Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanSalich is die man, en goet gheheten / Die tot den [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Beatus vir qui non abyt. i. psalm Het was een klerkje dat ging ter school (POLYFOON)
P-Mes SoutV1561 (1561), fA2r [nr. 1]Waer om so raesen die heydensche menschen / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
ij psalm. Quare fremuerunt gentes Pironelle (POLYFOON)
P-Mes SoutV1561 (1561), fA2v [nr. 2]O Heer hoe synse so menichfout / Myn vyanden seer [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
iij psalm Domine quid multiplicati sunt Het regende zeer en ik word nat (POLYFOON)
P-Mes SoutV1561 (1561), fA3r [nr. 3]Als ick riep met verlanghen / God hoorde al myn leit [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
iij. [!] psalm. Cum invocarem exaudivit me Het daagt in de oosten (1 POLYFOON)
P-Mes SoutV1561 (1561), fA3v [nr. 4]Verhoort heer myn gheclach / Mijn woorden wilt [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Verba mea auribus v psalm Aanhoor toch mijn geklaag gij ruiters (POLYFOON)
P-Mes SoutV1561 (1561), fA4r [nr. 5]In dinen grim en straf my niet / Noch mi met [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
vi. psalm Dominene in furore tuo In Oostenrijk daar staat een huis (POLYFOON)
P-Mes SoutV1561 (1561), fA4v [nr. 6]O Heer myn god almachtich / Op u staet minen hoep [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Domine deus meus vii. Ik arm schaapje aan de heide (POLYFOON)
P-Mes SoutV1561 (1561), fA4v [nr. 7]O Heer ons alder liefste Heer / Hoe wonderlyck op [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Domine Dominus noster viij. Het waren twee gespelen goed (2 POLYFOON)
P-Mes SoutV1561 (1561), fB1r [nr. 8]Ick sal u Heer belyden / U werken vertellen in dit dal [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Confitebor Domine in toto. ix Uit gans ellendig hart (POLYFOON)
P-Mes SoutV1561 (1561), fB1v [nr. 9]In godt is al myn toeverlaet / En myn betrouwen [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
In Domino confido. x. Ik hoorde de spiesen kraken (POLYFOON)
P-Mes SoutV1561 (1561), fB2r [nr. 10]O Heer wilt my behouwen / Die heylige is vergaen [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Salvum me fac domine. xi. Ik ging nog gisteravond zo heimelijk een gang (POLYFOON)
P-Mes SoutV1561 (1561), fB2v [nr. 11]O Heer myn Godt hoe lang salt dueren / Dat ghy [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Usque quo Domine oblivisceris. xij. Ik had een boeltje uitverkoren [vervolg onbekend] (POLYFOON)
P-Mes SoutV1561 (1561), fB3r [nr. 12]Een dwaes die spreect in syn ghedacht / Daer en [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Dixit insipiens in corde suo xiij Rijke God hoe is mijn boeltje dus wild (POLYFOON)
P-Mes SoutV1561 (1561), fB3v [nr. 13]O Heer wie sal in uwe tent / wonen, En bliven [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Domine quis habitabit xiiij Een ridder en een meisje jong (POLYFOON)
P-Mes SoutV1561 (1561), fB4r [nr. 14]Bewaert mi Heer op u certeyn / Staet al myn hoep [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Conserva me domine xv Die mij morgen wekken zal, dat zal doen de [...] (POLYFOON)
P-Mes SoutV1561 (1561), fB4v [nr. 15]O Heer verhoort doch myn ghebet / Rechtvaerdich [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Exaudi domine justiciam meam xvi Al mijn gepeins doet mij zo wee (POLYFOON)
P-Mes SoutV1561 (1561), fC1r [nr. 16]Ick sal u heer lief hebben zeer / Myn vasticheyt [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Diligam te domine xvii Een goed nieuw lied heb ik gedicht (POLYFOON)
P-Mes SoutV1561 (1561), fC1v [nr. 17]Gods glory en de heerlicheyt / Den hemel tfirmament [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Celi enarrant gloriam dei xviij Ik had een gestadig minnetje (POLYFOON)
P-Mes SoutV1561 (1561), fC2r [nr. 18]Die Heere moet u dan verhoren / Als ghi hebt [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Exaudiat te Dominus xix Ik had een boeltje uitverkoren, die ik met [...] (POLYFOON)
P-Mes SoutV1561 (1561), fC2v [nr. 19]Die Coninck sal hem verblyden / O Heere Godt in [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Domine in virtute tua. xx. Mijn zinnetjes zijn mij doortogen (POLYFOON)
P-Mes SoutV1561 (1561), fC3r [nr. 20]Waerom wilt ghi my verlaten / Myn god myn god myn heer [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Deus deus meus respite in me. xxi Fortuin wat heb dij gebrouwen (POLYFOON)
P-Mes SoutV1561 (1561), fC3v [nr. 21]Die heer almachtich my regeert / Gheen dinck sal [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Dominus regit me & nihil mihi de. xxij Een boelder moet zich mijden veel (POLYFOON)
P-Mes SoutV1561 (1561), fC4r [nr. 22]Het aertrijck met Zijn overvloedicheit / Hoort [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Domini est terra. xxiij Een aardig trommelaartje (POLYFOON)
P-Mes SoutV1561 (1561), fC4v [nr. 23]Tot u o heer ick altyt meer / Myn siele heb [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Ad te Domine levavi. xxiiij psalm Mijn hart dat jaagt zeer onversaagd (POLYFOON)
P-Mes SoutV1561 (1561), fD1r [nr. 24]Och heer wilt doch myn rechter Zyn / Onnosel is [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
xxv. Judica me Domine quoniam Zorg gij moet bezijden staan (POLYFOON)
P-Mes SoutV1561 (1561), fD1v [nr. 25]God is myn licht myn salicheyt / Voor wien sal [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Dominus illuminatio mea xxvi. Ik weet een vrouwtje amoureus (POLYFOON)
P-Mes SoutV1561 (1561), fD2r [nr. 26]Tot u so sal ick heere / Roepen uut al myn cracht [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Ad te Domine clamabo xxvij Ik ging nog gisteravond zo heimelijk op een oord (POLYFOON)
P-Mes SoutV1561 (1561), fD2v [nr. 27]Ghi godes kinderen groot van famen / Brengt dinen [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Afferte Domino fily dei. xxviij O lustige amoureuze geesten (POLYFOON)
P-Mes SoutV1561 (1561), fD3r [nr. 28]O Heer u wil ick prisen / Dat ghy myn ontfangher Zyt [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
xxix Exaltabo te Domine Mijn geest heeft mij bedwongen (POLYFOON)
P-Mes SoutV1561 (1561), fD3v [nr. 29]Ick heb ghestelt op u myn heer / Myn hoep ghi Zyt [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
xxx. In te Domine speravi Waar mag ze zijn de liefste mijn (POLYFOON)
P-Mes SoutV1561 (1561), fD4r [nr. 30]


1-30 of 41

first
next 11
last

tabelbreedte