonkt de geest (1)
Camphuysen SR1624 (1624), p78 [nr. 50] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Den bly-gheestighen tijdt met aenghename [...] Ick moet singhen mijn quale te passeren  
Tot bevestingh ende volkomen ghetuyghenis, roep [...] Sus sus mon luth
Ruisenberg Flora1615 (1615), p12 [nr. 3]
.6a.6a.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWel gheest die daer beroert mijn bloedt, en al [...] [geen wijsaanduiding]  
Harduyn, Justus de | Psalm 103 [...]
Harduyn GL1620 (1620), p2 [nr. 2]
.6a.6a.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy die met uwen strael van voedsaemheyt en [...] [geen wijsaanduiding]  
Deselve Schare van Priesters. Rijms-wijs Ghestelt
DenGhetrouweHerder1638 (1638), p322 [nr. 11]
.6a.6a.6B.6BDit ghulden Jaar is duer, de ghulden weereldt [...] Ick heb den tijd ghezien  
Spieghel, H.L. | KERK-TWISTS JAAR-LIED Ik heb gezien de tijd
LBL KB 1700D1 20 (1601) [nr. 1]
.6a.6a.6B.6B
scanEen die schrijft Dueght verheught (welc woord is [...] Ick heb den tijdt ghezien, waar is die nu [...]  
Spieghel, H.L. | Weer-woordt Op [...] Ik heb gezien de tijd
LBL KB 1700D1 20 (1601) [nr. 2]
.6a.6a.6B.6B
scanJuffrouwe so u komt dit Klaagh-gedight ter handen [...] Dewijle dat de naght, &c  
Bray, S.A. de | Klaagh-dicht
Bray Minnezuchtjes1628 (1628), p297 [nr. 34]
.6a.6a.6B.6BWonder-baer was den Boom in 't Paradijs verheven, [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Harduyn, Justus de | Lof-sangh vanden [...] Cecilia (VAR)
Harduyn GL1620 (1620), p126 [nr. 38]
.6a.6a.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck roep tot u mijn God, en smeke met verlangen / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Heussen, Frans Esausz. | GEBEDT EENS [...] Ik roep tot u mijn God
Heussen CJ1647 (1647), p185 [nr. 18]
.6a.6a.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet is goe peys goe vrede in alle duytsche landen [...] [geen wijsaanduiding]  
Van Tijsken van der Schilden Het is goed pais goed vrede in alle des [...]
HOLb1640 ([1640 ca. / 1630-1640]), p73 [nr. 56]
.6a.6a.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLeeft langh, O groote Vorst! en Prince van [...] [geen wijsaanduiding]  
Kittensteyn, C. / [...] | Triumph-Dicht, TOT [...]
Lofdichten1629 (1629), f**3v [nr. 2]
.6a.6a.6B.6BRas op mijn vlugge pen, wilt langher niet stil [...] [geen wijsaanduiding]  
Bemint rust [naamspreuk] | Victory-Liedt: [...]
Lofdichten1629 (1629), fB3v [nr. 4]
.6a.6a.6B.6BSoo langh ons Ed'le ziel uyt Gods Palleys ghesprooten [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Leeuw, C. de | 's Menschen Ooghmerck Zolang onze edele ziel uit Gods paleis
Leeuw CPR1648 (1648), p268 [nr. 86]
.6a.6a.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Liefde ende Min is tweederley verscheyden / De [...] Cupido gheeft my raat, om myn Liefds Hart &c.  
Wie ghenoecht [...] | Liefd', en Minnens Liedt Cupido geef mij raad
VMinneg1622 ([1622]), f47v [nr. 87]
.6a.6a.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO stouten hoogh-moet trots, vermetelijck van [...] [geen wijsaanduiding]  
Wassenburgh, I.I. | Choor
Wassenburgh KRN1615 ([1615 c.]), fB3v [nr. 3]
.6a.6a.6B.6BAllon, troipas, bouré...deux pas de menuetten / [...] [geen wijsaanduiding]  
Rijndorp, J. van | Tussen daar de [...]
Rijndorp G1715 (1715), p23 [nr. 1]
.6a.6a.6B.6BWat schoonder Son bestraelt ons nu o God! o [...] [geen wijsaanduiding]  
Heynsius, Z. / [...] | Vreughden-Ghesangh, [...]
Lofdichten1629 (1629), fG2r [nr. 12]
.6a.6a.6B.6BVictori! Gode lof! de saeck is wel begonnen. / [...] Geluck Heer Pieter Heyn, &c.  
Trompets-geklangh, Ghesteken op de veroveringe [...]
Lofdichten1629 (1629), fR2r [nr. 15]
.6a.6a.6B.6B


1-30 of 171

first
next 30
last

tabelbreedte