Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanLieve schoonheyt, Zon vol deugden, / Zoete [...] Belle bergere de Mon Ame  
Schipper, J.J.] / [...] | Aen de waerdste [...] Belle bergère de mon âme
AMinnez1643 (1643), p42 [nr. 14]
4a 4a 4B 4B 4c 4c 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAlsmen in weelden is ghezeten / Zoo word Godt [...] zevenden Psalm  
Bor Christaenszoon, [...] | V Chorus Psalm 007 Datheen
Bor APT(1)1617 (1617), f42r [nr. 5]
.4a.4a.4B.4B.4c.4c.4D.4DNoyt en heb ick bet're stonden, / Voor mijn nare [...] Psalm 77  
Cloeck, J. | Zoetigheidt en [...] Psalm 077 Datheen
Cloeck EV1677 (1677), p66 [nr. 23]
4a 4a 4B 4B 4c 4c 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'k Heb helaas! mijn voor'ghe stonden, / Met 't [...] Psalm 77  
Cloeck, J. | NIEUW-JAARS-GEZANG, [...] Psalm 077 Datheen
Cloeck EV1677 (1677), p100 [nr. 31]
4a 4a 4B 4B 4c 4c 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenD Opiny zeyt by haar te wezen, / De ware kennis [...] Psalm. 7  
Coornhert, D.V. | xxvii. iii Psalm 007 Datheen
Coornhert LB1582 ([1575/1582?][1608?]), fH8v [nr. 83]
.4a.4a.4B.4B.4c.4c.4D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAlmoghende ghetrouwe here, / Die altyd troost in [...] Psalm 59  
Coornhert, D.V. | xli Psalm 059 Datheen
Coornhert LB1582 ([1575/1582?][1608?]), fE5r [nr. 40]
.4a.4a.4B.4B.4c.4c.4D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVan liefd zingt myn herte veyligh, / Zondigh, [...] Psalm 86  
Coornhert, D.V. | xlii Psalm 077 Datheen
Coornhert LB1582 ([1575/1582?][1608?]), fE6r [nr. 41]
4a 4a 4B 4B 4c 4c 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heer opent my u' ooren, / Wilt my goedighlick [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Datheen, P. / [...] | PSALM LXXXVI Psalm 077 Datheen
Datheen Ps1566a (1566), fv2v [nr. 86] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.O God ghij zijt, in mijn verdrieten / Een [...] [geen wijsaanduiding]  
Hooft, P.C. | PSALM VII Psalm 007 Datheen
Stoett HooftGed1899(16xx) (1899), p254 [nr. 91]
.4a.4a.4B.4B.4c.4c.4D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'tGeen geschiet is lang voor henen, / Is hier [...] [geen wijsaanduiding]  
Koningh, A. de / [...] | Chooren
Koningh JED1615 (1615), fK3v [nr. 7]
4a 4a 4B 4B 4c 4c 4D 4DOp u hop' ick Heer t'allen tijden, / Wilt my doch [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Datheen, P. / Marot, C. | PSALM VII Psalm 007 Datheen
Datheen Ps1566a (1566), fb1v [nr. 7] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Als ons die noot overvalt krachtigh, / Ons borght [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Datheen, P. / Marot, C. | PSALM XLVI Psalm 046 Datheen
Datheen Ps1566a (1566), fk8r [nr. 46] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.O Heer ick ben van myn vianden, / Omringht, [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Datheen, P. / [...] | PSALM LIX Psalm 059 Datheen
Datheen Ps1566a (1566), fn3v [nr. 59] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Ick hebb' myn stem opgheheven, / End myn schreyen [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Datheen, P. / [...] | PSALM LXXVII Psalm 077 Datheen
Datheen Ps1566a (1566), fr7r [nr. 77] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Godt is in die vierschaer gheseten, / Der [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Datheen, P. / [...] | PSALM LXXXII Psalm 046 Datheen
Datheen Ps1566a (1566), ft5r [nr. 82] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Ghy hemelsche creaturen, / Loeft Godt fyn tot [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Datheen, P. / [...] | PSALM CXLVIII Psalm 148 Datheen
Datheen Ps1566a (1566), fK5r [nr. 148] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.'K Ben van myn leven soo raer gevaeren / met een [...] Van den dieren tydt  
LIEDEKEN Van een Dochter de welcke mynende de [...]
LiEdHa16xx ([16xx?]) [nr. 2]
4a 4a 4B 4B 4c 4c 4D 4D't Ryck Arcaadje Pan haer Goodje, / Offert boven [...] Belle bergere de mon Ame  
Uut liefde [naamspreuk] | Minne-Kamp Belle bergère de mon âme
AmMinnebeekje1645a (1645), p68 [nr. 22]
4a 4a 4B 4B 4c 4c 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie aen het stuer der menschen zaeken, / Om voor [...] [geen wijsaanduiding]  
Mostart, Daniel | Rey van [...]
Mostart MO1639 (1639), fD1r [nr. 5]
.4a.4a.4B.4B.4c.4c.4D.4DGods volck wort dapperlijck bestreden, / En [...] Psalm 46. Als ons de noodt overvalt krachtig  
Ridderus, F. | Morgen-Gesang. Op [...] Psalm 046 Datheen
Ridderus HG1658 (1658), Ip22 [nr. 22]
.4a.4a.4B.4B.4c.4c.4D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenRyst, daald (ô stoute blode-menschen) / Tot [...] Van den 59 Psa. ô Heer ik ben van mijn, &c.  
Steendam, J.J. | BETRACHTING. Over [...] Psalm 059 Datheen
Steendam DistelvinkHS1650 (1650), p28 [nr. 12]
.4a.4a.4B.4B.4c.4c.4D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Vorst en vader van de Winden, / Laat u (tot [...] Van den 7 Psalm, Op u hoop ik Heer t'allen, &c.  
Steendam, J.J. | Ziel-sucht Tot God, [...] Psalm 007 Datheen
Steendam DistelvinkHS1650 (1650), p63 [nr. 18]
.4a.4a.4B.4B.4c.4c.4D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn Ziele loofd des Werelds Heyland: / Die u [...] Van den 82. Psalm: God is in den Vierschaar [...]  
Steendam, J.J. | LOF-SANG DES HEEREN Psalm 046 Datheen
Steendam DistelvinkHS1650 (1650), p139 [nr. 38]
.4a.4a.4B.4B.4c.4c.4D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVan thien Maeghdekens wy lesen, / Die ter [...] Ick hebb' mijn Stemm' opgheheven. Psalm 77  
Het acht-en-tsestighste Liedt, Van de thien Maeghden Psalm 077 Datheen
GeestBloem1637 (1637), p417 [nr. 68]
4a 4a 4B 4B 4c 4c 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMijn God ick heb' in u betrauwen / Bescheremt my [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Heere, Lucas de | Domine Deus meus, [...] Psalm 007 Datheen
Heere Ps1565 (1565), p20 [nr. 7]
.4a.4a.4B.4B.4c.4c.4D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenUyt den alderhooghsten throone / Van den hemel [...] O Maria, die als heden  
Sambeeck, J. van | Een ander Och ik mag wel droevig schreien
Sambeeck GJ1663 (1663), p200 [nr. 84]
4a 4a 4B 4B 4c 4c 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMijn gemoedt verheught van binnen / Als ick gae [...] Ick placht in den tijdt voor desen   muzieknoot 
Ooyevaer, Guilliaum | Overdencking van de [...] Och ik mag wel droevig schreien
SparensVb(2)1646 (1646), p163 [nr. 75]
4a 4a 4B 4B 4c 4c 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAerdig Wijntjen, edel natjen / Eerst gekomen uyt [...] Rousemouse, &c.  
Bleu, D.L. Och ik mag wel droevig schreien !
AmVrolijkheid1647 (1647), p64 [nr. 23]
4a 4a 4B 4B 4c 4c 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat sal't doch met ons nu wesen / CLEOPAS o [...] Op den 77. Psal.   muzieknoot 
Den xlij. Loff-sangh, In-houdende de Historie [...] Psalm 077 Datheen
Hymni1615a (1615), f39v [nr. 42]
4a 4a 4B 4B 4c 4c 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDancket alle nu den HEERE: / Wilt hem geven Prijs [...] Op den 77.Psal.   muzieknoot 
Fruytiers, J.] | Den lj. Loff-sangh, [...] Psalm 077 Datheen
Hymni1615a (1615), f48r [nr. 51]
4a 4a 4B 4B 4c 4c 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte