Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanPharao light versoncken,, door Godes sterke macht [...] Mijn droefheyt moet ick klaghen, Fortuyn is [...]  
Nae dat de Coninck van Spaengien sach dat hy niet [...] Fortuin helaas
NiGeuLb1592 (1592), f65v [nr. 50]
.3a.3B.3a.3B.3C.3C.3D.3D
txtWeest nu verheucht ende verblijt, / Loeft God met [...] vanden lxviij. Psalm: Staet op Heer toont u [...]  
Als nu de Spaensche Vloot door Gods stercke handt [...] Psalm 068 Datheen
NiGeuLb1592 (1592), f71r [nr. 51]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b.4D.4D.3e.4F.4F.3e
txtGheeft Godt den Heer,, lof prijs end eer / Van [...] Noble Francoys  
Niervaert, Cornelis van | Het Kaetsspel van [...] Noble Fransoos
NiGeuLb1592 (1592), f73v [nr. 52]
.2A.2A.3b.2A.2A.3b.2C.2C.3d.2C.2C.3d
txtLooft Godt den Heer verheven / Die nu al heeft gegheven van een Meyliedt: Wilt nu met vreuchden [...]  
Niervaert, Cornelis van?] | Een Loff-Liedt op [...] Wil nu met vreugde leven
NiGeuLb1592 (1592), f75v [nr. 53]
.3a.3a.2B 2B.3B.3c.3c.2D [...]
txtAlle ghy Christenen bekent, / Wilt Godt loven [...] Den lustelicken Mey is nu inden tijt  
Niervaert, Cornelis van | Noch een Liedeken [...] De lustelijke mei is nu in de tijd
NiGeuLb1592 (1592), f77r [nr. 54]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.3d
txtOch Paus heylighe vader groot van weerden / Wilt [...] [geen wijsaanduiding]  
Niervaert, Cornelis van | Claech-liedt vanden [...] Psalm 008 Datheen
NiGeuLb1592 (1592), f78r [nr. 55]
.5a.5a.5B.5B
txtHoort toe met vliet, al na dit Liet / Het recht [...] Gheeft mij te drincken na mijnen dorst  
Een ander nyeu Liedeken, ende is tvervolgh van [...] Geef mij te drinken naar mijn dorst
NiGeuLb1592 (1592), f80r [nr. 57]
.4A.2A.2b.4A.2A.2b.4b.4C.4b.4C.2D.2D.3E.1E.2 [...]
txtSeght ghy Berghse Soldaten, / Hoe sijt ghy soo ghesint? Bruyn smedelijn, Bruyn smedelijn, etc.  
Een nyeu Liedeken, vande Berghse Soldaten Bruinsmadelijn
NiGeuLb1592 (1592), f81v [nr. 58]
.3a.3B.3a.3B,4c 4c.3B
txtHy merckt nu claer,, die heeft verstant / Wat [...] vanden xxxvj. Psalm: Des boosdoenders wille [...]  
Comen van Delft, Jan | Een Liedeken [...] Psalm 068 Datheen
NiGeuLb1592 (1592), f83v [nr. 60]
.2A.2B.2A.2B.3c.2A.2B.2A.2B.3c.4D.4D.3e.4D.4D.3e
txt


9 resultaten

tabelbreedte