Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanVan Godt comt alle wijsheyt goet / Die staet [...] Den xiii. Psalm Een dwaes die etc.   muzieknoot 
Fruytiers, J. | Het 1. Liedeken Rijke God hoe is mijn boeltje dus wild
Fruytiers EWS1565 (1565), p13 [nr. 1] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.De vreese Gods is eer en vruecht / Der [...] Den 105. Psalm   muzieknoot 
Fruytiers, J. | Het II. Liedeken Een aardig vrouwtje heeft mij gewond
Fruytiers EWS1565 (1565), p14 [nr. 2] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.De lijdtsaem sal verduldelijck / Tot sijnder tijt [...] Het waren twee ghespeelkens   muzieknoot 
Fruytiers, J. | Het III. Liedeken Het waren twee gespelen stout !
Fruytiers EWS1565 (1565), p16 [nr. 3] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Soon als ghy tot Gods dienste gaet / In sijn [...] Wanneer ick was in teghenspoet Psalm   muzieknoot 
Fruytiers, J. | Het IV. Liedeken Ach Gott wie lang vergissest mein
Fruytiers EWS1565 (1565), p18 [nr. 4] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Ghy die Godt vreest Verbeyt hier sijn ghenade / [...] Israelsche kinderen &c.   muzieknoot 
Fruytiers, J. | Het V. Liedeken Israëlse kinderen
Fruytiers EWS1565 (1565), p19 [nr. 5] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.De kinderen vander wijsheyt / Sijnder [...] Helas amy   muzieknoot 
Fruytiers, J. / [...] | Het VI. Liedt Hélàs ami je connais bien
Fruytiers EWS1565 (1565), p21 [nr. 6] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Myn kindt u wercken doch begint / in alle [...] Een out grysaert   muzieknoot 
Fruytiers, J. | Het VII. Lideken Ik heb de wereld zeer bemind
Fruytiers EWS1565 (1565), p23 [nr. 7] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Myn kindt vermindert noch ontrect / De aelmisse [...] Nu vreucht u allen Christen ghemeyn   muzieknoot 
Fruytiers, J. | Het VIII. Liedt Nun freut euch liebe Christen (1)
Fruytiers EWS1565 (1565), p25 [nr. 8] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.De wijsheyt altijt onderhout / Haer kinderen gemein Ick hadt een ghestadich [minneken]   muzieknoot 
Fruytiers, J. | Het IX. Liedeken Ik had een gestadig minnetje
Fruytiers EWS1565 (1565), p26 [nr. 9] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Neemt den tijdt waer mijn kint tquaet wilt [...] Tyrannich werck [vol archs ghedronghen]   muzieknoot 
Fruytiers, J. | Het X. Liedeken Tirannig werk vol args gedrongen
Fruytiers EWS1565 (1565), p27 [nr. 10] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Kindt wilt niet staen noch vast cleven / Aen [...] Myn Godt waer sal ick henen gaen   muzieknoot 
Fruytiers, J. | Het XI. Liedt Mijn God waar zal ik heengaan
Fruytiers EWS1565 (1565), p29 [nr. 11] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Mensch laet u niet soo seer beweghen / Dat ghy op [...] Daer ick my laetstmael ghingh etc.   muzieknoot 
Fruytiers, J. | Het XII. Liedt Daar ik mij laatstleden ging vertreden
Fruytiers EWS1565 (1565), p32 [nr. 12] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Lief kint laet u doch hier leeren / de wijsheyt [...] Op u betrou ick Heere   muzieknoot 
Fruytiers, J. | Het XIII. Liedeken Op u betrouw ik Heer !
Fruytiers EWS1565 (1565), p34 [nr. 13] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.En doet geen quaet soo en geschiet / u wederomme [...] Om een die alderliefste mijn   muzieknoot 
Fruytiers, J. | Het XIIII. Liedeken Al om de liefste boel mijn
Fruytiers EWS1565 (1565), p36 [nr. 14] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Verworpt u vrienden neyt om goet oft cleyn [...] Den lustelycken mey is &c   muzieknoot 
Fruytiers, J. | Het XV. Liedeken De lustelijke mei is nu in de tijd
Fruytiers EWS1565 (1565), p38 [nr. 15] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Al meyt geweldige seer crachtich / en twist neyt [...] Hoort toe ghy menschen op des aerden   muzieknoot 
Fruytiers, J. | Het XVI. Liedeken Met lusten willen wij zingen en loven dat [...]
Fruytiers EWS1565 (1565), p40 [nr. 16] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Over een vrome vrouwe / wilt jaloers hier sijn Ick wil my gaen verheughen   muzieknoot 
Fruytiers, J. | Het XVII. Liedeken Ik wil mij gaan verheugen
Fruytiers EWS1565 (1565), p42 [nr. 17] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Dat werck altijt synen meester prijst / [...] Ick aerm schaep aen gheen groen, &c   muzieknoot 
Fruytiers, J. | Het XVIII. Liedeken Ik arm schaapje aan de heide
Fruytiers EWS1565 (1565), p44 [nr. 18] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Wie hier God vreest die sal bestaen / sijn wegen [...] Hoort toe ghy menschen, Te Munster staet &c   muzieknoot 
Fruytiers, J. | Het XIX. Liedeken Te Brunswijk staat een stenen huis !
Fruytiers EWS1565 (1565), p46 [nr. 19] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.De wijsheyt vanden slechten / Hun hier tot eere bringht O rat van avontueren   muzieknoot 
Fruytiers, J. | Het XX. Liedeken O rad van avontuur
Fruytiers EWS1565 (1565), p48 [nr. 20] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.By uwen roep en Godes woort / blijft hier ende [...] Den gheest ontspringht   muzieknoot 
Fruytiers, J. | Een ander liedeken De geest is gewillig maar het vlees is krank
Fruytiers EWS1565 (1565), p51 [nr. 21] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Sijt ghy mensch hier doende goet / het sy oock [...] A la fontaine du pres   muzieknoot 
Fruytiers, J. | Het XXII. Liedeken A la fontaine du pré
Fruytiers EWS1565 (1565), p53 [nr. 22] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Die t' peck hier sal aenraken / Sal hem daer [...] De vogelen inder muyten   muzieknoot 
Fruytiers, J. | Het XXIII. Liedeken De vogeltjes in de muiten
Fruytiers EWS1565 (1565), p55 [nr. 23] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Als een gheweldich man u hier wilt trecken / Tot [...] Een Venus dierken   muzieknoot 
Fruytiers, J. | Het XXIIII. Liedeken Een Venus' diertje heb ik uitverkoren
Fruytiers EWS1565 (1565), p57 [nr. 24] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Wel hem die hier gheenen boosen raet / Den [...] Ick roep u o hemelsche Vader aen   muzieknoot 
Fruytiers, J. | Het XXV. Liedeken Schoon liefje jent zeer excellent
Fruytiers EWS1565 (1565), p59 [nr. 25] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Doet u vrienden goet die rijcklijck sijt gheseten [...] Quade nyders tonghen   muzieknoot 
Fruytiers, J. | Het XXVI. Liedeken Kwade nijders tongen
Fruytiers EWS1565 (1565), p61 [nr. 26] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Die God hier vreest / die sal de wijsheyt vinden Ick seg adieu   muzieknoot 
Fruytiers, J. | Het XVII. Liedeken Ik zeg adieu
Fruytiers EWS1565 (1565), p62 [nr. 27] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Verblijt u niet / in de kinderen die hier sijn [...] Een liedt eerbaer   muzieknoot 
Fruytiers, J. | Het XXVIII. Liedeken Een lied eerbaar
Fruytiers EWS1565 (1565), p65 [nr. 28] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.De godtloose en sal / deur t' onrecht neyt ontgaen Ghy heydenen al   muzieknoot 
Fruytiers, J. | Het XXIX. Liedeken Gij heidenen allen
Fruytiers EWS1565 (1565), p66 [nr. 29] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Godt schiep deur sijn macht ende ghewelt / den [...] Alleyn tot dy Heer Jesu Christ   muzieknoot 
Fruytiers, J. | Het XXX. Liedeken Allein zu dir Herr Jesu Christ
Fruytiers EWS1565 (1565), p68 [nr. 30] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.


tabelbreedte