Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanAch kranckelijcke Vleysch, noyt heb Ick u beth [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Joris, David Ach krankelijk vlees nooit heb ik u bet bedacht
Joris GLb1576 ([1576-1582]), f1r [nr. 1]
.5A.5b.5A.5b.5b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn sinnekens, heb Ick, O Godt, op u gheleydt: / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Joris, David] Een lied eerbaar
Joris GLb1576 ([1576-1582]), f3r [nr. 2]
.2A.4B.2A.4B.2B.2c.2c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie Salichmaecker pleyn, is gheborn kleyn, / Hy [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Joris, David] In een groot ongeluk ben ik geboren (1) !
Joris GLb1576 ([1576-1582]), f5v [nr. 3]
.2A.2A.2A.2B.2A.2A.2A.2B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWel op wacker alle Menschen, / Staet op van [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Joris, David] Dat ik om een schoon beeld zoet (VAR)
Joris GLb1576 ([1576-1582]), f6v [nr. 4]
.4a.4B.4a.4B.4C.2C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOntwaeckt ghy uutvercoren droevighe Geesten [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Joris, David] Ontwaak gij uitverkoren droevige geesten klein
Joris GLb1576 ([1576-1582]), f7r [nr. 5]
.5a.5b.5a.5b.5b.5b.5C.5C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen Dach mach niet verborgen sijn, / Op dit termijn [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Joris, David] De dag en wil niet verborgen zijn het is [...] (2)
Joris GLb1576 ([1576-1582]), f11r [nr. 6]
.4A.2A.4B.4A.2A.4B.2B.3C.3C.4D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu holdt aen wel, / Want ick voor-singghen sel [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Joris, David] Nu houd aan wel
Joris GLb1576 ([1576-1582]), f14v [nr. 7]
.3A.3A.3b.3A.3A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBlaest den Hoorn op, unde maeckt gheschal: / Den [...] Languir me fais   muzieknoot 
Joris, David] Languir me fais
Joris GLb1576 ([1576-1582]), f15v [nr. 8]
.4A.4B.4A.4B.3B.3B.4C.4C.4D.2D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort alle die ooren hebt om hooren, / Und' oogen [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Joris, David] Het was een klerkje dat ging ter school !
Joris GLb1576 ([1576-1582]), f19v [nr. 9]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie tijt van onsen Jaren, / Is weynich kort unde kleyn [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Joris, David] Ik wil mij gaan verheugen !
Joris GLb1576 ([1576-1582]), f22r [nr. 10]
.3a.3B.3a.3B.2B.3c.2B.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck hoorden huyden wayen, / Der Geest blies in [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Joris, David] Ik hoorde heden waaien
Joris GLb1576 ([1576-1582]), f24v [nr. 11]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaer sach oyt Mensch dusdanighe banghe tyden, / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Joris, David] Tirannig werk vol args gedrongen
Joris GLb1576 ([1576-1582]), f27r [nr. 12]
.5a.5B.5a.5B.4B.2B.5c.4B.4c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAlle vleysch is hoy, alsoo men siet: / Want [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Joris, David] Rijke God hoe is mijn boeltje dus wild !
Joris GLb1576 ([1576-1582]), f30v [nr. 13]
.4A.4A.3b.4C.2C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOnse Vader in die Hemelen claer, / Wy arme [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Joris, David] De lustelijke mei is nu in de tijd !
Joris GLb1576 ([1576-1582]), f32v [nr. 14]
.4A.4b.4A.4b.3C.3C.4d.4d.4E.3E.4f.4f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort alle ghy Nacomelinghen, / Vanden eersten [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Joris, David] De winter is vergangen
Joris GLb1576 ([1576-1582]), f37r [nr. 15]
.3a.3B.3a.3B.3B.3C.3B.1C.3C.3D.3C.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Christen Gheesten wilt hier op achten, / Die [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Joris, David] O christengeesten wil hier op achten
Joris GLb1576 ([1576-1582]), f41r [nr. 16]
.4a.4B.4a.4B.4B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOnse handen wy mit onschult wasschen, / Van die [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Joris, David]
Joris GLb1576 ([1576-1582]), f44r [nr. 17]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D.3e.3F.3F.3e.3F.3e.3 [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAl voor des Werlts grondt Ick stondt, / In Godes [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Joris, David] Les Bouffons (2)
Joris GLb1576 ([1576-1582]), f57v [nr. 18]
.3A.1A.3B.1B.3A.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie Heer is Coninck in Israel, / Des verblyden wy [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Joris, David] Ein feste Burg !
Joris GLb1576 ([1576-1582]), f58v [nr. 19]
.4A.4b.4A.4b.3C.3C.3D.4D.3e.4e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMaeckt u op in Godes Namen, / Ghy ware Christen allen [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Joris, David]
Joris GLb1576 ([1576-1582]), f62v [nr. 20]
.3a.3B.3B.3a.3B.3B.3c.3D.3c.3c.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenUut der diepten roep ick O Heere tot dy, / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Joris, David] Uit de diepte roep ik o Heer tot dij
Joris GLb1576 ([1576-1582]), f65v [nr. 21]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heer waerom treedt ghy soo verd' unde swijcht, [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Joris, David]
Joris GLb1576 ([1576-1582]), f67v [nr. 22]
.4A.4B.4A.4B.4C.4B.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenFy olden Mensch, ghy blijft verloren, / In sonden [...] Fy der valscher Jalousien, &c  
Joris, David] Tfij der valse jaloezieën
Joris GLb1576 ([1576-1582]), f68v [nr. 23]
.4a.4a.2B.2B.2B.2a.2C.2C.2C.2C 2D.2D.4e.4e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy ooren hoort, snel onghestoort, / Neempt waer [...] Voor Munster staet een steenen Huys, &c  
Joris, David] Te Brunswijk staat een stenen huis !
Joris GLb1576 ([1576-1582]), f69r [nr. 24]
.2A.2A.2A.2B.4B.2C.2C.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn ooren hebben van boven ghehoort, / Mijn [...] Een vasten Burch is onser Godt, &c  
Joris, David] Ein feste Burg
Joris GLb1576 ([1576-1582]), f71r [nr. 25]
.4A.4B.4A.4B.4C.2C.4D.4D.4E.4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort Broeders int gemeyne, / Die mit sonden sijt [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Simons, Jacob Hoor broeders in het gemeen die met zonden [...]
Joris GLb1576 ([1576-1582]), f72r [nr. 26]
.3a.3B.3a.3B.3C.3D.3C.3D.3e.3F.3e.4F.3F.4F.3F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenUut den Oosten schijnt ons den Dageraet, / So die [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Janssen, Michaël Uit de oosten schijnt ons de dageraad
Joris GLb1576 ([1576-1582]), f74v [nr. 27]
.4A.4A.4b.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort doch alle in deser tijt, / Ghy Mannen unde [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Janssen, Michaël Hoor doch allen in deze tijd gij mannen en vrouwen
Joris GLb1576 ([1576-1582]), f77v [nr. 28]
.4A.3b.4A.3b.3C.3C.3d.2E.2E.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck hoorde die Basuyne blasen, / Seer verde [...] Na Oostlandt wil Ick varen, &c  
Anneken N. Naar oostland wil ik varen
Joris GLb1576 ([1576-1582]), f80v [nr. 29]
.4a.4B.4a.4B.4c.3D.3c.3c.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLooft Godt eendrachtich,, O Nederlandt verwesen, [...] Laet ons Godt loven, und' nu die gratie [...]  
Refereyn tot Lof des Nederlandts unde der [...] De tijd is hier
Joris GLb1576 ([1576-1582]), f85v [nr. 30]
.2a.3b.2a.3C.2a.3b.2a.3C.2a.3C,4D.4D,4D.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


30 results

tabelbreedte