Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanSolaes wil ic hanteren / Ende daer toe vrolijck sijn [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Solaas wil ik hanteren
DEPB1539 (1539), f1r [nr. 1]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Och edel siele wilt mercken / Ende hertelijck bekinnen Op die selve wise  
Munster, Dierick van] Solaas wil ik hanteren
DEPB1539 (1539), f1v [nr. 2]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ghenoechte willen wi hanteren / In Jesum vrolijc sijn Op dye selve wijse  
Solaas wil ik hanteren
DEPB1539 (1539), f3r [nr. 3]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Jesus soete minne / Die was wel alsoe groot [geen wijsaanduiding]  
Solaas wil ik hanteren
DEPB1539 (1539), f3? [nr. 4]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Met vruechden willen wi singen / Ende loven die [...] Op die selve wijse  
Brugman, Jan] Solaas wil ik hanteren
DEPB1539 (1539), f5? [nr. 5]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Nu laet ons vrolijc singen / Een liedeken ter [...] Op die selve wise  
Solaas wil ik hanteren
DEPB1539 (1539), f5? [nr. 6]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ick wil mi gaen ontladen / Ende verlichten minen [...] Op die selve wise  
Solaas wil ik hanteren
DEPB1539 (1539), f6r [nr. 7]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ghi mannen ende vrouwen / Die op der werelt sijt Op die selve wijse  
Solaas wil ik hanteren
DEPB1539 (1539), f6v [nr. 8]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Met vruechden willen wi singen / In desen bliden tijt Dit is die selve wise  
Solaas wil ik hanteren
DEPB1539 (1539), f7? [nr. 9]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *O Jesus bant o vierich brant / Hoe vast houdi mi [...] O Venus bant: o vierich brant   muzieknoot 
O Venus' band o vurige brand
DEPB1539 (1539), f8 [nr. 10]
.2A.2A.4A.3b.4A.4A.1b.3b 2b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *O Jesus bant, o vierich brant / U heeft een suver [...] Op die selve wise  
O Venus' band o vurige brand
DEPB1539 (1539), f9r [nr. 11]
.2A.2A.4A.3b.4A.4A.1b.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *O Godlicke cracht van hooger macht / Wat groter [...] Op die selve wise  
een liedeken van S. Catharina O Venus' band o vurige brand
DEPB1539 (1539), f9v [nr. 12]
.2A.2A.4A.3b.4A.4A.2b.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *O lieve heer, danc, lof, ende eer / So moet u [...] [geen wijsaanduiding]  
Van sinte Ursula O Venus' band o vurige brand
DEPB1539 (1539), f10r [nr. 13]
.2A.2A.4A.3b.4A.4A.1b.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Het viel eens hemels douwe / Al in een maechdekijn Het viel eenen coelen dauwe   muzieknoot 
Het viel een hemelse dauw
DEPB1539 (1539), f10v [nr. 14]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *God groet u suver bloeme / Maria maghet fijn Op die selve wise  
Het viel een hemelse dauw
DEPB1539 (1539), f11v [nr. 15]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Int herte heb ick vercoren / Die alder scoonste maecht Op die selve wise  
Een liedeken van S. Barbara Het viel een hemelse dauw
DEPB1539 (1539), f12r [nr. 16]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *God groet u coninghinne / Maria soet jolijt Op die selve wise  
Het viel een hemelse dauw
DEPB1539 (1539), f12v [nr. 17]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *O droevighe herten allen / Nu maect eenen bliden moet Op die selve wise  
Het viel een hemelse dauw
DEPB1539 (1539), f13r [nr. 18]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3e.3F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Van hooger minnen die ick draghe / Verblide ick [...] Ick weet een vrouken welbereyt   muzieknoot 
Ik weet een vrouwtje wel bereid
DEPB1539 (1539), f13v [nr. 19]
.4a.3B 4a 3B 3C.4d.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *O God lof moet u altijt sijn / Al boven der [...] Op die selve wise  
Van sinte Hieronymus Ik weet een vrouwtje wel bereid
DEPB1539 (1539), f14r [nr. 20]
.4A.3B.4A.3B.3C.4d 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Wi willen heden vrolijc sijn / Op desen hooghen dach Op die selve wise  
een liedeken van S. Franciscus Ik weet een vrouwtje wel bereid
DEPB1539 (1539), f15r [nr. 21]
.3a.3B.3c.3B.3D.3e.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Aen een vrou heb ick minen sin gheleyt / Si heeft [...] Op die selve wise  
Ik weet een vrouwtje wel bereid
DEPB1539 (1539), f15r [nr. 22]
.4A.3B.4A.3B.3C.4D.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Een edel vrouwe van hoogher aert / Si heeft mijn [...] [geen wijsaanduiding]  
Ik weet een vrouwtje wel bereid
DEPB1539 (1539), f15v [nr. 23]
.4A.3B.4A.3B.3C.4D.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ick weet een vrouken welbereyt / Aen haer staen [...] [geen wijsaanduiding]  
Ik weet een vrouwtje wel bereid
DEPB1539 (1539), f16r [nr. 24]
.4A.3B.4A.3B.3C.4D.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Aenhoort ick sal beghinnen / Om te singen een [...] Aenhoort ick sal beghinnen   muzieknoot 
Aanhoor ik zal beginnen
DEPB1539 (1539), f17r [nr. 25]
.3a.3B.3a.3B.3C.3C.3d.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Maria scoon bloemken reyne / Ghi sijt mijn toeverlaet Op die selve wise  
Aanhoor ik zal beginnen
DEPB1539 (1539), f17v [nr. 26]
.3a.3B.3a.3B.3C.3C.3a.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Al dat leeft opter aerden / So watmen met oogen ansiet Op die selve wise  
Aanhoor ik zal beginnen ?
DEPB1539 (1539), f18r [nr. 27]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Coemt ons te hulpen lief van minnen / Want wi [...] Och had ick eenen ghetrouwen bode   muzieknoot 
Een ridder en een meisje jong
DEPB1539 (1539), f18v [nr. 28]
.4a 4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Had ick eenen getrouwen bode / En die waer hoghe [...] Had ick eenen getrouwen bode   muzieknoot 
Een ridder en een meisje jong !
DEPB1539 (1539), f19r [nr. 29]
.4A.3b.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Mijn hope, mijn troost, minen toeverlaet / Dat [...] Op die selve wise  
Een ridder en een meisje jong ?
DEPB1539 (1539), f19v [nr. 30]
.4A.3b.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *


tabelbreedte