Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanDat oude Jaer is ons ontrolt ghelijck een cloot / [...] Die Nachtegael die sanck een Liet / Dat [...]  
De nachtegaal die zong een lied
NiALb1591 (1591), p3 [nr. 1]
.6A.6A.3b.1b.2C.2C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSchoon lief my niet versmaet,, maer laet,, u oude [...] Ic weet een peerle jent  
Mijn zinnen zijn mij ontsteld
NiALb1591 (1591), p5 [nr. 2]
.3A.1A.2b.3A.1A.2b.3C.1C.2d.3C.1C.2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAensiet schoon lief u dienaer minjoot / Die om u [...] Die lustelijcke Mey  
De lustelijke mei is nu in de tijd
NiALb1591 (1591), p5 [nr. 3]
.4A.3b.4A.3b.3C.3C.3d.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSchoon lief wilt my ontfarmen / Door tbidden ende [...] Alst beghint  
NiALb1591 (1591), p7 [nr. 4]
.3a.3a.3B.3a.3a.3B.3c.3c.3D.3c.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAltijt heb ick ghenoecht ghepresen / Druck noch [...] Met gantser bedructer  
Met gans bedrukt hart
NiALb1591 (1591), p7 [nr. 5]
.4a,4B,4a,4B.2c.2c.3D.2c.2c,3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen waerde vrou,, doet my veel vreucht bedryven / [...] Den tijt is hier &c  
De tijd is hier
NiALb1591 (1591), p8 [nr. 6]
.2A.3b.2A.3C.2A.3b.2A.3C.2A.3D.3e 1F.3e 1F.2D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn tijt,, verslijt,, ick lief ghepresen / Met [...] Schoon Lieff ghy zyt prijs waert alleyne  
Schoon lief gij zijt prijs waard alleen
NiALb1591 (1591), p9 [nr. 7]
.1A.1A.2b.1b 2C.1A.1A.2b.1b [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSeer veel moet ick nu lyden / Om een die ick bemin Mach reyne liefde vergaen  
Mag reine liefde vergaan
NiALb1591 (1591), p10 [nr. 8]
.3a.3B.3a.3B.3c.3c.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDaer ick lach en sliep / In een prieel van bloemen [geen wijsaanduiding]  
Een nieu Amoreus Liedeken Allemande amoureus
NiALb1591 (1591), p11 [nr. 9]
.3A.3b.3b.3c.3b.3b.3b.3c.3D.3D.3D.3D.3e.3e.3 [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie Mey playsant, Is lustich int useren / Seer [...] Een Liet eerbaer  
Een lied eerbaar
NiALb1591 (1591), p13 [nr. 10]
.2A.3b.2A.3b.2A.3A.3b.2A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaer zijdy alderliefste lief / Die ic heb [...] Die lustelijcke Mey is nu ontdaen  
De lustelijke mei is nu in de tijd
NiALb1591 (1591), p13 [nr. 11]
.4A.3b 2b.4A.3b 2b.3C.3C,3d.3d 2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe mey dees vrolicke soete tijt / Die door haer [...] Alst beghint  
Het voer een maagdje over Rijn
NiALb1591 (1591), p14 [nr. 12]
.4A.4A.3b.3b.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenCompt siet Gods wonder daden / Die zijt met druck [...] O werelt vol valsch behaghen  
Een geestelijcke May Allemande amoureus
NiALb1591 (1591), p15 [nr. 13]
.3a.3a.3a.3b.3a.3a.3a.3b.3C.3C.3C.3C.3d.3d.3 [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen tijt is hier / Datmen sal vrolijck wesen / [...] Tribulacy en verdriet  
De tijd is hier
NiALb1591 (1591), p17 [nr. 14]
.2A.3b.2A.3C.2A.3b.2A.3C 3A.3C.3D.4D.3D 3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSchoon lief playsant, dit nieuwe liet ontfangt / [...] Alst begint  
Schoon lief plezant
NiALb1591 (1591), p18 [nr. 15]
.2A.3A.3A.3b.2A.3A.3A.3b.2C.2C.2C.3d.2C.2C.2C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie Mey playsant, willen wy planten / T'is nu den [...] In een groot ongeluc  
In een groot ongeluk ben ik geboren
NiALb1591 (1591), p19 [nr. 16]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWilt nu al,, groot en smal / De Mey helpen stichten Passemegie Sicilie  
Passamezzo Cicili
NiALb1591 (1591), p19 [nr. 17]
2A 2A 3b 3b.3C.3C 2A 2A 3b [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie soete coele mey, is ons ontdaen / Die [...] Alst beghint  
Kom allen gij Venus' diertjes
NiALb1591 (1591), p21 [nr. 18]
.3A,3B,3A.3B.3B,3C,3B.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy dochters fray,, comt maeckt een ray / Met [...] Die Nachtegael die sanck een Liet &c  
De nachtegaal die zong een lied
NiALb1591 (1591), p21 [nr. 19]
.2A.2A.2B.2A.2A.2B.3c.1c.2B.2B.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe may,, Seer fray / Gaet hem soet openbaren, etc Van de Courant  
NiALb1591 (1591), p22 [nr. 20]
.1A.1A.3b.3b.1C.1C.3b.3b.1b.1b.1D.1D.1D.1D.1b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOm nu te moghen uuten / Dat ick heb aengeheven Compt al ghy Venus dierkens  
Kom allen gij Venus' diertjes
NiALb1591 (1591), p23 [nr. 21]
.3a.3b.3a.3b.3b.3C.3b.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDraech ick mijn liefd' verborgen / Ter eeren die [...] Die Cransselijn van Fyole, die stater, etc  
NiALb1591 (1591), p24 [nr. 22]
.3a.3B.3a.3B.4C.3d.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDit hef ick an, en drincket dan / Met eenen sedt Die Nachtegael die sanck een Liet, dat [...]  
De nachtegaal die zong een lied
NiALb1591 (1591), p25 [nr. 23]
.2A.2A.2B.2A.2A.2B.3c,2c.2D.2D.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu wil ick laten varen / Druck lijden uut mijn gemoet Dat set ick op mijn handelijn  
Dat zet ik op mijn handelijn
NiALb1591 (1591), p25 [nr. 24]
.3a.3B.3a.3B.2c.1c.1c.2c.2D.1e.1e.3e 3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie my dit Bekerken schenken deet / Die sal ic [...] Het waren twee ghespelen stout  
Het waren twee gespelen stout
NiALb1591 (1591), p26 [nr. 25]
.4A.4A.2B.2B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn Liefken heeft mijn afgeseyt / En dat ter [...] Het sou een fier Margrietelijn, des avonts [...]  
Het zou een fier Margrietelijn
NiALb1591 (1591), p27 [nr. 26]
.4A.3b 2b.4A.3C.3b 2b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDees wijn maeckt vrolijck ende rijck / Ick min [...] Het regende seer en ick wordt nat  
Het regende zeer en ik word nat
NiALb1591 (1591), p27 [nr. 27]
.4A.4A.2A.1b.4A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaet ons met blijden gheeste, / Van harten [...] Compt al ghy Venus Dierkens  
Kom allen gij Venus' diertjes
NiALb1591 (1591), p27 [nr. 28]
.3a.3b.3a.3b.3b.3C.3b.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu wil ick een Liedeken singhen / Daer mede de [...] Dat reeder een Ridder uut jaghen, drie [...]  
Het reed een ruitertje ?
NiALb1591 (1591), p28 [nr. 29]
.3a.3a.2B.1B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe wijle wy zijn hiere / Makende goede chiere Wijntgen ghy zijt groene  
NiALb1591 (1591), p28 [nr. 30]
.3a.3a.3B.3a.3a.3B 4C.4a.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte