Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanDies est letitie in ortu regali / nam processit [...] [geen wijsaanduiding]  
Dies est laetitiae in ortu regali
SuB1572 ([1572?]), fA2r [nr. 1]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDies est letitie nam processit hodie / Christus [...] [geen wijsaanduiding]  
Dies est laetitiae nam processit hodie
SuB1572 ([1572?]), fA3r [nr. 3]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMagnum nomen domini / Emanuel, quod annunciatum [...] [geen wijsaanduiding]  
Magnum nomen Domini
SuB1572 ([1572?]), fA3v [nr. 5]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEnixa est puerpera, / letetur concio [geen wijsaanduiding]  
Enixa est puer
SuB1572 ([1572?]), fA4r [nr. 6]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNunc dimittis Servum tuum Domine, / secundum [...] [geen wijsaanduiding]  
Nunc dimittis
SuB1572 ([1572?]), fA4v [nr. 7]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGaude, Gaude, Gaude, Gaude / Gaude pater Nicolae [geen wijsaanduiding]  
Nicolai solemnia
SuB1572 ([1572?]), fA5r [nr. 8]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenQuem nunc virgo peperit, / Vitam mundo protulit [geen wijsaanduiding]  
Quem nunc virgo peperit
SuB1572 ([1572?]), fA5r [nr. 9]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet is heden den dagh van vroolijckheyt / Al in [...] Doe Jesus ghebooren wert  
Een schoon Liedeken Dies est laetitiae in ortu regali
SuB1572 ([1572?]), fA6r [nr. 12]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.4E.4E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOntwaeckt nu Israel, doet op u ooren, / Wilt [...] [geen wijsaanduiding]  
De Witte Acoleyen [...] | Een nieu Liedeken [...] Een Venus' diertje heb ik uitverkoren
SuB1572 ([1572?]), fC3v [nr. 28]
.4a.4B.4a.4B.4B.4C.2d.2d.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDoe Jesus gheboren wert / Tot Bethlehem in der stede Tis heden een dach van vrolijckheyt  
Dies est laetitiae in ortu regali
SuB1572 ([1572?]), fC4r [nr. 29]
,4A.3b,4A.3b,4C.4C.3d.4E.4E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO mensch, wat heeft Christus misdaen, / Dat ghy [...] Meyskens wat heeft u den Rocken ghedaen  
Een Geestelick Liedeken De eerste vreugde die ik gewon
SuB1572 ([1572?]), fC8r [nr. 31]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAdam was een verlooren man, / Groot leet heeft hy [...] vant Liedeken van Munster  
Een schoon Liedeken Te mei als alle vogels zingen ?
SuB1572 ([1572?]), fC8v [nr. 32]
.4A.4A.3b.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy mannen ende vrouwen, / Die op die weerelt zijt Met vreughden willen wy singhen  
Dit Liedeken is van den soeten name van onser [...] Solaas wil ik hanteren
SuB1572 ([1572?]), fD1v [nr. 33]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGlorie sy Godt in den hooghsten, / Ende in der [...] Gloria in excelsis Deo  
Gloria in excelsis Deo
SuB1572 ([1572?]), fD2v [nr. 34]
3a 4b 4C.2D.2D.2D.2D.2D.2e.5f.2g
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenChristus is opghestanden / Al van der martelijen [...] [geen wijsaanduiding]  
Een Lof-sangh op den Paesch-dagh Christ ist erstanden
SuB1572 ([1572?]), fD2v [nr. 35]
.3a.3a.4B.4B.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen lustelijcken Mey Christus playsant, / Vol [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nieu Liedeken, van den Mey De lustelijke mei is nu in de tijd
SuB1572 ([1572?]), fD3r [nr. 36]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen goet nieu Liedt al van begin, / Dat sal ick [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nieu Liedeken Hoor toe al in het gemeen ?
SuB1572 ([1572?]), fD4r [nr. 37]
.4A.3b.4A.3b.3c.4D.4D.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort toe al te samen, bidt ende waeckt, / Want [...] Te Bruyns-wijck staet een hooghe huys  
Een Gheestelijck Liedeken Te Brunswijk staat een stenen huis
SuB1572 ([1572?]), fD5r [nr. 38]
.4A.4A.4b.4A.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeere Godt leert ons beden / Uut vierighe herten gront O Rat van avontueren  
Een schoon Liedeken vant Pater noster O rad van avontuur
SuB1572 ([1572?]), fD7r [nr. 40]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort ghy zondaers al ghemeyn / wilt niet [...] den lustelijcken Mey is nu in den tijdt  
Een nieu liedeken De lustelijke mei is nu in de tijd
SuB1572 ([1572?]), fD8r [nr. 41]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.5d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort toe ghy kersten sinnen / En wilt niet zijn [...] O Radt van avontueren  
Een Gheestelijck nieu Liedeken O rad van avontuur
SuB1572 ([1572?]), fE1r [nr. 42]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3e.3e.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort hoe Jesus na Galileen, / Track uyt dat [...] O Radt van avontueren  
Een Gheestelijck nieu Liedeken O rad van avontuur
SuB1572 ([1572?]), fE2r [nr. 43]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenChriste ghy zijt dagh ende licht, / Voor u en is [...] [geen wijsaanduiding]  
Christe qui lux es et dies
SuB1572 ([1572?]), fE3r [nr. 44]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeft op mijn cruys wel soete Bruyt, / volght my [...] [geen wijsaanduiding]  
Christe qui lux es et dies
SuB1572 ([1572?]), fE3v [nr. 45]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO cranckheyt des vleesch, wilt u treuren laten, / [...] Hoe lustelijck is ons die coele Mey ghedaen  
Een nieu Liedeken Hoe lustelijk is ons de koele mei gedaan
SuB1572 ([1572?]), fE5r [nr. 46]
.5a.5B.5a.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenComt al van zuyden en van oosten / Die met zonden [...] Die vogelkens in der muyten  
Een Geestelijck Liedeken De vogeltjes in de muiten
SuB1572 ([1572?]), fE5v [nr. 47]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort al te samen die met Christum wil leven / [...] Het voer een Ruyterken uyt Bosschaeyen  
Een nieuw Liedeken, van den Avondtmael Christi Het kwam een ruitertje uit Bosschajen
SuB1572 ([1572?]), fE6v [nr. 48]
.4a.4B.4a.4B.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhelijc een Tortelduyfken hem versucht / Ende in [...] Den lustelijcken Mey Christus playsant  
Een Gheestelijck nieu Liedeken De lustelijke mei is nu in de tijd
SuB1572 ([1572?]), fE7v [nr. 49]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.5d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVan liefden comt groot lijden, / Ende onderwijlen [...] Alst begint  
Een Liedeken De oude Hillebrand (2)
SuB1572 ([1572?]), fE8r [nr. 50]
.3a.3B.3c.3B.4D.3e.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen Gheest is ghewilligh / Maer 'tvleesch is cranck Van Pavien  
Een liedeken De geest is gewillig maar het vlees is krank
SuB1572 ([1572?]), fF2r [nr. 51]
.4A.3b.4A.3b.4C.3d.4C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte