Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanOnfarmt u mijns, O Heere goet, / Na u groote [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Hegenwalt, Erhart] [...] | Een ander [...] Erbarm dich mein
Haecht Ps1582 (1582), 2p20 [nr. 161]
.4A.4B.4A.4B.4C.4D.4C.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Och Heer', comt ons te hulp' met spoet, / Verlost [...] Uut diper noot  
Freder, Johannes] / [...] | De lxxix. Psalm Aus tiefer Not schrei ich zu dir
Haecht Ps1582 (1582), 2p24 [nr. 164]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Doen Israel uut Egipten quam, / End' dat het huys [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Greiter, Matthias] [...] | De cxiiij. Psalm Da Israel aus Egypten
Haecht Ps1582 (1582), 2p30 [nr. 167]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b.4D.4D.4E.4E.4F.4F.2G.2G
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Niet, ons, niet ons, O Eewighe Heer', / Maer uwen [...] Opde voorgaende Melodie  
Greiter, Matthias] [...] | De cxv. Psalm Da Israel aus Egypten
Haecht Ps1582 (1582), 2p31 [nr. 168]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b.4D.4D.4E.4E.4F.4F.2G.2G
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Van boven quam d'Enghelsche schaer, / Verscheen [...] Behout ons Heere by u woort  
Haecht, W. van / [...] | Vande gheboorte Christi Erhalt uns Herr bei deinem Wort
Haecht Ps1582 (1582), 2p70 [nr. 192]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Och wy arme sondaers, ons snoode bewijn, / Daer [...] [geen wijsaanduiding]  
Bonn, Hermann] / [...] | Vande Sonde ende [...] Och wir arme S√ľnder
Haecht Ps1582 (1582), 2p85 [nr. 204]
3a 3B 3a 3B 3c 3D 3c 3D 3E 3E 3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *O goede Godt in Eewicheyt, / Ons' Vader end' Bevrijden [geen wijsaanduiding]  
Linck, Wenzeslaus] [...] | Ter tijt der [...]
Haecht Ps1582 (1582), 2p86 [nr. 205]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *O Mensche, wilt ghedenken / Mijn bitter lijden groot Heer Christ der enig  
Adolph, Christian] [...] | Een Christelijc Liedt Herr Christ der einig Gottes Sohn
Haecht Ps1582 (1582), 2p89 [nr. 206]
.3a.3B.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Christe, Lof ick oorconde / Voor de weldaet die ghy [geen wijsaanduiding]  
Haecht, W. van | Des Avonts
Haecht Ps1582 (1582), 2p124 [nr. 224]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *


9 results

tabelbreedte