Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanEen Lofsanck wil ick heffen aen / Een Lofsanck [...] Het groene landt leydt voor mijn Deur  
Robbertsz Le Canu, [...] | Een nieuwe liedt, [...] De oude Grijn ?
Robbertsz KIFI1593 (1593), fK1r [nr. 1]
.4A.4A.2B.2B.2A.4AU mijn Godt goet / Ghy schepper van mijn leven Schoon liefken jent, ghy zijt vol Eloquentie  
Robbertsz Le Canu, [...] | Een ander Liedeken, [...] De tijd is hier ?
Robbertsz KIFI1593 (1593), fK3r [nr. 2]
.2A.3b.3A.3C.2A.3b.3A.3C.4C.3C.4D.4D.3E.3ETis heden een Dach der salicheyt / Eenen tijdt [...] Tis heden een Dach van vrolickheydt, etc.  
Robbertsz Le Canu, [...] | Een ander Liedeken, [...] Dies est laetitiae in ortu regali
Robbertsz KIFI1593 (1593), fK3v [nr. 3]
.4A.3b.4A.3b,4C,4C.3d,4E,4E.3dDe Werelt spreeckt onbedacht en onvroet / Godt is [...] van den 14. Psalm, De dwaes die spreeckt in [...]  
Robbertsz Le Canu, [...] | Een ander Liedeken [...] Psalm 014 Datheen
Robbertsz KIFI1593 (1593), fK4v [nr. 4]
.5A.5b.5b.5A.2AMijn ziele wilt prijsen den Heer / Singt een [...] van den Neghenden Psalm: Heer ik wil u uut [...]  
Robbertsz Le Canu, [...] | Een ander Liedeken, [...] Psalm 009 Datheen
Robbertsz KIFI1593 (1593), fL2r [nr. 5]
.4A.4A.4b.4bMyn Godt ick betrouwe op u alleyn, / Dat ghi my [...] van den 16. Psalm, Bewaert my Heer, weest [...]  
Robbertsz Le Canu, [...] | Een ghebedt van [...] Psalm 016 Datheen
Robbertsz KIFI1593 (1593), fL2v [nr. 6]
,5A,5b,5A,5b,5c,5cMijn ziel loeft onsen Godt altijdt, / Die u van [...] van den 24. Psalm, Die Aerd' is onses Godts [...]  
Robbertsz Le Canu, [...] | Een dancksegginghe [...] Psalm 024 Datheen
Robbertsz KIFI1593 (1593), fL3r [nr. 7]
.4A.4A.4b.4C.4C.4bVerhoort O Heere der heyrscharen, / Die gebeden [...] van den Lxxx. Psalm. Ghy Herder Israels wilt [...]  
Robbertsz Le Canu, [...] | Een droevich Claech [...] Psalm 080 Datheen
Robbertsz KIFI1593 (1593), fL3v [nr. 8]
.4a.4a.4B.4B.4C.4CJerusalem wilt u verblijden, / Weest onvertzaecht [...] van den 105. Psalm, Een yeder moet tot desen [...]  
Robbertsz Le Canu, [...] | Een vrolick [...] Psalm 105 Datheen
Robbertsz KIFI1593 (1593), fL4r [nr. 9]
.4a.4a.4B.4B.4C.4CFortuyne my verblijdt / Dat ick op lijden fortuyne wanckelbaer  
Robbertsz Le Canu, [...] | Een ghenoechelijck [...]
Robbertsz KIFI1593 (1593), fM1r [nr. 10]
.3A.2b.3A.2b.3C.3D.3C.3DIn droefheyts schijn, sing ick van vreucht, / Ick [...] Alle mijn ghepeynsen doen my soo wee, etc.  
Robbertsz Le Canu, [...] | De Heere singt door [...] Al mijn gepeins doet mij zo wee
Robbertsz KIFI1593 (1593), fM2r [nr. 11]
.4A.4b.4A.4b.4C.4d.4C.4d


11 results

tabelbreedte