Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanMet recht mach ick wel claghen / Ick cant niet [...] alzoot beghint  
Een nieu Passemegie
AALb1589 (1589), p115 [nr. 84]
.3a.3a.3B.3a.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTsy om u eedel greine / Dat Ick voersmacht van pyne schoen lief wilt my troest geeue  
Schoon lief wil mij troost geven
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f48v [nr. 42]
.3a.3a.3B.3a.3a.3B
txtCan wel een minnaers herte, / verswijgen al zijn smerte Allemande Chapelle   muzieknoot 
Lenaerts vander [...] | Een ander Schoon lief wil mij troost geven !
LenaertsvanderGoes Druiventros1602 (1602), p25 [nr. 11]
.3a.3a.3B.3a.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch nu mach ic wel trueren / My dunct ic heb verloren [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Och nu mag ik wel treuren
HsWeONB sn12875 (eind 15e eeuw), f34v [nr. 22]
.3a.3a.3B.3a.3a.3BO creatuer dyn clagen / dyn bidden end dyn vragen [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Maria O creatuur dijn klagen
HsWeONB sn12875 (eind 15e eeuw), f35v [nr. 23]
.3a.3a.3B.3a.3a.3BO hemelsche Vader almachtich, / Weest ons doch [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Haecmundanus, [...] | Versus intercalaris O hemelse vader almachtig
Haecmundanus CS1554 (1554), p148 [nr. 1]
.3a.3a.3B.3a.3a.3BMijn herte wilt nu vluchten / Van all' ydel gheruchten Alsoo't beghint   muzieknoot 
Een ander Schoon lief wil mij troost geven
Prieel1617 (1617), p129 [nr. 68]
.3a.3a.3B.3a.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTen si dat de Heere wil bouwen / Dat huys altijd [...] Sij en sullens my niet verdriven, quade [...]   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .C.xxvi. [...] Zij en zullen mij niet verdrijven audio
Souterliedekens1540a (1540), fT4r [nr. 126] transcr.En straft my niet o Heere / In uwen toorne seere [geen wijsaanduiding]  
Een ander Psalm 006 Datheen
VhL1559 ([1559?] 1598), fF8r [nr. 23]
.3a.3a.3B.3a.3a.3BHoe wel soo moetet lusten / een hert dat dient [...] C'est poer vous belle dame  
[Spoelberch, Willem van?] | Een geestelijck liedeken Schoon lief wil mij troost geven
HsNijUB 62 ([einde 16e eeuw-begin 17e eeuw]), f121v [nr. 52]
.3a.3a.3B.3a.3a.3BOch nu mach ic wel troeren / My dunct ic heb verloren [geen wijsaanduiding]  
HsLdUB Ltk2058 (1470-1480), f41r [nr. 12]
.3a.3a.3B.3a.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn herte wilt nu vluchten / Van all' ydel gheruchten Komt H. Geest vol machten.219  
Noch van Penitenti' Schoon lief wil mij troost geven
Theodotus GKL1638 (1638), p620 [nr. 190]
.3a.3a.3B.3a.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe wel soo moet hem lusten / Een hert, dat dient [...] Komt H. Gheest vol machten.219.  
Noch van de versmadinghe des wereldts Schoon lief wil mij troost geven
Theodotus GKL1638 (1638), p635 [nr. 196]
.3a.3a.3B.3a.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO creatuer dijn claghen. / dijn bidden end dijn vraghen [geen wijsaanduiding]  
Hier antwert maria
HsLdUB Ltk2058 (1470-1480), f44r [nr. 13]
.3a.3a.3B.3a.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn hert dat leyt bevanghen / na u staet myn verlanghen cest pour vous belle dame  
Een nieu liedeken Schoon lief wil mij troost geven
HsDHKB 135K36 (1598-1600), f8v [nr. 6]
.3a.3a.3B.3a.3a.3B
txtOch lief wilt niet versmaden / Die u toent onbeladen pour vous belle dame  
Een nieu Liedeken Schoon lief wil mij troost geven
HsDHKB 135K36 (1598-1600), f28v [nr. 21]
.3a.3a.3B.3a.3a.3B
txtVlissinghsche jonghe Lieden, / Wilt mij u oore bieden van den sesten Psalm Davids  
Viverius, Jacobus | Het Deerlick [...] Psalm 006 Datheen
Viverius LCZ1600 (1600), p106 [nr. 15]
.3a.3a.3B.3a.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch om u suijver graijne / dat ic versmacht in paijne Cest pour vous belle dame  
Een Niewe liedeken Schoon lief wil mij troost geven
HsBsKB 11707 (1585-1624), f65r [nr. 2]
.3a.3a.3B.3a.3a.3B
txtTis om u schoene vrouwen / Dat mijn hart leit in rouwen [geen wijsaanduiding]  
Schoon lief wil mij troost geven
HsDHHRA Sp87c (1590-1609), f34v [nr. 5]
.3a.3a.3B.3a.3a.3BC'est pour vous belle dame / que mon coeur est en flame [geen wijsaanduiding]  
Chanson novelle Schoon lief wil mij troost geven
HsDHKB 135K36 (1598-1600), f14v [nr. 12]
.3a.3a.3B.3a.3a.3BDen Mensch is hier tot lyden / Gheboren, maar 't [...] Ick prys u Zaligh weven  
R.V.P. / Behoud het [...] | Een nieu Liedeken Psalm 006 Datheen
Gherwen Fontein1618 (1618), f23r [nr. 19]
.3a.3a.3B.3a.3a.3BMijn herte, wilt nu vluchten / Van all' ydel gheruchten C'est pour vous, belle dame  
LXVI Schoon lief wil mij troost geven
Paradijs GV1617 (1617), p132 [nr. 66]
.3a.3a.3B.3a.3a.3BHoe wel soo moetet lusten, / Een hert dat dient [...] C'est pour vous belle Dame  
Spoelberch, Willem van | Een gheestelijck [...] Schoon lief wil mij troost geven
Spoelberch NGR1603 (1603), p7 [nr. 2]
.3a.3a.3B.3a.3a.3BWilt ghy u buyckjen vullen / Met soet en lecker smullen Schoon lief wilt my troost geven  
d'Enchuyser YBOCKEN Schoon lief wil mij troost geven
Drieduym EYb1672a ([1666-1678 ca.]), p1 [nr. 1]
.3a.3a.3B.3a.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeb dank, o Heer Der Heeren! / Die Vorsten doed [...] Den 6de Psalm  
No. 3. Gezang op de 34ste Verjaardag der [...] Psalm 006 Datheen
Oranjeboom1788 ([1788 ca.]), 1p9 [nr. 3]
.3a.3a.3B.3a.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe Wel soo moetet lusten, / Een hert dat dient [...] C'est pour vous belle Dame  
Spoelberch, Willem van] | Een Gheestelijck [...] Schoon lief wil mij troost geven
Spoelberch GD1610 (1610), p70 [nr. 44]
.3a.3a.3B.3a.3a.3BDoor Venus Loose treecken / ben ick geheel doorsteecken Cest [?] pour vous belle Dame  
Een nieuw liedeken Schoon lief wil mij troost geven
HsDHaKB 133K29 ([16xx][[<1610?]), p89 [nr. 19]
.3a.3a.3B.3a.3a.3B


27 resultaten

tabelbreedte