Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanMyn hert stort uyt, om liefelijk te quelen, / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Ampzing, S. / Het [...] | Een Psalm, een [...] Psalm 045 Datheen
Ampzing HS1629 (1629), p38 [nr. 9]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'KGeloof in Godt den Vader, die ons 'tleven / Als [...] Op de wijse vanden XXXII. Psalm   muzieknoot 
Ampzing, S. | DE ARTIICKELEN DES [...] Psalm 032 Datheen
Ampzing RC1624 (1624), p33 [nr. 4]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe dat natuur voorzichtigh ende machtigh / De [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Boëthius / [...] | ii. Rym Psalm 018 Datheen
Boëthius VW1585 (1585), p88 [nr. 17]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Donweghen zyn, helas zeer menighvuldigh, / Daar [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Boëthius / [...] | viii. Rym Psalm 045 Datheen
Boëthius VW1585 (1585), p106 [nr. 23]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ick sal u lieven end dienen eendrachtigh, / Myn [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Datheen, P. / Marot, C. | PSALM XVIII Psalm 018 Datheen
Datheen Ps1566a (1566), fc8v [nr. 18] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Wel hem, dien sijn misdaedt die hy bedreven / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Datheen, P. / Marot, C. | PSALM XXXII Psalm 032 Datheen
Datheen Ps1566a (1566), fg3r [nr. 32] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Mijn toghtigh hart reedt toe om aen te vangen / [...] [geen wijsaanduiding]  
Hooft, P.C. | DE XLVe PSALM Psalm 045 Datheen
Stoett HooftGed1899(16xx) (1899), p224 [nr. 80]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWel saligh Mensch; wiens sonden zijn vergeven, / [...] Op de gewoone stemme: Wel hem, &c.  
Pers, D.P. | Psalm 32 Psalm 032 Datheen
Pers GZ1648 ([1648]), p183 [nr. 97]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5DWel my, dat mijn misdaedt die ick bedreven / Heb, [...] Psalm 32. Wel hem die zijn misdaet &c  
Ridderus, F. | Morgen-Gesang. Op [...] Psalm 032 Datheen
Ridderus HG1658 (1658), Ip16 [nr. 16]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn hert wil nu een seer schoon lied [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Datheen, P. / Marot, C. | PSALM XLV Psalm 045 Datheen
Datheen Ps1566a (1566), fk6v [nr. 45] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Gheloeft sij Godt myn troost tot allen tyden, / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Datheen, P. / [...] | PSALM CXLIIII Psalm 018 Datheen
Datheen Ps1566a (1566), fI6r [nr. 144] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Daar klimt de Sonne, die eerst neder-daalde: / [...] Van den 45 Psalm. Mijn hart wil nu een seer, &c.  
Steendam, J.J. | VREUCHDE-SANG: Over [...] Psalm 045 Datheen
Steendam DistelvinkHS1650 (1650), p55 [nr. 15]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn harte springt, mijn tonge singt, van vreugde: [...] Van den 18 Psalm. Ik sal u lieven en dienen [...]  
Steendam, J.J. | VREUGDE-LIED, [...] Psalm 018 Datheen
Steendam DistelvinkHS1650 (1650), p76 [nr. 23]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDoe Jesus sagh het volck van alle weghen, / Zo is [...] XLV. Psalm  
Groot, H. de | De Gheboden onses [...] Psalm 045 Datheen
Groot CG1621 (1621), f3r] [nr. 2]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls Joseph doot was, konden sijne vrinden / De [...] Psalm 18. Ick sal u lieven &c  
Ridderus, F. | Avond-Gesang. Op De [...] Psalm 018 Datheen
Ridderus HG1658 (1658), IIIp5 [nr. 67]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie outheyt grijs in deuchden hooch verheven / [...] Psalm xviij. Ick sal u lieven en dienen [...]  
Honich, T.C. Psalm 018 Datheen
Honich SLB1591 ([1591 of 1592]), f7v [nr. 7]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5DBenaautheit groeit door 't groeijen van de zonden [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Duzart, J. | Psalm XXXII. II Psalm 032 Datheen
Zederijmen1656 (1656), p211 [nr. 51]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenZalich is hy, wiens overtredigh leven / Is [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Heere, Lucas de | Beati quorum [...] Psalm 032 Datheen
Heere Ps1565 (1565), p67 [nr. 24]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGedenckt o Heer, hoe 't met ons gaet in rauwen, / [...] op de wijse des 45 Psalms  
Mander, Karel van | Het klachtig gebed [...] Psalm 045 Datheen
Mander Beth1613 (1613), p60 [nr. 18]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Proselijt, wel blijde wy zijn moghen, / [...] des 45. Psalms  
Mander, Karel van | Het 14. Veld-Lied Psalm 045 Datheen
Mander Beth1613 (1613), p63 [nr. 21]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie kan gelijck twee tegenstrijdigheden, / Als [...] Psalm 32. Wel hem, &c.  
Pers, D.P. | Niemandt kan twee [...] Psalm 032 Datheen
Pers UHS1648 (1648), p108 [nr. 59]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMijn teer ghemoet hoe langs soo ongheruster / [...] Den 45. Psalm  
Revius, J. | [Het Hoghe Liedt [...] Psalm 045 Datheen
Revius OYS1630 (1630), p122 [nr. 18]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Wel hem, die d'overtredinge bedreven / Wert [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Revius, J. | Den xxij. Psalm Psalm 032 Datheen
Revius Psalmen1640 (1640), fD5r [nr. 32]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn herte wil een schoon gedicht voortbringen. / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Revius, J. | Den xlv. Psalm Psalm 045 Datheen
Revius Psalmen1640 (1640), fF3v [nr. 45]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGelooft sy God, die, als ick ben in't lijden / My [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Revius, J. | Den Cxliiij. Psalm Psalm 018 Datheen
Revius Psalmen1640 (1640), fS6r [nr. 144]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie sal ick u, o bloem der Coninckrijcken / Wie [...] Den 18. Psalm  
Revius, J. | [DE CLAECHLIEDEN [...] Psalm 018 Datheen
Revius OYS1630 (1630), p132 [nr. 22]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ah Godt! ick heb u al te seer beleedight: / Hoe [...] Psalm 32. Wel hem die zijn misdaet die hy [...]  
Ridderus, F. | Middag-Gesang Op De [...] Psalm 032 Datheen
Ridderus HG1658 (1658), IIp4 [nr. 35]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn Jesus was niet altijts in verachtingh / Op [...] Psalm 18. Ick sal u lieven &c.  
Ridderus, F. | Avond-Gesang. Op De [...] Psalm 018 Datheen
Ridderus HG1658 (1658), IIIp24 [nr. 86]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck sal dy lieven met aller andachte, / So langhe [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Utenhove, Jan | Diligam te Domine. [...] Psalm 018 Datheen
Utenhove Ps1566a (1566), f23v [nr. 18]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ick heb dy lief o Heer uyt s'herten gronde, / Die [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | Den xviij. Psalm. [...] Psalm 018 Datheen
Marnix Ps1580 (1580), fC2v [nr. 18]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte