Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanOverpeynsen bedroeft het hert van binnen / [...] Mijn Godt voet my  
Een nieu Liedeken Psalm 023 Datheen
AmoureuzeL1613 ([1613+]), 2p46 [nr. 137]
.5a.5a.5b.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIk sochte hem in 't bedde alle nachten, / Hem [...] vanden xxiij. Psalm   muzieknoot 
Ampzing, S. | Het derde Kapittel Psalm 023 Datheen
Ampzing HS1629 (1629), p9 [nr. 3]
.5a.5a.5b.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Godt in wien is volheydt aller saken, / Die ghy [...] vanden XXIII. Psalm   muzieknoot 
Ampzing, S. | HET GEBEDT VOOR DEN ETEN Psalm 023 Datheen
Ampzing RC1624 (1624), p38 [nr. 9]
.5a.5a.5b.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOns is bekent wat groot verderf hy wrochte, / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Boëthius / [...] | vi. Rym Psalm 023 Datheen
Boëthius VW1585 (1585), p72 [nr. 13]
.5a.5a.5b.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *O schepper ghoed van Hemel en van Aarde / Diet al [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Boëthius / [...] | ix. Rym O Schepper goed van hemel en van aarde
Boëthius VW1585 (1585), p113 [nr. 24]
.5a.5a.5b.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Komt hier al die van quade lust bedriechlyck, / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Boëthius / [...] | x. Rym Kom hier al die van kwade lust bedrieglijk
Boëthius VW1585 (1585), p122 [nr. 25]
.5a.5a.5b.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Wat helpet doch zo groten twist te maken / En [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Boëthius / [...] | iiii. Rym Wat helpt het doch zo grote twist te maken
Boëthius VW1585 (1585), p162 [nr. 31]
.5a.5a.5b.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ja jonckheyd dom doet ons het blind verkiezen, / [...] Psalm 23  
Coornhert, D.V. | xlvii Psalm 023 Datheen
Coornhert LB1582 ([1575/1582?][1608?]), fE8v [nr. 46]
.5a.5a.5b.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn God voedt my als Vader goedertieren, / Des [...] van den drij en twintichsten Psalm Davids  
Duym, Jacob | Een Liedt Psalm 023 Datheen
Duym BA1606 (1606), fB1v [nr. 1]
.5a.5a.5b.5b.5c.5cMijn' hoeders zijn de goddelijcke zorghen / Wien [...] [geen wijsaanduiding]  
Hooft, P.C. | DE XXIIIe PSALM Psalm 023 Datheen
Stoett HooftGed1899(16xx) (1899), p185 [nr. 75]
.5a.5a.5b.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat twistigh' oorzaack heeft doch hier ontbonden [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Boëthius / [...] | iii. Rym Wat twistige oorzaak heeft doch hier ontbonden
Boëthius VW1585 (1585), p196 [nr. 37]
.5a.5a.5b.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Zaligh leeft hy met ons voor-Ouders rustigh / Die [...] Psalm. 23  
Coornhert, D.V. / [...] | Ode horatii. 2. [...] Psalm 023 Datheen
Coornhert LB1582 ([1575/1582?][1608?]), fA7v [nr. 5]
.5a.5a.5b.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn Godt voedt my als myn heerder ghepresen, / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Datheen, P. / Marot, C. | PSALM XXIII Psalm 023 Datheen
Datheen Ps1566a (1566), fe4v [nr. 23] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Al mijn ziels kracht, o Heer [onleesbaar]t daer [...] Vanden 23. Psalm. Mijn Godt voed my als een [...]  
Het sevenste Liedt, Ootmoedighe onderwerpingh Psalm 023 Datheen
GeestBloem1637 (1637), p31 [nr. 7]
.5a.5a.5b.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe heerlijck zijn Gods wercken in't aenschouwen, [...] Psalm 23. Mijn Godt voed my, &c  
Het derthiende Liedt. 't Houwlijckx-betrachtingh Psalm 023 Datheen
GeestBloem1637 (1637), p89 [nr. 13]
.5a.5a.5b.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVan Godes Soon, voor saligh sijn ghepresen, / Die [...] Psalm 23  
Ries, Hans de] | Het [...] Psalm 023 Datheen
GeestBloem1637 (1637), p136 [nr. 24]
.5a.5a.5b.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOverpeynsen bedroeft het hart van binnen / [...] Mijn Godt voet my, als een Herder etc.  
Psalm 023 Datheen
NiALb1591 (1591), p101 [nr. 108]
.5a.5a.5b.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe hoovaerdy bestaet in 't sterck begheeren / Van [...] Psalm 23   muzieknoot 
Leeuw, C. de | Hoovaerdigheyt Psalm 023 Datheen
Leeuw CPR1648 (1648), p310 [nr. 99]
.5a.5a.5b.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGedanckt, mijn Godt! moet uwen Name wesen / Dat [...] Psalm 23. Mijn Godt voedt my &c.  
Ridderus, F. | Morgen-Gesang Op De [...] Psalm 023 Datheen
Ridderus HG1658 (1658), Ip1 [nr. 1]
.5a.5a.5b.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaet ons al eendrachtich vrienden eersame / Loven [...] vanden xxiij Psalm  
Sterlinx, P.] / [...] | 85. Een nieuwe [...] Psalm 023 Datheen
Geuzenlb1924 (1924-1925), 1p195 [nr. 78]
.5a.5a.5b.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet neerghebogen hert van Magdaleene / Staet nu [...] Als 't begint   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | GLORIEUSE ZONDERSE. [...] Het neergebogen hart van Magdalena
Stalpart GJF1635 (1635), p699 [nr. 284]
.5a.5a.5b.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWanneer ghy siet de werelt soo verschuyven, / [...] Quando la voce.fol.2.Har.Cel.  
Stalpart v. d. [...] | Dure [lees: duyve] vlucht
Stalpart GJF1635 (1635), p1283 [nr. 594]
.5a.5a.5b.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenZaligh Maria MAGED wy u belijen, / Na 't inhout [...] Amor el ver.Vers.19. G.de Macque  
Stalpart v. d. Wiele, J. / Macque, Giovanni de Amor e'l ver fu meco
Stalpart GJF1635 (1635), p1284 [nr. 601]
.5a.5a.5b.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGod die voett my onder zijn macht ghepresen / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Heere, Lucas de | Dominus regit me. [...] Psalm 023 Datheen
Heere Ps1565 (1565), p56 [nr. 20]
.5a.5a.5b.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn God voedt my als mijn Herder ghepresen, / [...] [geen wijsaanduiding]  
Datheen, P.] / Marot, C.] | Den xxiij. Psalm Psalm 023 Datheen
KlHoornsLb1644 (1644), p16 [nr. 7]
.5a.5a.5b.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSal ick oyt komen tot het eeuwigh leven, / Ick [...] Psalm 23. Mijn Godt voet my &c  
Ridderus, F. | Middag-Gesang Op De [...] Psalm 023 Datheen
Ridderus HG1658 (1658), IIp3 [nr. 34]
.5a.5a.5b.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck souck mijn hert tot Godes dienst te wennen: / [...] Psalm 23. Mijn God voet my  
Ridderus, F. | Middag-Gesang Op De [...] Psalm 023 Datheen
Ridderus HG1658 (1658), IIp9 [nr. 40]
.5a.5a.5b.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVolcomen is Christus op deser aerden / Int leven [...] Psalm xxiiij Mijn Godt voet mijn  
Honich, T.C. Psalm 023 Datheen
Honich SLB1591 ([1591 of 1592]), f17r [nr. 19]
.5a.5a.5b.5b.5c.5cVan genade en recht te singen, wil ick, / Ende u, [...] Mijn Godt voedt my, als een Herder ghepresen  
Mander, Karel van / [...] | Den 101. Psalm Psalm 023 Datheen
Mander GH1627 (1627), p583 [nr. 247]
.5a.5a.5b.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie sal ons nu met singen doen gerijf / Terwijlen [...] Psalm 116  
Mander, Karel van | Het Seste Veld-lied Psalm 116 Datheen
Mander Beth1613 (1613), p31 [nr. 6]
.5a.5a.5b.5b 5c 5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte