Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanHerten dwinger! wiens flitzen / Den Blixemdrig, [...] ô Schoonste Personagie  
Gracht, P. van der | Minne-Zugjens Sei tanto graziosa
AMinnez1643 (1643), p146 [nr. 59]
.3a.5b.3a.5b.2C.2C.3d.2e.3e 2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch waer de liefde stralen / Uws schoonheyts [...] Si tanto gratioso  
Dubbels, P. / Spe [...] | Liet uyt Cantica, [...] Sei tanto graziosa
AMinnez1643 (1643), p169 [nr. 67]
.3a.5b.3a.5b.2C.2C.3d.2e.3e 2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen hemel wil ghetuyghen, / De lichte Maen met al [...] Asteur sei tanto gratiosa  
Sei tanto graziosa
Apollo1615 (1615), p41 [nr. 33]
.3a.5b.3a.5b.2C.2C.3d.2e.3e 2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTis waer ick lijd' mijn lijden, / En klaech mijn [...] Asteur sey tanto gratioso  
Amour [naamspreuk] Sei tanto graziosa
Apollo1615 (1615), p47 [nr. 37]
.3a.5b.3a.5b.2C.2C.3d.2e.3e 2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSnelwieckich Wicht der liefden / Wie ist dien ghy [...] Si tanto gratioso  
Sei tanto graziosa
Apollo1615 (1615), p97 [nr. 82]
.3a.5b.3a.5b.2C.2C.3d.2e.3e 2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWys zijnse die'r begheven / Uut weelderij der [...] O schoonste personaeg  
Coster, S. Sei tanto graziosa
Apollo1615 (1615), p119] [nr. 104]
.3a.5b.3a.5b.2C.2C.3d.2e.3e 2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoud op van 't sondigh leven; / Laet ons den [...] O schoonste Perzonagie  
Beets, J. | Nieuwjaers-gift aen [...] Sei tanto graziosa
Beets Dichtkunst1668 (1668-1669), p291 [nr. 53]
.3a.5b.3a.5b.2C.2C.3d.2e.3e.2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO eensaemlijck verwachten, / Ghy druckt den moet, [...] O schoonste personagie  
Biens, C. P. / [...] | Sy singht Sei tanto graziosa
Biens PT1623 (1623), fD4r [nr. 2]
.3a.5b.3a.5b.2C.2C.3d.2e.3e 2dLof Moeder van de Minne, / Met u gheswind en [...] Si tanto Gratiosa  
Bredero, G.A. | Claertjen singht Sei tanto graziosa
Bredero DUO1638 (1638), p104 [nr. 3]
.3a.5b.3a.5b.2C.2C.3d.2e.3e 2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhewapende Goddinne, / Die uyt het brein uws [...] Si tanto Gratiose &c  
Bredero, G.A. | DER MUSEN WELLEKOM Sei tanto graziosa
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p175 [nr. 41]
.3a.5b.3a.5b.2C.2C.3d.2e.3e 2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy drye-mael dry Godinnen, / Apollos bloed, [...] Si tanto gratiose, &c  
Bredero, G.A. | RHETORICAAS LOF-LIEDT Sei tanto graziosa
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p255 [nr. 63]
.3a.5b.3a.5b.2C.2C.3d.2e.3e 2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch! blije Jongelingen, / Kondy mijn liefd aen [...] Si tanto gratiose, &c  
Bredero, G.A. Sei tanto graziosa
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p267 [nr. 68]
.3a.5b.3a.5b.2C.2C.3d.2e.3e 2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHa! licht vervlooghen wyllen / 'tHerdencken van u [...] O schoonste Parsonagie  
Bredero, G.A. | LIEDT Sei tanto graziosa
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p322 [nr. 86]
.3a.5b.3a.5b.2C.2C.3d.2e.3e 2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO lichten brant van Minne / Die met u vlam, soo [...] O schoonste Parsonagie  
Bredero, G.A. | AMOUREUS-LIEDTJEN Sei tanto graziosa
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p343 [nr. 90]
.3a.5b.3a.5b.2C.2C.3d.2e.3e 2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhekroonde Keyserinne, / Veroveres der snedichste [...] Si tanto Gratiose  
Bredero, G.A. | LIEDEKEN Sei tanto graziosa
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p348 [nr. 92]
.3a.5b.3a.5b.2C.2C.3d.2e.3e 2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenU vriendelijcke ooghen / Sijn seer seltsaem, en [...] O schoonste Parsonagie, &c  
Bredero, G.A. | AMOUREUS-NIEU-LIEDT Sei tanto graziosa
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p355 [nr. 94]
.3a.5b.3a.5b.2C.2C.3d.2e.3e 2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGheluck vereende Menschen, / Den Hemel wil u [...] O schoonste Parsonagie  
Bredero, G.A. | BRUYLOFTS-LIEDEKEN Sei tanto graziosa
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p377 [nr. 102]
.3a.5b.3a.5b.2C.2C.3d.2e.3e 2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLof Moeder vande Minne / Met u gheswind en [...] O schoonste Parsonagie  
Bredero, G.A. | AMOUREUS-LIEDTJEN Sei tanto graziosa
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p382 [nr. 104]
.3a.5b.3a.5b.2C.2C.3d.2e.3e 2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGheluckigh, overluckigh, / Gesegent paer! die op [...] O schoonste Personagie!  
Bredero, G.A. | BRUYLOFTS-LIEDEKEN Sei tanto graziosa
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p538 [nr. 151]
.3a.5b.3a.5b.2C.2C.3d.2e.3e 2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLof Moeder vande Minne, / Met u geswind en [...] O schoonste Persoonage, &c.  
Bredero, G.A. Sei tanto graziosa
Bredero OL1616 (1616), p111 [nr. 5]
.3a.5b.3a.5b.2C.2C.3d.2e.3e 2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVaert wel mijn Lief, mijn leven: / Hoe kranck is, [...] O schoonste Personagie, &c  
Bredero, G.A. | ADIEU-LIEDT Sei tanto graziosa
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p455 [nr. 126]
.3a.5b.3a.5b.2C.2C.3d.2e.3e 2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVernieut, o mensch! dijn leven, / Doet op de [...] O schoonste personagie, &c  
Bredero, G.A. | NIEU-JAER-LIEDT Sei tanto graziosa
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p570 [nr. 162]
.3a.5b.3a.5b.2C.2C.3d.2e.3e 2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO lichten brandt van Minne! / Die met u vlam, soo [...] [geen wijsaanduiding]  
Bredero, G.A. | ELISABETH Sei tanto graziosa
Bredero RA1616 (1616), p136 [nr. 5]
.3a.5b.3a.5b.2C.2C.3d.2e.3e 2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeere Godt Barmhertigh Vader, / Hoe veel, hoe [...] O schoonste Personagie, &c.  
Busschoff, B. | BRUYLOFS-LIEDT Sei tanto graziosa
Busschoff NLZ1695b ([1695 ca.?]), p74 [nr. 17]
.3a.5b.3a.5b.2C.2C.3d.2e.3e.2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAdieu, mijn schoon' Goddinne / Alida lief nu moet [...] O Schoonste Personagie, &c  
Stribeé, C. | Afscheyt-Liedt, Aen [...] Sei tanto graziosa
Stribee ChaosVC(1)1643 (1643), p50 [nr. 10]
.3a.5b.3a.5b.2C.2C.3d.2e.3e 2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy die u Septer-staven / Beglanst met pracht, en [...] O schoonste Personagie  
Stribeé, C. | Nieu-Jaer-Liedeken Sei tanto graziosa
Stribee ChaosVC(1)1643 (1643), p81 [nr. 18]
.3a.5b.3a.5b.2C.2C.3d.2e.3e 2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy Hoogh-verwaende Princen / Ey! hoort een Nimph [...] O schoonste Personagie  
Stribeé, C. Sei tanto graziosa
Stribee ChaosVC(2)1643 ([1643]), p75 [nr. 20]
.3a.5b.3a.5b.2C.2C.3d.2e.3e 2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat can de Liefde brouwen / Hier op der Aerd, [...] Si tanto gratiosa, &c.  
Colevelt, J.J. | Emilia, Isabella, [...] Sei tanto graziosa
Colevelt HS1634 (1634), fD1v [nr. 4]
.3a.5b.3a.5b.2C.2C.3d.2e.3e 2dO bitterlijke pijnen / Hoe wert 't ghemoet dus [...] Si tanto gratiosa, &c.  
Colevelt, J.J. | De Hertoginne al [...] Sei tanto graziosa
Colevelt HS1634 (1634), fG3v [nr. 10]
.3a.5b.3a.5b.2C.2C.3d.2e.3e 2dO hart verharde menschen, / Als trouweloos, en [...] [geen wijsaanduiding]  
Colevelt, J.J. | 2.Edelman Sei tanto graziosa
Colevelt FG1628 (1628), fG4r [nr. 2]
.3a.5b.3a.5b.2C.2C.3d.2e.3e 2d


1-30 of 153

first
next 30
last

tabelbreedte