Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanDe duister werelt mach niet verdragen / Het clare [...] Vanden eersten Psam  
Een Liedeken gemaect uut de belijdinghe Stephani Het was een klerkje dat ging ter school
OfferB1570 (1570), f7r [nr. 1]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Alsmen schreve vijftienhondert / Ende [...] In Oostlandt willen wy varen  
Een Liedeken, gemaect uut de Belijdinge van [...] Naar oostland wil ik varen
OfferB1570 (1570), f11v [nr. 2]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Een groote vruecht ist int gemeyn / Dat douders [...] Vanden 48. Psalm  
Een Liedeken van Anneken van Rotterdam Geen meerdere vreugde ter wereld en is
OfferB1570 (1570), f16r [nr. 3]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Het waren twee gebroeders goet / Seer lieffelijck [...] Vanden 8. Psalm  
Een Liedeken van Jan Claesz ende Bestevaer Het waren twee gespelen goed (2)
OfferB1570 (1570), f24r [nr. 4]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Twas een maechdeken van teder leden / Elisabeth [...] Vanden tweeden Psalm  
Een Liedeken van Elisabeth Pironelle
OfferB1570 (1570), f28r [nr. 5]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ick weet, die Godes woort bekent / Dat hy ter [...] Vanden 26. Psalm  
Een Liedeken van Hans van Overdam Ik weet een vrouwtje amoureus
OfferB1570 (1570), f43v [nr. 6]
.4A.3b.4A.3b.4C.3d.4C.2C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *O Heer u wil ick loven / Ghy die u ledekens al Vanden 29. Psalm  
Een Liedeken van Hans Keescooper Mijn geest heeft mij bedwongen
OfferB1570 (1570), f47v [nr. 7]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *God de Heere is ghetrouwe / Hy troost de zijne [...] O Sion wilt u vergaren  
Een Liedeken van Jeronimus Segersz ende zijn [...] Een amoureus fier gelaat
OfferB1570 (1570), f83v [nr. 8]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Tot lof des vaders, soons, heyligen geest / O [...] Mijn God waer sal ick henen ghaen  
Een Liedeken van vijf vrome Christenen, de welcke [...] Mijn God waar zal ik heengaan
OfferB1570 (1570), f89v [nr. 9]
.5A.4b.5A.4b.4C.4C.5C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Groot zijn des Heeren crachten / Inden Hemel, en [...] Wy willen de Mey ontfangen  
Een Liedeken van Peter van Wervick Het viel een hemelse dauw
OfferB1570 (1570), f94r [nr. 10]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Danct Godt, en wilt zijn lof verbreyden / Wiens [...] Vanden 106 Psalm  
Een Liedeken van Adriaen Cornelisz Gepeins gepeins vol van envieën
OfferB1570 (1570), f109v [nr. 11]
.4a.4B.4a.4B.2C.2C.3d.4d.3E.4d.4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *De meeste vruecht coemt door Godts woort / Waer [...] De Mey staet nu in zijnen tijt  
Een Liedeken van Jooskint De lustelijke mei is nu in de tijd
OfferB1570 (1570), f121v [nr. 12]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *De Werlt op die Christen verstoort / Vangen, [...] Een nieuwe Liet wy heffen aen  
Een Liedeken van Claes de Praet Een nieuw lied wij heffen aan
OfferB1570 (1570), f134r [nr. 13]
.4A.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *O vaders wilt ghy eenen schat / U kinderen nalaten Sorge ghy moet bezijden staen  
Een Liedeken van Jorian Simonsz Zorg gij moet bezijden staan
OfferB1570 (1570), f141r [nr. 14]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Seer wonderlijck o Heere / Sijn u wercken vermaert Vanden xliiii. Psalm  
Een Liedeken van Jacques De vogeltjes in de muiten
OfferB1570 (1570), f180v [nr. 15]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Een Liedeken met vruechden goet / Verhalen wy met [...] Een Liedeken met vruechden ghoet  
Een Liedeken van Claesken D'où vient cela
OfferB1570 (1570), f192v [nr. 16]
.4A.3b.4A.5b.3C.3d.3C.3d.4C.5d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Duysternis gaet van henen / Wanneer dat licht coemt aen Als de winter gaet van henen  
Een Liedeken van Adriaen Pan Als ons de winter gaat van heen
OfferB1570 (1570), f195r [nr. 17]
.3a.3B.3a.3B.4C.3a.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Hebt goeden moet, o broeders van weerden / Want [...] O Heere ghy staet altijt in mijnen sinne  
Een Liedeken van Hans de vette Verjubileer u gij Venus' jongens
OfferB1570 (1570), f202r [nr. 18]
.5a.5B.5a.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Tyrannich werck spoortmen nu alle weghen / Waer [...] Vanden xli. Psalm  
Een Liedeken van Hans vander Maes Tirannig werk vol args gedrongen
OfferB1570 (1570), f207v [nr. 19]
.5a.5B.5a.5B.4B.2B.4c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Dtestament van Lenaert Plovier / Aen zijne [...] Wel hem die in Godts vreese staet  
Een Liedeken van Lenaert Plovier Een meisje had een ruiter lief ?
OfferB1570 (1570), f211v [nr. 20]
.4A.4A.3b.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Gebenedijt God in des hemels pleyn / Verbreyt [...] Vanden 103. Psam [!]  
Een Liedeken van Gielis Bernaerts Languir me fais
OfferB1570 (1570), f225r [nr. 21]
.5A.3B.5A.3B.3C.3C.3D.3D.3E.2D.3E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Tis een periculose tijt / Die goede Heer moet ons [...] Wilt ghy wesen een oorlochs man  
Een Liedeken van Jan Geertsz Een ridder en een meisje jong
OfferB1570 (1570), f235v [nr. 22]
.4A.4b.4A.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Die op den Heer betrouwen / En quamen noyt ter schandt Het daghet in den Oosten  
Een Liedeken van Mayken Boosers Het daagt in de oosten
OfferB1570 (1570), f242r [nr. 23]
.3a.3B.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *De Heer moet zijn ghepresen / Van zijn goedertierenheyt Het was een Joden Dochter  
Een Liedeken van Weynken Claes dochter Het was eens joden dochter
OfferB1570 (1570), f246r [nr. 24]
.3a.3B.3a.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Nae u belooft, O goede Heer / Wilt troost van [...] Vanden lv. Psalm  
Een Liedeken van Eelken ende Fije Mijn liefje ziet mij euvel aan
OfferB1570 (1570), f249v [nr. 25]
.4A.3b.4A.3b.3c.3D.4D.2D.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Kermen is ter werlt en geclach / Druck coemt van [...] Vanden lxxv. Psalm  
Een Liedeken van Peter metselaer Treuren zo moet ik nacht en dag
OfferB1570 (1570), f253v [nr. 26]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Christen Broeders weest nu verblijt / Nae dien [...] Ghy die Christum hebt aen ghedaen  
Een Liedeken Gij die Christus hebt aangedaan ?
OfferB1570 (1570), f256r [nr. 27]
.4A.4A.3b.4A.4b.2b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Mijn jock is soet, mijn last is licht / Sprack [...] Rosina hoe is u ghestalt  
Een Liedeken van M. Gielis Mathijsz Rosina waar was uw gestalte
OfferB1570 (1570), f275v [nr. 28]
.4A.3b.4A.3b.4C.2D.2D.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *So wie op den Steen Christum bout / Diens [...] Te Munster staet een steynen huys  
Een Liedeken van Clement Hendricksz Te Brunswijk staat een stenen huis
OfferB1570 (1570), f278v [nr. 29]
.4A.3b.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *


29 resultaten

tabelbreedte