Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanGeestighe Phillida lieve Matressie, / Loof jy die [...] Voici Tantost la Froidure banie  
Veerder [naamspreuk] Voici tantôt la froidure bannie
AMinnez1643 (1643), p114 [nr. 46]
4a 4a 4B 4B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLes preux bergers, ouy qu'ils eurent / Les Anges, [...] sur l'air suivant   muzieknoot 
Pastorale que les Bergers ont fait à [...] Les preux bergers ouï qu'ils eurent
Alouette(2)1621 (1621), p387 [nr. 167]
.4a.4a.4B.4B.4C.4CVan Afgody wil ick nu zingen, / Om voor den volck [...] Psalm. 80  
Coornhert, D.V. | xlvii Psalm 080 Datheen
Coornhert LB1582 ([1575/1582?][1608?]), fL3v [nr. 103]
.4a.4a.4B.4B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy Heerder Israels wilt hooren, / Die de kudde [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Datheen, P. / [...] | PSALM LXXX Psalm 080 Datheen
Datheen Ps1566a (1566), fs8v [nr. 80] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Een yder moet tot desen tyden, / Die hooghheit [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Datheen, P. / [...] | PSALM CV Psalm 105 Datheen
Datheen Ps1566a (1566), fA3v [nr. 105] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Wat Heerlijkheyt siet men hier dalen? / Wat [...] Van den 105 Psalm: Een yder moet tot desen tijden  
Steendam, J.J. | TROOST DER [...] Psalm 105 Datheen
Steendam DistelvinkHS1650 (1650), p60 [nr. 17]
.4a.4a.4B.4B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenCloris, ontwaakt uyt haar zoetste droompjes / [...] Voci tantost  
Voici tantôt la froidure bannie
HaNachtegaal1659 (1659), p109 [nr. 44]
4a 4a 4B.4B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Herder Israels wilt hooren, / Neygt hoeder [...] [geen wijsaanduiding]  
Victorinus | REY DER JODINNEN Psalm 080 Datheen
Victorinus G1629 (1629), p59 [nr. 4]
.4a.4a.4B.4B.4C.4CAl die bewoont den schoot der eerden, / Looft God [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | De Cv. Psalm. [...] Psalm 105 Datheen
Marnix Ps1580 (1580), fS5r [nr. 105]
.4a.4a.4B.4B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO God voor wien wy neder knielen, / Wild doch [...] Van den Psalm 80. Gy Harder Israëls wilt hooren  
Steendam, J.J. / [...] | ECHTS-HEYL-WENSCHING Psalm 080 Datheen
Steendam DistelvinkZZ1649 (1649), p24 [nr. 6]
.4a.4a.4B.4B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNa dien AUGUSTUS door zijn Landen / Het volck [...] Op den 105. Psa   muzieknoot 
Den vj. Loff-sangh, Vervattende de Historie van [...] Psalm 105 Datheen
Hymni1615a (1615), f5r [nr. 6]
.4a.4a.4B.4B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe haast can GODT een saack verkeeren / En den [...] Op den 80. Psal.   muzieknoot 
Den xliij. Loff-sangh Vertellende hoe CHRISTUS, [...] Psalm 080 Datheen
Hymni1615a (1615), f41r [nr. 43]
.4a.4a.4B.4B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy Volckeren doet op uw' ooren / Wilt naerstigh [...] Op den 80. Psal.   muzieknoot 
Den xlv. Loff-sangh, Daar in de Geloovigen [...] Psalm 080 Datheen
Hymni1615a (1615), f43r [nr. 45]
.4a.4a.4B.4B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAbraham in der Tenten deure, / Sagh hem wat [...] Psalm 105. Een yder moet tot desen tijden, &c.  
Pers, D.P. | Drie H. Mannen [...] Psalm 105 Datheen
Pers GZ1648 ([1648]), p8 [nr. 2]
.4a.4a.4B.4B.4C.4CWel op mijn ziele wilt doch mercken, / Op Godes [...] Psal. 105. Een yder moet tot desen tijden  
Pers, D.P. | Jacobs [...] Psalm 105 Datheen
Pers UHS1648 (1648), p20 [nr. 6]
.4a.4a.4B.4B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck segghe mijnen sin / Daer ick nae ghevraecht bin [geen wijsaanduiding]  
Tauler, Johannes] | Van rechter armoede [...]
HsUtCC Warm92F25 ([1594 ca.]), f182v [nr. 6]
.4a.4a.4B.4B.4C.4CVrienden ! stelt u hier in 't ronde, / Ik zal u [...] [geen wijsaanduiding]  
EEN NIEUW LIED. Van Mooi ANTJE
Lbl KB Wouters 01064 ([19e eeuw?]), p1 [nr. 1]
4a 4a 4B 4B 4C 4C
scanHoort hier onder ons gezellen, / Ik moet u wat [...] Op eene verrukkende wijs  
Gezang van Jan Oorebeke
Lbl KB Wouters 08033 ([1860 ca.]) [nr. 2]
4a 4a 4B 4B 4C 4C
scanO Israel ghy schoon landouwe / Wat brengdy drucx, [...] 80. Psalm  
Revius, J. | Clachte Davids Over [...] Psalm 080 Datheen
Revius OYS1630 (1630), p76 [nr. 8]
.4a.4a.4B.4B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Na dien Augustus door sijn Landen, / Het Volck [...] Van den 105. Psalm  
't Vier-en-vijftighste Liet. Eer wy de Geboorte [...] Psalm 105 Datheen
Speybroeck SW1670 (1670), p271 [nr. 54]
.4a.4a.4B.4B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDu herder Israels wil hooren, / Die daer Joseph [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Utenhove, Jan / [...] | Qui regis Israel. [...] Psalm 080 Datheen
Utenhove Ps1566a (1566), f131r [nr. 80]
.4a.4a.4B.4B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Du herder Israels wil hooren / Tot dijns volcks [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | De Lxxx. Psalm. [...] Psalm 080 Datheen
Marnix Ps1580 (1580), fO4v [nr. 80]
.4a.4a.4B.4B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVerhoort O Heere der heyrscharen, / Die gebeden [...] van den Lxxx. Psalm. Ghy Herder Israels wilt [...]  
Robbertsz Le Canu, [...] | Een droevich Claech [...] Psalm 080 Datheen
Robbertsz KIFI1593 (1593), fL3v [nr. 8]
.4a.4a.4B.4B.4C.4CVrienden hoort ik zal uw zingen, / Weet wat [...] Op een aangenaame WYS  
Op de hedendaagsche schraapzucht der Menschen
Lbl KB Wouters 08063 ([1860 ca.]) [nr. 1]
4a 4a 4B 4B 4C 4C
scanHoor, Herder der Israeliten. / Laet uwen glans [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Camphuysen, Diderik [...] | Den lxxx. Psalm Psalm 080 Datheen
Camphuysen Ps1630b (1630), p224 [nr. 80]
.4a.4a.4B.4B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen Heere loff. sijn eere klincke, / De luyster [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Camphuysen, Diderik [...] | Den Cv. Psalm Psalm 105 Datheen
Camphuysen Ps1630b (1630), p284 [nr. 105]
.4a.4a.4B.4B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJerusalem wilt u verblijden, / Weest onvertzaecht [...] van den 105. Psalm, Een yeder moet tot desen [...]  
Robbertsz Le Canu, [...] | Een vrolick [...] Psalm 105 Datheen
Robbertsz KIFI1593 (1593), fL4r [nr. 9]
.4a.4a.4B.4B.4C.4CJerusalem wilt u verblyden, / Weest onversaecht [...] Vanden C.v. Psalm. Een yeder moet tot desen tyden  
Robbertsz Le Canu, Robbert Psalm 105 Datheen
Robbertsz VO1592 (1592), [f62v [=72v] [nr. 12]
.4a.4a.4B.4B.4C.4CHoe gaen dees dochters Syons proncken, / Hoe [...] Vanden lxxx. Psalm. Ghy Harder Israels wilt hooren  
Robbertsz Le Canu, Robbert Psalm 080 Datheen
Robbertsz VO1592 (1592), f74r [nr. 13]
.4a.4a.4B.4B.4C.4CBlijft niet langh, Heer comt my te baten / Mijn [...] vanden 80. Psalm: Ghy herder Israels wilt hooren  
Clock, Leendert] | Ghebedt-Liedeken Psalm 080 Datheen
SomALGLP1597 (1597), f65v [nr. 49]
.4a.4a.4B.4B.4C.4C


1-30 of 59

first
next 29
last

tabelbreedte