Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanMet desen nieuwen jare / so wort ons openbare [geen wijsaanduiding]  
Met deze nieuwe jaar
SuB1508 (1508), fA1v [nr. 1]
.3a.3a.3a.3B.2C.2C.2C 2C 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen kindeken is ons geboren in bethleem / des [...] [geen wijsaanduiding]  
Een kindje is ons geboren
SuB1508 (1508), fa2r [nr. 2]
.3a.2B.3a.2B 3c 3D 3c 3D.3e.2F.3e.2F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaet ons met herten reyne / loven dat soete [...] [geen wijsaanduiding]  
Laat ons met harten rein
SuB1508 (1508), fa4r [nr. 3]
.3a 4a.3a.3b.3C.3b.3C.3a.3a.3a
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaer is die dochter van syon / ick soudese blide maken Puer nobis nascitur  
Puer nobis nascitur
SuB1508 (1508), fa6r [nr. 4]
,4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Suver maecht van ysrahel / wilt seer verblijden u [geen wijsaanduiding]  
O zuivere maagd van Israƫl
SuB1508 (1508), fa7r [nr. 5]
.3a.3B,3a.3B 6C 2C 2C 6C 6C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOmnes nu laet ons gode loven / deum celestem van [...] [geen wijsaanduiding]  
Nu laat ons allen God loven
SuB1508 (1508), fb1r [nr. 6]
,4a 4a,4a.2B.4c.2B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOns is geboren een kindekijn / daer om so willen [...] [geen wijsaanduiding]  
Quem nunc virgo peperit
SuB1508 (1508), fb2v [nr. 7]
.4A.4A.4A.4B 4B 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet was een mhget [!] uutvecoren [!] / daer [...] [geen wijsaanduiding]  
Het was een maagd uitverkoren
SuB1508 (1508), fb3r [nr. 8]
.4a.4a.2B 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeer jhesus kerst van nazarene. / ghi sijt [...] [geen wijsaanduiding]  
Heer Jezus Christus van Nazarene
SuB1508 (1508), fb4r [nr. 9]
.4a.5a.4B.4c,4c,2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPuer natus in bethleem / unde gaudet jherusalen [!] [geen wijsaanduiding]  
Puer natus in Bethleem
SuB1508 (1508), fb5r [nr. 10]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPuer nobis nascitur / rector angelorum [geen wijsaanduiding]  
Puer nobis nascitur
SuB1508 (1508), fb5v [nr. 11]
4A 3b 4A 3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu laet ons singhen het is tijt / est puer natus hodie [geen wijsaanduiding]  
Nu laat ons zingen het is tijd
SuB1508 (1508), fb6r [nr. 12]
.4A.4B.4A 4B 2B 2B 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMet vruechden willen wi singhen / in desen bliden tijt [geen wijsaanduiding]  
Solaas wil ik hanteren
SuB1508 (1508), fc1r [nr. 13]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMet desen nieuwen jare / so willen wi vrolic sijn [geen wijsaanduiding]  
Ik wil mij gaan vertroosten in Jezus' lijden groot
SuB1508 (1508), fc4v [nr. 14]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu laet dancken ende loven / den hogen god van [...] [geen wijsaanduiding]  
Nu laat ons allen God loven
SuB1508 (1508), fc7r [nr. 15]
,4a.4a.4a.2B.4c.2B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch edel siele mercke / ende hertelijc bekenne [...] Met vroechden willen wi singhen ende loven [...]  
Munster, Dierick van | Een suverlijc [...] Solaas wil ik hanteren
SuB1508 (1508), fd1r [nr. 16]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe minnelic is ons des crucen boom ontdaen / het [...] Hoe lustelic is ons dye coele mey ghedaen  
Hoe lustelijk is ons de koele mei gedaan
SuB1508 (1508), fd5r [nr. 17]
.5A.5b.5A.5b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHooe [!] luyde riep die siele / tot god van binnen Van die leeraer opter tinnen  
Hoe luid zong de leraar op de tinnen
SuB1508 (1508), fd6r [nr. 18]
.2A.3b.4C.3b.4D.4D.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet wiel [!] een hemels dauwe / in een cleyn [...] Het was een lodderlick pape  
Dit liedeken gaet op die wijse ... Het viel een hemelse dauw
SuB1508 (1508), fd8r [nr. 19]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOns naket een soeten tijt / wi moghen al wel sijn [...] Ick weet noch eenen acker breyt  
Dit liedeken gaet op die wise ... Dat is wil dij van de waarheid horen zingen
SuB1508 (1508), fe1v [nr. 20]
.4A.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn vruechden is alle de werelt wijt / die [...] claes molenaer  
Dit liedeken gaet op die wijse van ... Klaas Molenaar
SuB1508 (1508), fe3r [nr. 21]
.4A.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Jhesus bant, o vierich brant / u heeft een [...] O venus bant  
Een liedeken van onser vrouwen O Venus' band o vurige brand
SuB1508 (1508), fe4v [nr. 22]
.2A.2A.4A.3b.4A.4A.1b.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMet vruechdnn [!] willen wi singen / ende loven [...] Cleve hoorne en batenborch  
Brugman, Jan] | Dit liedeken gaet [...] Solaas wil ik hanteren
SuB1508 (1508), fe6r [nr. 23]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGod gruet u suver bloeme / maria maghet fijn Het was een lodderlijc pape  
Dit liedeken gaet op dye wijse ... Het viel een hemelse dauw
SuB1508 (1508), fe7r [nr. 24]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu laet ons vrolic singhen. / een liedeken ter [...] Cleve hoorne en batenborch  
Dit liedeken gaet op die wise ... Solaas wil ik hanteren
SuB1508 (1508), fe8v [nr. 25]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSolaes willen wi hanteeren / ende altoos vrolic sijn Cleve Hoorne ende batenborch  
Dit liedeken gaet op die wise ... Solaas wil ik hanteren
SuB1508 (1508), ff2r [nr. 26]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck hebbe ghejaecht mijn leven lanc / al om een [...] Och die daer jaecht  
Brugman, Jan] | Dit liedeken gaet [...] Het reed een ridder jagen uit aan gene heide groen
SuB1508 (1508), ff3r [nr. 27]
.4A.3b.4A.3b.4C.3d.4C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch ligdi nu en slaept / o levende gods sone O fiere nachtegael  
Och lig dij nu en slaapt !
SuB1508 (1508), ff4v [nr. 28]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIc sie die morghen sterre / heer jhesus claer [...] alst beghint  
Dit liedeken gaet ... Ik zie de morgenster
SuB1508 (1508), ff6v [nr. 29]
.3a.3B.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Godlike cracht / van hogher macht o venus bant  
Van sinte Katherinen O Venus' band o vurige brand
SuB1508 (1508), ff7v [nr. 30]
.2A.2A.4A.3b.4A.4A 2b.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


30 resultaten

tabelbreedte