Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanSalich is hy, die niet en gaet / In den raet der [...] Wo Godt der Herr nicht by ons helt   muzieknoot 
Haecht, W. van | DEN EERSTEN PSALM Wo Gott der Herr nicht bei uns hält
Haecht Ps1579 (1579), p1 [nr. 1]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3bWaeromme de Heydenen boos / Dus rasen, ende de lieden Uut tiffer noth   muzieknoot 
Haecht, W. van | DEN 2. PSALM Aus tiefer Not schrei ich zu dir (1)
Haecht Ps1579 (1579), p3 [nr. 2]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3bO Heer mijn vianden zijn veel, / Die hun tegen my [...] Ach Gott vam himmel sich daer in   muzieknoot 
Haecht, W. van | DEN 3. PSALM Ach Gott vom Himmel
Haecht Ps1579 (1579), p5 [nr. 3]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3bAls ick roepe my dan verhoort / GODT mijn [...] Es ist das heyl ons commen   muzieknoot 
Haecht, W. van | DEN 4. PSALM Es ist das Heil uns kommen her (1)
Haecht Ps1579 (1579), p7 [nr. 4]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3bVerhoort mijn stemm' mijn reden merct, / Hevt op [...] Es pricht [!] der onwijsen mont wol   muzieknoot 
Haecht, W. van | DEN 5. PSALM Es spricht der unweise Mund wohl
Haecht Ps1579 (1579), p9 [nr. 5]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Wilt my niet straffen HEERE, / In u gramschap te seere [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Haecht, W. van | DEN 6. PSALM Psalm 006 Haecht
Haecht Ps1579 (1579), p11 [nr. 6]
.3a.3a.3B.3c.3c.3BOp u HEER ic betrouwe vast, / Mijn GODT, tot my [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Haecht, W. van | DEN 7. PSALM Psalm 007 Haecht
Haecht Ps1579 (1579), p13 [nr. 7]
.4A.3b.4A.3b.2C.2C.3d.2E.2E.3dHEER' onse heerschapper bequaem / Hoe groot in [...] Ach Godt vam Himmel sich daer in   muzieknoot 
Haecht, W. van | DEN 8. PSALM Ach Gott vom Himmel
Haecht Ps1579 (1579), p17 [nr. 8]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3bIck danck den HEER' uut s'hertzen grondt / End' [...] Es sind doch salich alle die   muzieknoot 
Haecht, W. van | DEN 9. PSALM Psalm 068 Datheen
Haecht Ps1579 (1579), p19 [nr. 9]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b.4D.4D.3e.4F.4F.3eHEERE waerom tred't ghy so wijt / Verberght u in [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Haecht, W. van | DEN 10. PSALM Psalm 010 Haecht
Haecht Ps1579 (1579), p23 [nr. 10]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.4C.3d.3dIck betrouw' op den Heere / Hoe segh't ghy mijn [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Haecht, W. van | DEN 11. PSALM Psalm 011 Haecht
Haecht Ps1579 (1579), p27 [nr. 11]
.3a.4B.3a.4B.2B.4c 4D 4D.4cHelpt HEERE, den Heyligen dijn / Sietmen gheheel [...] Ach Gott vam Himmel sie das   muzieknoot 
Haecht, W. van | DEN 12. PSALM Ach Gott vom Himmel
Haecht Ps1579 (1579), p29 [nr. 12]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3bHEERE, hoe langh vergheet ghy my? / Hoe langh' [...] Nu frewt euch lieben Christen   muzieknoot 
Haecht, W. van | DEN 13. PSALM Nun freut euch liebe Christen
Haecht Ps1579 (1579), p32 [nr. 13]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3bDe Dwaese spreect in s'hertten grondt / Daer is [...] Es spricht der onwijsen mont wol   muzieknoot 
Haecht, W. van | DEN 14. PSALM Es spricht der unweise Mund wohl
Haecht Ps1579 (1579), p33 [nr. 14]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3bWie ist doch die daer woonen sal / In uwer hutten HEERE Ick roeff zu dir Herr Jesu Christi   muzieknoot 
Haecht, W. van | DEN 15. PSALM Ich ruf zu dir Herr Jesu Christ
Haecht Ps1579 (1579), p35 [nr. 15]
.4A.3b.4A.3b.4C.3d 2d.4C.3dBewaert my HEER', want ick betrouw' / Op U Ick [...] Durch Adams fall is gantz   muzieknoot 
Haecht, W. van | DEN 16. PSALM Durch Adams Fall ist ganz verderbt
Haecht Ps1579 (1579), p37 [nr. 16]
.4A.3b.4A.3b.2C.2C.3d.2E.2E.3dHeer' verhort [sic] de Gherechticheyt, / Merckt [...] O Herre Gott begnaede mich   muzieknoot 
Haecht, W. van | DEN 17. PSALM O Herr Gott begnade mich
Haecht Ps1579 (1579), p40 [nr. 17]
.4A.4A.3b.3b.4C.4C.3d.3d.4E.4E.4F.4F.3dHertelijck lief hebb' ick u Heer', / Mijn [...] Am Wasser fleussen Babilon   muzieknoot 
Haecht, W. van | DEN 18. PSALM Aan watervlieten Babylon
Haecht Ps1579 (1579), p44 [nr. 18]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.4E.4E.3dDe Hemelen die vertellen / D'Eere Godts, End'de [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Haecht, W. van | DEN 19. PSALM Psalm 019 Haecht
Haecht Ps1579 (1579), p50 [nr. 19]
4a.4B 4a.4B 4c.4D 4c.4D 4e.4F 4e.4FDE Heer' verhoort u inder Noot, / De Naem will' u [...] Wo Godt der Herr nicht by ons   muzieknoot 
Haecht, W. van | DEN 20. PSALM Wo Gott der Herr nicht bei uns hält
Haecht Ps1579 (1579), p54 [nr. 20]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3bHeere de Coninc hem verheucht / In u Sterct' ende [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Haecht, W. van | DEN 21. PSALM Psalm 021 Haecht
Haecht Ps1579 (1579), p56 [nr. 21]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4c.4D.4e.4F.4e.4FMyn Godt mijn Godt, waerom hebt ghy / Vergheten, [...] O Herre Gott begnaede mich   muzieknoot 
Haecht, W. van | DEN 22. PSALM O Herr Gott begnade mich
Haecht Ps1579 (1579), p59 [nr. 22]
.4A.4A.3b.3b.4C.4C.3d.3d.4E.4E.4F.4F.3dDe Heer' die is mijn herder goet, / My en sal [...] Durch Adams fall ist gantsch verderbt   muzieknoot 
Haecht, W. van | DEN 23. PSALM Durch Adams Fall ist ganz verderbt
Haecht Ps1579 (1579), p64 [nr. 23]
.4A.3b.4A.3b.2C.2C.3d.2E.2E.3dD' Aerd' is des Heeren, end' wat daer / In is: [...] Wat can ons comen an voor Noodt   muzieknoot 
Haecht, W. van | DEN 24. PSALM Nun freut euch liebe Christen !
Haecht Ps1579 (1579), p67 [nr. 24]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3bNae u Heere verlangh't my seer / Op u Godt is [...] Van alle Menschen abghewend   muzieknoot 
Haecht, W. van | DEN 25. PSALM Von allen Menschen abgewand
Haecht Ps1579 (1579), p69 [nr. 25]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3bO Heere bestelt my doch Recht, / Want ick ben [...] Nu frewt euch lieben Christen gemeyn   muzieknoot 
Haecht, W. van | DEN 26. PSALM Nun freut euch liebe Christen
Haecht Ps1579 (1579), p71 [nr. 26]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3bGODT is mijn Heyl, ende mijn Licht, / Voor wien [...] Aus tieffer not schrey   muzieknoot 
Haecht, W. van | DEN 27. PSALM Aus tiefer Not schrei ich zu dir (1)
Haecht Ps1579 (1579), p75 [nr. 27]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3bAls ick tot u roep Heere, / Ghy die mijn stercte sijt [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Haecht, W. van | DEN 28. PSALM Psalm 028 Haecht
Haecht Ps1579 (1579), p78 [nr. 28]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DBrenghet herwaerts den Heere,, ghy / Ghweldighe [...] Es ist das heyl ons commen her   muzieknoot 
Haecht, W. van | DEN 29. PSALM Es ist das Heil uns kommen her (1)
Haecht Ps1579 (1579), p80 [nr. 29]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3bIck prijs u Heer', want ghy hebt my / verhoocht, [...] Wat can ons comen an voor Noodt   muzieknoot 
Haecht, W. van | DEN 30. PSALM Nun freut euch liebe Christen
Haecht Ps1579 (1579), p83 [nr. 30]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3b


tabelbreedte